My blog posts – Archives

Ideapyörä & Kehityspyörä – Digiloikka 2017

.Design (pistedisain) on ajatusmalli, suunnittelu- ja työmalli, joka kokoaa kehittämisen erilaiset lähtökohdat, ideat, osaamiset ja näkökulmat. Read More

Vaikutuksen johtaminen. Utelias johtaminen. Utelias tekeminen.

– Työkaluja uudistamiseen, parempaan suorituskykyyn ja vaikuttavuuteen – TEKSTI: PETRI HAKANEN. Marraskuu 2016. Tämä kirjoitus avaa esitystäni 9.11.2016 ...
Read More

Petri Hakanen at Your service

Lisää luovuutta, jakamista, vaikuttavuutta ja tulosta - Strategia.Design - Digiloikka.Design - Palvelu.Design – Tietojohtaminen.design – Johtaminen.Design Olen Petri ...
Read More

Digimurros. Integraatiot. Tietojohtaminen.

DIGIMURROS – JA TIETOJOHTAMINEN Strategiasta toiminnaksi – Kuinka otetaan DIGILOIKKA? TEKSTI: PETRI HAKANEN. Syyskuu 2016. Tästä kirjoituksestani on julkaistu versio ...
Read More

Tieto johtamisen tukena – Miten asian johtaja itse näkee?

JOHTAMINEN – JA TIETOJOHTAMINEN Tieto johtamisen tukena. – Miten asian johtaja itse näkee? TEKSTI: PETRI HAKANEN. Syyskuu 2016. Tämä tutkimukseni ...
Read More

Mitä liiketoiminnan kehittäjän ja johtajan tulee tietää alustoista, murroksesta, digitalisaatiosta?

Platform revolution. Platform businesses. Verkostoituvat markkinat. – Alustatalous murtaa vanhoja liiketoimintamalleja. Tässä kirjoituksessa nousee hyvinkin konkreettisesti esille teknologisten ratkaisujen, alustojen, ...
Read More

Verkostoituvat markkinat. Alustatalous murtaa vanhoja liiketoimintamalleja.

Platform revolution. Platform businesses. Verkostoituvat markkinat. Alustatalous murtaa vanhoja liiketoimintamalleja. Alustojen tarkoitus on täyttää käyttäjiensä tarpeet yhdistämällä käyttäjien, yhteisön, tarpeet ...
Read More

Edelleen sitä YHTÄ TOTUUTTA rakentamassa?

Intouduin tähän kirjoitukseeni eilen aamusella Twitterissä käydystä antoisasta keskustelusta. Keskustelumme kosketti tietoa, tunnetta, ajatusta, tiedon symmetriaa, luottamusta, päätöksentekoa. Tässä seuraavana ...
Read More

Strategiamörkö. Klassinen ja Uusi. Digitalisaatio. Lean. Design.

Onko strategia mörkö? Löytyykö näitä mörköjä kaapistasi? – Strategia voi olla kuin vaate, jonka huolella käymme kokeilemassa, ostamme ja joka ...
Read More

Läpimurto. Muutos. Digitalisaatio. Lean. Design. Uusi ja Klassinen.

Oletteko panneet merkille – että toimintatapojen muutosta, "kulttuurimuutosta", johtamisen muutosta, uusia 'digitalisaation tuulia' ja muuta nykymallin mukaan ketterää, avointa ja ...
Read More

Liiketoimintamalli järistysten muotoiltavana

Digi ja Data ovat muuttamassa maailman. Muotoilu rakentaa muutosta toiminnassamme. Muotoilu ei ole enää ihan uusi virtaus. Muotoilu on kuitenkin ...
Read More

Muotoile – Canvas liiketoimintamallin muutoksissa

Kun Digi ja Data ovat muuttamassa maailman, Muotoilu rakentaa muutosta toiminnassamme. Muotoilu ei toki ole enää ihan uusi virtaus. Ajatus ...
Read More

Strategiasta finanssialalla osuustoiminnallisessa kontekstissa (OP Ryhmä)

Selvyyden vuoksi haluan nyt myöhemmin tehtynä lisäyksenä kertoa, että OP on päivittänyt strategioitaan tämä kirjoitukseni jälkeen. Kuten aina, tämäkin kirjoitus ...
Read More

