- Palveluitani - see menu item: 'at your service'

Tiedonhallinnan määritys Asiakaskokemuksen ja Palvelukokemuksen kautta

Otetaan uusi avaava näkökulma, eikö vain. Katsotaan, miltä tiedonhallinta, asiakkaan ja palvelutuotantomme “kosketuspisteet” voisivat näyttää, kun irroitamme ajatuksemme hetkeksi olemassa jo olevista “perusprosesseista”.

Operatiivisen ja strategisen ohjauksen moderni yhteys

Operatiivinen “prosessiäly” ja “data-äly” voidaan kytkeä modernein keinoin organisaation ja liiketoiminnan strategiseen ohjaukseen; sekä operatiivinen toiminta itsessään että strategisten muutosten toteutus.

Tietojohtamisen menetelmät ja arkkitehtuurit

Strategiat

Tiekartat

Kypsyysmallit

Tietojohtaminen

Kumppanisi tietojohtamisen johtamis- ja toteutusmallien suunnittelussa ja toimeenpanossa.

Tiedolla johtamisen toimintamallit ja prosessit

Hankkeet

Projektijohtaminen

Hankevalmistelut

Kilpailutukset

Strategia

Kumppanisi toimeenpantaessa strategisia kehityshankkeita ja muutoksia muutoksen johtamisen tukena ja muutoksen vaikuttavuuden varmistajana.

Kehittäminen

Kumppanisi kehittämishankkeiden valmistelussa ja toteutuksessa ja kehittämisen vaikutusten varmistajana.

Suorituskyvyn johtaminen. Toimintapa- ja tulosohjausmalli.

Kumppanisi suorituskyvyn johtamisen mallien suunnittelussa ja asettamisessa.

Asiakkaan matka - Customer Journey & Data Intelligence

Stories - Eräitä toimeksiantojani ...

Conceptualization of group-level business data model for terms customer and customer relationships; role business and information management consultant. -- at the service of Petri Hakanen Oy

Concepts and analysis to a large financial services group: banking and insurance

( )

Developing information management methods and concepts, management models, information architecture and management reporting concepts; role consultant; related mainly to Supply Chain metrics but also group level -- at the service of BBI Group Oy

Consulting a company in pharmaceutical industry

( )

Operational Orders and Sales Planning solution, forecasting and budgeting; role project manager. -- at the service of Petri Hakanen Oy

Planning solution to a large media company

( )

Analysis phase related to renewal of a group-wide strategic and operational reporting; role business consultant; analyzing business reporting requirements and information. -- at the service of Petri Hakanen Oy

Analysis to a a large forest industry group

( )

A preparatory analysis of reporting and data warehousing PCI compliance related to the safety of card payment and certification requirements. -- at the service of Petri Hakanen Oy

Analysis to a Nordic digital payments company

( )

Kaikki kirjoitukseni - My blog posts ...