Tag Archives: business processes

  • 0

Petri Hakanen at Your service

Tags : 

Päivitin tämän blogin ‘at your service’ 19.6.2017 uudistetulla “portfoliolla”.

at Your service, Petri Hakanen Oy and TDWI Finland. Development & Strategy. Lead. Design. Coach. Speaker. Transformation.


Olen Petri Hakanen, yritykseni on Petri Hakanen Oy. Voinko olla mahdollisesti avuksi? Tai miten sinä voisit auttaa minua?

Olen toiminut tiedonhallinnan alueella konsulttina, suunnittelijana ja projektijohtajana, liiketoiminnan kehitystehtävissä ja liiketoimintayksiköiden johdossa, asiakkuus- ja myyntijohtajanakin. Osaamisiani ovat tiedonhallinnan sovellusalueet, tiedolla johtaminen, kehittämistoiminta sekä toimenpiteiden kytkeminen asiakasorganisaation strategiaan ja tavoitteisiin.

Olen myös tietojohtamisen osaamisyhteisön TDWI Finlandin puheenjohtaja – tietoammattilainen, johtaja ja luottamuksen ja vaikutuksen johtamisen puolestapuhuja ja toteuttaja – Konsultti käytettävissäsi, johtaja vuokrattavissasi.

Etsitkö, tarvitsetko juuri nyt, minua tukemaan toimintanne kehittämistä, tietojohtamisen laajaan kokonaisuuteen liittyen, ehkä digitalisaation kehittämispisteiden konkretisoinnissa tai mahdollisesti toimenpiteiden strategiakytkentöjen ja vaikuttavuuden varmistajana – projektiin, hankekokonaisuuteen, linjavastuuseen, määrittelijäksi, toteuttajaksi – you name it!

Palveluita:

Tiedonhallinnan määritys Asiakaskokemuksen ja Palvelukokemuksen kautta. Otetaan uusi avaava näkökulma, eikö vain. Katsotaan, miltä tiedonhallinta, asiakkaan ja palvelutuotantomme “kosketuspisteet” voisivat näyttää, kun irroitamme ajatuksemme hetkeksi olemassa jo olevista “perusprosesseista”.
# asiakaskokemus # asiakkaan matka # customer experience # customer journey # customer journey data architecture # transformation

Operatiivisen ja strategisen ohjauksen moderni yhteys. Operatiivinen “prosessiäly” ja “data-äly” voidaan kytkeä modernein keinoin organisaation ja liiketoiminnan strategiseen ohjaukseen; sekä operatiivinen toiminta itsessään että strategisten muutosten toteutus.
# operational # organisational # strategic # intelligence # enterprise operational intelligence # enterprise business process analysis # execution-to-strategy

Tietojohtamisen menetelmät ja strategiat

Tiedolla johtamisen kehittäminen. Kumppanisi tietojohtamisen johtamis- ja toteutusmallien suunnittelussa ja toimeenpanossa.

  • Tiedolla johtamisen toimintamallit ja prosessit
  • Hankkeet
  • Projektijohtaminen
  • Hankevalmistelut
  • Kilpailutukset

Suorituskyvyn johtaminen. Toimintapa- ja tulosohjausmalli. Kumppanisi suorituskyvyn johtamisen mallien suunnittelussa ja asettamisessa.

Kumppanisi kehittämishankkeiden valmistelussa ja toteutuksessa ja kehittämisen vaikutusten varmistajana.

Kumppanisi toimeenpantaessa strategisia kehityshankkeita ja muutoksia muutoksen johtamisen tukena ja muutoksen vaikuttavuuden varmistajana.

Itseohjautuva organisaatio - Petri Hakanen

 

Asiakkaan matka tieto ja palvelukeskeisesti - Petri Hakanen

 

Uudet rakenteet - Petri Hakanen

Miten sinun matkasi murroksessa rakentuu? Helikopterikuvasi?

Kirjoitukset. Kirjoitan blogiini ja pyydettäessä muuallekin tiedolla johtamisesta, digimurroksesta, kehittämisen johtamisesta, ideoinnista ja luottamuksen johtamisesta ja näissä avuksi näkemistäni menetelmistä. Pyrin julkaisemaan nykyisin lähes kaiken, minkä kehitän ja saan puetuksi luettavaan asuun. Blogien kirjoittaminen on minulle omien ajatusteni ja menetelmien, työtapojen ja ideoiden jäsentelyä. Löydän yleensä jokaiseen toistaan seuraavaan kirjoitukseen vähintään yhden uuden näkökulman ja painotuksen, joten sinunkaan ei kannata etsiä niistä sitä viimeistä ja viimeisteltyä totuutta. Viimeistä sivua en ole vielä kirjoittanut. – Poimi epäröimättä tarpeeseesi sinua puhuttelevat kohdat; kopioiminen on paras kehu.

Lupaukseni sinullekin on, että sparrauksissamme lupaan löytää asioihin uusia näkökulmia johdonmukaiseen tarkasteluun. En jumiudu kiinni yhteen ajatukseen.