Sales Growth – 5 käytössä todistettua myynnin strategiaa

Jaan kanssanne kurkistuksen kirjaan ja strategioihin, jotka käsittelevät myynnin tekemistä ja johtamista maailman johtavien myynnin tekijöiden kokemuksella. – Sales Growth ...
Read More

Perustaa – Liiketoimintamallit digitalisaation puristuksessa

Data ja Digi muuttavat maailman. Tämä ei toki ole enää mikään uusi ajatus eikä uusi näkökulma. Ajatus on kuitenkin joskus ...
Read More

Näkökulma: Miksi Suomen ICT-satsaukset eivät ole tuoneet toivottuja tuloksia ja tehokkuutta?

NÄKÖKULMA on julkaistu Tietoasiantuntijat ry:n julkaisussa 4 / 2015 Miksi Suomen ICT-satsaukset eivät ole tuoneet toivottuja tuloksia ja ...
Read More

Fiktiivinen opas esimiehille – Näin rakennat ‘digiajan’ kulttuurin

Voisiko tuota ISOA asiaa, johtamisen kulttuurin ja yritys- ja organisaatiokulttuurin, lähestyä näinkin - ohjeistamalla ensin unelma? Unelmasta rakentuneesta ohjeesta voisi ...
Read More

Strategia.Design – Ihminen ja toiminta kehittämisen keskiössä

Kuinka rakennamme pohjaa johtamiselle, muutoksille, strategialle ja uusille innovaatioille – lisäämällä ymmärrystä ja sen kautta luottamusta? Ymmärryksen lisäämistä ja merkityksen ...
Read More

Luottamuksen johtaminen – Ihmislähtöistä suorituskyvyn ja kehittämisen johtamista

Vieläkö strategioiden ja muutosten parempaan toteuttamiseen löytyisi uutta näkökulmaa, uusi mielet avaava ja tajunnan täräyttävä malli? – Kyllä löytyy! Pakkohan ...
Read More

Uusi Hissipuhe – Petri Hakanen – Strategia.Design

"Innostunut ja innostuksissaan ideoiva ja innovoiva ihminen on uusi öljy, josta voimme jalostaa maailmanluokan tuotteet ja palvelut" – Petri Hakanen ...
Read More

Kuka kerää tuotot uusista öljylähteistä?

"Data on uusi öljy" Haluamme uskoa. Tiedonhallinta on täynnä vahvoja dataan ja tietoon liittyviä uskomuksia. Vahva usko saattaa johtaa ...
Read More

Aika kutsua sisään Into Innovaatio

Ideasta Strategian kautta Innovaatioon– Laita organisaatiosi rundille. Voisiko organisaation kaikki kehittäminen olla innovaatioita tuottavaa toimintaa? (Read More

Nyt – on aika vetää esiin strategiakortti !

Katso myös: Uusi Hissipuhe – Strategia.Design , mutta lue ensin tämä tarina loppuun... Nyt on aika vetää esiin ...
Read More

Kulttuurirundi – Mitä asiakkuus teillä tarkoittaa, oikeasti ? !

Katso myös Uusi Hissipuhe – Strategia.Design, mutta lue tämä tarina ensin loppuun ja palaa sitten tähän. Kulttuurirundi – ...
Read More

Asiakas ja asiakkuus – CRM!? Missä tarkoituksessa?

Pyysin tutkimuksessani vastaajia arvioimaan erityisen CRM järjestelmän käyttökohteita organisaatiossaan ja arvioimaan myös omaa CRM järjestelmän käyttöään. Vastaajat olivat organisaatioiden ylintä ...
Read More

Asiakas ja asiakkuus – Digitalisaatio ja kanavien merkitys

Pyysin tutkimuksessani vastaajia kertomaan, mitä markkinointi-, myynti- ja tiedotuskanavia ja mitä asiakaspalvelukanavia heillä organisaatiossaan on käytössä, ja toisaalta pyysin arvioimaan, ...
Read More

Asiakas ja asiakkuus – Digitalisaatio ja kehittäminen

Pyysin tutkimuksessani vastaajia arvioimaan tiettyjä kysyttyjä digitalisaatioon liitettävissä olevia asioita; millä tavalla asiat ovat heillä nyt esillä. Vastaajat olivat organisaatioiden ...
Read More

Asiakas ja asiakkuus – Johtaminen – Tutkittua tarinaa!

