JulkICT-strategiatyö ja miten se voisi vaikuttaa vapaaseen kilpailuun

Kommenttini LinkedIn-keskustelupalstalla ja tässä siitä vapaa kopio:

Tämä on ollut erittäin hyvää keskustelua. Kiitos! Ainakin itse olen saanut asiantuntijakommenteista enemmän kuin avauksellani uskalsin toivoa. Uskon avoimella kokemusten ja ideoiden vaihdolla päästävän parempaan tulokseen asiantuntijuutta ja samalla myös uskallusta kasvattamalla. Olen kommentit ja kokemukset luettuani edelleen sitä mieltä, että strategiatyössä pitää ottaa myös hankintapuoli strategiseen tarkasteluun ja kehittää sitä yhdessä muiden toiminnan kehittämisen tavoitteiden kanssa rinnan, jotta uusi kehitys kyetään jalkauttamaan ts. ensin asiantuntevasti hankkimaan ja sitten johdonmukaisesti rakentamaan ja ottamaan käyttöön. Lain tavoite tarjoajien yhdenmukaisesta kohtelusta ja hankintakriteerien avoimesta julkaisusta on oikein hyvä asia. Mutta jos tämän noudattaminen luo ahtaat ja jopa pelonsekaiset puitteet, joissa muuttuneita olosuhteita tai uusia ideoita ei sallita huomioitavan vaan on pakko painaa loppuun asti alkuperäisin määrityksin molemmin puolin tiukalla sopimuksella, käytämme omia kalliita veroeurojamme ja muita resurssejamme tehottomasti tai jopa kokonaan hukkaamme ne. Ja nyt tarkoitan nimenomaan ICT-hankintoja enkä esimerkiksi irtainten kalusteiden tai autojen hankintaa. Kun ICT-hankintaa lähdetään kiinnittämään ”kolmioon” vaatimukset-aikataulu-hinta ja jokainen edellä mainituista kulmista valetaan betoniin hankintasopimukseen tarjoajien tasavertaisen kohtelun nimissä, jos muuta ei keksitä ja uskalleta, niin tämä harvoin antaa mahdollisuutta hankkeen aikaiseen innovointiin ja lopputuleman suunnan täsmennyksiin. Ainahan niitä ei tarvita, mutta ICT hankkeissa usein kyllä ja merkittävästi tilaajan prosesseihin ja työtehtäviin vaikuttavissa hankkeissa oikeastaan aina sekä lähes jokaisessa tapauksessa silloin, kun alkuperäisten vaatimusten määrittelyn ja lopputulosten käyttöönoton väliä on enemmän kuin puoli vuotta.

Sitten on tuo kriteeri ”kokonaistaloudellisuus”. Raha on tällä hetkellä ylivoimaisesti määräävin mittari hankintavaiheessa. Toisinaan hankkija määrittelee sen hankittavan projektin tai palvelun ja sen muutaman vuoden käyttökustannusten perusteella. Entä hankintaa edeltävät ostokustannukset vaatimuksia määriteltäessä ja hankkijan omat kustannukset? Nuo eivät ole kilpailutetussa hankinnassa mukana, vaan ne maksetaan/hankitaan erikseen ja nämä kustannukset ovat kuitenkin merkittävät julkisen toiminnan tuottavuutta arvioitaessa. Koko ”ketjun” kokonaistaloudellisuus tulisi olla strategisessa tarkastelussa nyt mukana mukaan lukien mahdollisesti perustettavat ja nykyiset asiantuntija-hankintaorganisaatiot ja sen hankkijaorganisaation kokonaiskulut, jonka budjetista maksettavaksi ICT-uudistukset lopulta tulevat. Kreikasta on liikkeellä nyt erilaisia tarinoita. Tämä kuulemani ja lukemani seuraava ei ole 100% tarkistettua faktaa, mutta tarinana toimii. Kreikan tulee kerätä lisää verotuloja ja uusia innovaatioita tähän tarvitaan kipeästi. Yksi tällainen on uusi kiinteistövero, joka kekseliäästi kuulemma yhdistettiin sähkölaskutukseen, koska muuten ei voida olla varmoja, että se maksetaan. Sanktiona on sähkön katkaisu kiinteistöstä. Mutta kreikkalainen haluaa säilyttää itsemääräämisoikeutensa eikä halua julkisesti kokonaan avata tulojaan verottajalle. Kreikkalainen kiinteistön omistaja hankkii generaattorin. Niiden kysyntä on nyt kasvanut huimasti. Kokonaistalouden kannalta yhteiseen sähkön tuotanto- ja jakeluverkostoon kuuluminen voisi olla hyvä, mutta loppulaskun maksaja käyttää omaa harkintaa ja säästää omaa rahaansa ja hankkii erillisratkaisun; siinä tilanteessa itselleen halvemman. Generaattorien toimittajat ja innovatiiviset kehittäjät kiittävät, julkinen talous ei kiitä. Edellä kerrotusta johdettuna mielestäni tämä on otettava myös huomioon strategiatyössä, jos strategian osatarkoituksena on johdattaa kaikille yhteisiin ratkaisuihin. Kaikille yhteinen kilpailee loppupäässä innovatiivisten erillisratkaisujen kanssa rinnan. Vai kilpaileeko? Sallitaanko vapaa kilpailu edelleen?

Published on: Nov 15, 2011 / Petri Hakanen