Koulutukset tai paremmin ilmaistuna valmennukset ja sparraukset minun on luontevinta yhdistää konsultointina osaksi sovittavaa kehittämistehtävää. Näin saamme tekemisen yhteisölliseksi ja ankkuroitua tekemisen kiinteäksi osaksi toiminnan kehittämistä käytännössä. Kehittämistehtävä voi olla uusi hanke tai minun tehtäväni ja roolini voi yhtä hyvin liittyä joukkoon nykyisiä meneillään olevia hankkeitanne, joiden vaikuttavuus ja keskinäinen innovatiivisuus halutaan varmistaa ja maksimoida.

Sparrauksiin voimme tarkastella esimerkiksi kehikkoni Utelias johtaminen. Utelias tekeminen. soveltuvuutta tilanteeseen ja tehtävään.

Kun kehittämishalut sivuavat ajatuksellisesti #digitalisaatio‘ta, voimme tarkastella myös mallia “Digiloikka. Strategiasta toiminnaksi.” hyötyjä kehittämistehtävänne yhteydessä.

Konsultoinnin päivähintani on 825–1050 eur/htp (+alv) tehtävästä riippuen. Tarvittavat sovitut valmistelut ja lopputyöt tulevat lisäksi samalla hinnoittelulla.

Koutsina, coaching, olen tietyn henkilönne sparraajana hänen kehittämistehtävänsä, mahdollisen johtamistehtävänsä, tukena yhdistäen meidän molempien kokemukset, menetelmätietomme ja ideamme matkalla yhteiseen päämäärään. Sovittavat koutsaustapaamiset tahdistetaan etenemistavoitteiden ja tapahtumien mukaisesti. Aktiivisessa hankkeessa on hyvä olla vähintään viikottaisia tapaamisia, jotta myös minun tuntumani kohteeseen koutsina säilyy tuoreena. Koutsauspalveluni kuukausihinta on esimerkiksi 1.900 eur (+alv) toteutettuna ½ päivää joka viikko.

Vuokralle, vuokrajohtajana ja/tai konsulttina, vetämään laajempaa kehittämiskokonaisuutta, toiminnan uudistamista, tietohallintoa, tietojohtamista tai esimerkiksi digiloikkaa – määräaikaisella sopimuksella joko täysiaikaisesti tai osa-aikaisena – sopimuksen ollessa tavallisesti vähintään muutamia kuukausia; tämäkin taas riippuen tehtävästä. Vuokrapalveluni kuukausihinta täysiaikaisella sopimuksella on 10.500–11.900 eur (+alv). Täysiaikaisuus tarkoittaa, että annan 110 % fokuksestani ja huomiostani ja noin 80 % laskennallisesta ajastani. Asiakas saa aina tehollista työaikaani. Vastaan itse kaikista työnantajalle kuuluvista velvoitteista ja kustannuksista kuten sosiaaliturvamaksut, eläkemaksut, lomat ja työterveyshuolto.

Mikäli palvelut edellyttävät matkustamista pääkaupunkiseudun ulkopuolella, arvioimme matkustamisen kustannukset erikseen.

 


Taustaani

Olen yrittäjä ja konsultti yritykseni Petri Hakanen Oy kautta. Toimin tällä hetkellä myös tietojohtamisen osaamisyhteisön TDWI Finlandin puheenjohtajana – tietoammattilainen, liiketoiminnan kehittäjä, johtaja ja luottamuksen ja vaikutuksen johtamisen puolestapuhuja ja toteuttaja.

Melko kattavana ‘julkisena ansioluettelona’ CV:n virkaa ajaa ajan tasalla oleva Linkedin profiilini https://fi.linkedin.com/in/petrihakanen. Laitan sinulle halutessasi linkin eri CV-dokumenttiin, jossa koko tarina keisseinä ja numeroinakin (suomeksi).

Olen saanut mahdollisuuden kehittyä monenlaisissa tehtävissä. Tällä hetkellä opiskelen aktiivisesti lisää liiketaloudesta, siihen sisältyen niin yritystoiminnasta, yrittäjyydestä, markkinoinnista, johtamisesta, strategioista, johdon laskentatoimesta, juridiikastakin.

Voit saada vilauksen eräistä tekemisistäni etusivulla tästä osiosta: http://www.hakanen.eu/#testimonial.

Löydät kirjoituksiani, sivuston valikossa BLOG’it: http://www.hakanen.eu/strategia-studio-blogit/.

Yhteystietoni löydät myös täältä käyntsäristä [skannaa koodista]:

Lisää luovuutta strategioihin - Strategia.Design

petri@hakanen.eu – Petri Hakanen Oy

TDWI Finland – petri.hakanen@tdwi.fihttp://www.tdwi.fi/

LinkedIn: Petri HakanenFacebook: Petri HakanenTwitter: Petri Hakanen

 

Petri Hakanen Oy
Business ID / Y-tunnus: 2450682-3 (FI24506823)

The Finnish Business Information System BIS (fin. YTJ): 2450682-3