Digitalisaatio ja Asiakaskokemus? Mitä asiakas ja asiakkuus tarkoittavat, miten asiakkuus ilmentyy toiminnassa? Suoritin verkkokyselynä tutkimuksen keväällä 2015. Tutkimuksen kohderyhmäksi oli ...
Read More

Asiakas ja asiakkuus – Kenen kuuluu johtaa! Kuka suorittaa?

Pyysin tutkimuksessani vastaajia arvioimaan; kenelle asiakkuuksiin liittyvien asioiden käytännön tekeminen ja toisaalta asiakkuuksien johtaminen organisaatiossaan kuuluvat. Vastaajat olivat organisaatioiden ylintä ...
Read More

Asiakas ja asiakkuus – Mitä Suomessa mitataan?

Pyysin tutkimuksessani vastaajia arvioimaan; mitä asiakkuuksiin ja asiakkuuksien johtamiseen liittyviä mittareita ja seurantakohteita he tietävät heillä olevan jo käytössä tai ...
Read More

Asiakas ja asiakkuus – Vallitseva strateginen toimintatapa, tai ajatus siitä

Pyysin tutkimuksessani vastaajia arvioimaan toimintaansa kokonaisuutena; mitkä toimintatavat kuvaavat heidän toimintaansa. Vastaajat olivat organisaatioiden ylintä johtoa edustaen näin siis myös ...
Read More

Asiakas ja asiakkuus – Johtamismalli ja tiedon omistajuus

Lähes puolessa organisaatioista ylin johto kokee heillä asiakkuuksien ja asiakastietojen omistajuuden olevan hyvin tärkeänä asiana esillä. Noin joka neljännellä heistä ...
Read More

Asiakas ja asiakkuus – Strategian ja johtamisen kohteina?

Suomessa noin puolessa organisaatioista ylin johto käsittelee asiakkuuksia melko laajasti strategisena kohteena ja arvon luontiin keskeisesti liittyvänä asiana. Joka toisessa ...
Read More

Asiakas ja asiakkuus – Odotuksissa merkittäviä eroja

Asiakkuuksia käsitetään ja käsitellään suomalaisissa organisaatioissa, niiden sisällä, hyvinkin toisistaan poikkeavilla tavoilla ja ihmisillä on hyvinkin toisistaan poikkeavia odotuksia asiakkuuksiin ...
Read More

Digitalisaatio huutaa hyvää ideakonetta ja ketteryyttä strategiaan

Digitalisaatio huutaa muutosta! Mitä tämän "muutos" mielessäni tarkoitaa? Voisimmeko sijoittaa "uudessa kulttuurissamme" ideointimallin kaiken toiminnan yhteyteen, eteen ja keskelle. Meillä ...
Read More

Strategia voi olla välipala, kevyt tai rasvainen

Miksi tämä on niin #p...n vaikeaa?! Ja miksi kaikki kestää niin #p...n kauan?! Haluaisin kääntää maailman ylösalaisin! "Upside down ..., ...
Read More

Tiedolla johtamisen uusi tuleminen – uusin oivalluksin

Liiketoiminnan ja tiedolla johtamisen kehittäminen ovat erottamattomia – menestys tulee yhdessä. Näemme liiketoiminnoissa ja laajasti yhteiskunnallisessa kehityksessä murroksia ja epäjatkuvuuksia, ...
Read More

Tiedolla johtaminen – Tutkimus 2 – 2014

Seuraavana on poimintoja tutkimuksesta, jonka suoritin syksyllä 2014. Kysely suoritettiin verkkokyselynä, jonka kohderyhmäksi oli valittu yritysten ja julkisten organisaatioiden johtoa ...
Read More

Tiedolla johtaminen – Tutkimus 1 – 2014

Seuraavana on poimintoja tutkimuksesta, jonka suoritin keväällä 2014. Mikä on johdon näkökulma tiedolla johtamiseen? – Kysely suoritettiin verkkokyselynä, jonka kohderyhmäksi ...
Read More

KUTSU – CRM-CEM-Barometri – Kyselytutkimus

Pyydän - tutkimukseen asiakkuuksien johtamisesta ja hallinnasta - autathan - – Haluaisitko auttaa olemalla mukana vastaamassa asiakaskokemuksen ja asiakkuuksien ...
Read More

Maailmaa voidaan muuttaa oivallus kerrallaan

Tiedolla johtamisen viitekehyksessä. Oivallus – Yhteinen ymmärrys – Yhteinen tekeminen – Parempi lopputulos. Maailma junnaa paikoillaan ainakin Read More

Tiedolla johtaminen – Päällekkäiset hallintamallit ja johtamisen sirpaleet

Tiedon laatu tai ”masterointi” – Osaoptimointiako? Päätin käsitellä asiaa kyseisten tiedonhallinnan osa-alueiden esimerkkien kautta, koska mm. näiden yhteydessä esitetään usein ...
Read More

Real Turning Point and Revolution comes with Understanding

I published this first in Cloudriven’s blog as guest writer. When guys from Cloudriven contacted me because of ...
Read More

Tiedolla johtamisen murros syntyy ymmärryksestä

Kirjoitin tästä ensin vieraskirjoituksena Cloudrivenin blogissa. Kun kaverit Cloudrivenistä ottivat yhteyttä tämän kirjoituksen merkeissä, otin ...
Read More

Johtamisen ytimessä – Talousjohtaja, moniosaaja ja strategiataituri

Tämä kirjoitukseni peilaa Talousjohtaja 2014 tapahtumassa 13.11.14 kokemaani ja kuulemiani esityksiä. Johtaminen ja erityisesti talousjohtaminen on ehdottomasti tiedolla ...
Read More

Tiedon käyttötavat ja Työpöydät – tiedolla johtamisessa

Suunnitteluprosessin läpiviennin konsepti Tiedon käyttötavat ja Työpöydät Summary
  • Kommunikointi- ja tiimityökalu tiedon käyttötapojen ja tiedon esittävien työpöytien suunnitteluun.
  • Innovoi ...
    Read More

The top management viewpoints – Summary

The top management viewpoints are based on two surveys carried out by Petri Hakanen in 2014. The surveys have been ...
Read More

Verkkoviestintä ja yksityisyrittäjän brändi – Buli safka snadilla fyrkalla?

Olin tänään #Digitalist verkoston aamukahvilla, vaikuttajakoulussa, jossa parituntisen kahvittelun aiheena oli #henkilöbrändit. Tilaisuuden loppupuolella Ville Read More

Tiedolla Johtamisen – aava ulappa ja houkuttelevat rannat

Tiedolla Johtaminen Tuntuuko sinusta joskus – kuin olisit jännittävän ja kutsuvan äärellä, mutta arvaamaton myös pelottaa? ...
Read More

BICC – vaihtoehtoisena johtamisen mallina – BI Communication Channel

Tiedolla johtaminen – Johtaminen ja kommunikointi – BICC vaihtoehtoisena johtamisen mallina, tai, oivalluttamisen ...
Read More

Tiedätkö mikä Tiedolla Johtamisessa mättää, vai mättääkö? Millä oletuksilla?

Mitä tiedolla johtaminen on johtajien ja johtamisen näkökulmasta tarkasteltuna? Tiedolla johtamista tarkastellaan tavallisesti tietojohtamisen näkökulmasta, millä tarkoitan esimerkiksi tiedon tuottamiseen ...
Read More

The Top Management Viewpoints

Topic: The top management viewpoints based on 2 surveys (2014) by Petri Hakanen – Reference framework: Information and Knowledge Management ...
Read More

Innovaatio, strategia ja johtaminen ovat arkisia asioita

Innoituksen tähän kirjoitukseen sain tänään #digitalist innovation forumissa #if14. Teen tällä hetkellä tiedolla johtamiseen liittyvänä pienimuotoista Read More

Tutkimus – Suomalainen johtaja johtaa ja päättää tiedolla

Tiedolla johtamisen tutkimus kesällä 2014 – Petri Hakanen Tutkimukseni on vielä vastausten keruuvaiheessa, mutta kurkitaan uteliaana hieman vastauksia. Mielestäni voimme ...
Read More

Johdon näkökulma – Big Data ja esineiden internet vielä hyvin etäisiä

Tiedolla johtamisen tutkimus keväällä 2014 - Petri Hakanen Mikä on johdon näkökulma tiedolla johtamiseen? – Kysely selvitti ylemmän johtotason näkemystä ...
Read More

Tiedolla johtaminen – Johtamisen paluu

Miten tiedolla johtaminen toteutetaan Suomalaisissa organisaatioissa? – Kuinka johto ja johtaminen ovat läsnä tiedolla johtamisessa? – Kuinka johtaminen toteutuu tiedolla ...
Read More

Tiedolla johtaminen – Teollinen internet – Tuore näkökulma – Innovatiivinen ote tekemiseen –

Koulutus ja sparraus: Tiedolla johtaminen – Teollinen internet - Tuore näkökulma – Innovatiivinen ote tekemiseen Read More

Asiakkuuksien johtaminen – osa 2

Tämä kirjoitus on jatkoa sarjan ensimmäiselle osalle http://www.hakanen.eu/blog/2014/01/asiakkuuksien-johtaminen-osa-1/. Asiakkuuksien vai menestystekijöiden johtaminen Luin Mika Kamenskyn kirjaa Strateginen johtaminen nyt ...
Read More

Asiakkuuksien johtaminen – osa 1

Asiakkuuksien johtaminen teemana antaa useita vaihtoehtoja lähestymiskulmalle. Asiakkuutta ja samalla johtamista voidaan lähestyä markkinoinnin ja myynnin mallien avulla tai avaten ...
Read More

Johtamisen tuki ja ratkaisut reaaliaikaisena jokaiseen suoritukseen

Kauppalehti (printti 18.11., debatti s. 19B) - Eero Suominen Espoosta peräänkuuluttaa parhaista organisaatioista malliakin ottaen - Hyviä johtamisen työkaluja - ...
Read More

Ketteryys ja Tiedolla Johtaminen – Agile BI? That’s It?

Mitä tarkoittaa ketteryys Tiedolla Johtamisessa? Mitä tarkoittaa ketteryys Business Intelligencen (BI) soveltamisessa tiedolla johtamisessa (Agile BI)? Tässä kirjoituksessa siis näkökulman ...
Read More

Nopeampi tuotto on isompi tuotto – Tiedolla johtaminen – Faktat pöytään

Voiko hyvällä tietojohtamisella ja nopeilla strategian suuntaisilla toimenpiteillä saada nk. pikavoittoja? – Mielestäni voi. – Itsestään selvä toteamus? No toki ...
Read More

Tiedolla Johtaminen – Näkökulma – Kaksi ydintä

Tiedolla Johtaminen on nyt nousussa. Vai onko? Monet puhuvat tästä – Monet tietoammattilaiset ainakin. Termi on hieno, ja se tuo ...
Read More

Johtaminen – ajatuksia (MDM) hallintamalleistakin

(kommenttini LinkedIn keskustelussa) Janne Maijanen kirjoittaa hyvin. Tuosta postauksesta saa jo hyvän kuvan, mitä ...
Read More

Esimiestyö, Asiantuntijuus ja Johtamisen Kulttuuri

Tämä kirjoitukseni kommentoi Pekka Eloholman kirjoituksen http://tiedollajohtaja.fi/asiantuntijoiden-johtaminen/2012/09/esimiestyon-kehittaminen-suurin-businesspotentiaali-asiantuntijayrityksissa/ innoittamana Pekka kirjoittaa hyvin. Tässä on monia ajatuksia ja kokemuksia, joista voimme ...
Read More

Certified Process Leader – Training 7th & 8th September 2012 in Tallinn, Estonia

CERTIFIED PROCESS LEADER Training 7th & 8th September 2012 in Tallinn, Estonia Prosessien kehittäjille ja liiketoiminnan johtajille - Kovatasoinen valmennus ...
Read More

Markkinatutkimus liiketoimintatiedon IT-valmiuksien ja tarpeiden tilannekuvasta Suomen Vähittäis- ja tukkukaupassa

Kohdennettuna pienille ja keskisuurille vähittäis- ja tukkukaupan yrityksille ict- alan palveluja tuottava Zoined Oy teettää kesä-heinäkuussa markkinaselvityksen, jossa ...
Read More

Huipputason konsulttien verkosto – Vaihtoehto!

Huipputason konsulttien verkosto Etsitkö kovaa osaamista projektiisi, hankkeeseesi? -- Oletko valmis ottamaan sitä 'senioritason' raskaan sarjan verkostosta, yksityisyrittäjinä toimivilta konsulteilta, ...
Read More

Tiedosta tekoihin – Mitä teet tiedoillasi?

Business Intelligence (BI) ja Data Warehousing (DW) ovat kehittyneet viimeisen 15-20 vuoden ajan rinnakkain toinen toisiinsa liittyen. Nyt on näkyvissä ...
Read More

BI ja Analytics voivat myös pelottaa organisaatiota

BI ja Analytics voivat myös pelottaa organisaatiota. Oikeaan tietoon perustuva päätöksenteko (Fact Baced Decision Making) -- Päätöksenteon ”rakenteet” muuttuvat ja ...
Read More

Minkä tarinan data (tieto) kertoo? Minkä tarinan me haluamme sen kertovan?

Elokuvassa ”Thank You for Smoking” (satiirinen tietenkin) kuvataan, kuinka tupakkateollisuus perusti oman ”akatemian” tuottamaan tutkimuksia tupakoinnin epäterveellisyystutkimuksia vastaan. – Ihmisillä ...
Read More

Oikeat johtamisen mittarit ja liiketoimintapäätökset: Fact-based decisions!

TIEDOLLA JOHTAMINEN Fact-Based Decision Making - From Data to Insights! Five Steps to more intelligent and data-driven decision making Mitä ...
Read More

ICT- Arkkitehtityön on oltava visuaalista, tehokasta, kohdeyleisön silmät avaavaa!

Arkkitehtityön on oltava visuaalista! Ota yleisösi. Myytkö asiaa tai piirrätkö rakentajalle? http://www.arihovi.com/arkkitehtityon-on-oltava-visuaalista/ Hae nyt käytännön työkalut arkkitehtuurityöhön! Kokonaisarkkitehtuurin visuaalinen ...
Read More

Business Intelligence – What is it?!

We have heard many explanations of what is Business Intelligence (BI). I heard today one that is worthy of being ...
Read More

Big Data – Mikä?! – Voiko siitä oikeasti saada bisneshyötyjä?

Big Datan 'määritelmiä' tällä hetkellä - Big Data on sellaista dataa, jota on niin paljon, että se ylittää totuttujen ...
Read More

Kuka tulee Arkkitehtuurin mallintamisesta iloiseksi!

(ICT/ Kokonaisarkkitehtuuri, Enterprise Architecture) Kommenttini LinkedIn ryhmän keskustelussa: KAOS Kokonaisarkkitehtuurin osaamisyhteisö: Jaap (Jaap Schekkerman) taisi havainnollistaa ...
Read More

JulkICT-strategiatyö ja miten se voisi vaikuttaa vapaaseen kilpailuun

Kommenttini LinkedIn-keskustelupalstalla ja tässä siitä vapaa kopio: Tämä on ollut erittäin hyvää keskustelua. Kiitos! Ainakin itse ...
Read More

TDWI Finland ja Petri Hakanen mediassa 18 3 2011 – Mediaplanet

Mediaplanet Finland julkaisi tänään 18 Maaliskuuta 2011 Liiketoimintatiedonhallinta -teemajulkaisun Sivulla 6 on Petri Hakasen haastattelu BI:n ja ECM:n ...
Read More

Information architecture is a matter

Discussion (and original post), see the link: English edition copy Keskustelu linkin takana ...
Read More

Kuinka arvioida ja saavuttaa arvoa liiketoiminnalle master data management:lla

Mielenkiintoinen artikkeli: linkki tässä Artikkeli antaa kompaktissa muodossa hyviä näkökulmia aiheeseen. Pidän erityisesti liiketoimintaprosessi -näkökulmasta tieto-/metatietonäkökulman oheen ...
Read More

Tiedon laatu – seuraavan TDWI Finland -tilaisuuden teemana tammikuun lopulla – alkulämmittelyjä

Mitä "tiedon laatu" tarkoitaa tänä päivänä? Mitä asioita ja kysymyksiä tähän mielessänne yhdistyy? Olemmeko tiedon laatuasioissa jo pitkällä? Data-Informaatio-toimenpide, tekniikka ...
Read More

Erittäin hienoa ja aurinkoista elokuun ensimmäistä päivää! — Some predictions

Hei! Pyrin tässä herättämään teitä "kesätorkuilta" verkostoitumisen merkeissä. On ollut tosi hieno kesä täällä eteläisessä Suomessa ainakin, jos ja kun ...
Read More