ICT- Arkkitehtityön on oltava visuaalista, tehokasta, kohdeyleisön silmät avaavaa!

Arkkitehtityön on oltava visuaalista! Ota yleisösi. Myytkö asiaa tai piirrätkö rakentajalle? http://www.arihovi.com/arkkitehtityon-on-oltava-visuaalista/

Hae nyt käytännön työkalut arkkitehtuurityöhön!

Kokonaisarkkitehtuurin visuaalinen mallintaminen 27.-28. maaliskuuta

http://www.arihovi.com/kokonaisarkkitehtuurin-visuaalinen-mallintaminen-2-pv/

Arkkitehtuurin visuaalinen mallintaminen tuottaa nopeasti tuloksia sekä tehostaa arkkitehtuurin laatimista ja kommunikointia eri sidosryhmien kesken. Kysehän on yritysarkkitehtuurista ja kokonaisarkkitehtuurista (KA) ja sen malleista, joiden tulee toimia työkaluna ja kommunikaatiota selkeyttävänä niin liiketoiminnalle ja ylimmälle johdolle kuin tieto- ja sovellustason toteuttajillekin.

Kurssillamme opit soveltamaan visuaalisia Business Model Canvas, ArchiMate ja BPMN -kuvausmenetelmiä käytäntöön. Menetelmien avulla saadaan yrityksen ja organisaation liiketoimintamalli kytkettyä kokonaisarkkitehtuuriin. Koulutuksessa opetetaan myös em. menetelmiä soveltavia kuvausvälineitä, myös avoimia ja vapaasti käyttöön otettavia, joten opitun ottaminen käyttöön heti koulutuksen jälkeen on jokaiselle mahdollista.

http://www.arihovi.com/osaaminen/kokonaisarkkitehtuuri/

Yrityksissä vakiintuneen aseman on saanut TOGAF® kokonaisarkkitehtuuriviitekehys, jota kehittää ja ylläpitää The Open Group. TOGAFin ydin on kokonaisarkkitehtuurin kehittämismenetelmä ADM. ArchiMate® 2.0 on kehitetty täysin TOGAFin mukaisena. http://www3.opengroup.org/subjectareas/enterprise/archimate

Julkisen sektorin kokonaisarkkitehtuurin kehittämistä ohjaa suositus JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen (Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen) sekä JHS 152 Prosessien kuvaaminen. Kurssilla käsitellään myös em. suosituksia.

JHS 179 mainitsee ArchiMate-notaation yhtenä suositeltavana kuvaustapana KA:n visualisointiin.
JHS 152 ohjaa prosessien graafisissa kuvauksissa BPMN:n käyttöön.

ArchiMate on visuaalinen mallinnuskieli, jonka ajatuksena on kuvata toiminta-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurit yhdenmukaisella notaatiolla. ArchiMate soveltuu hyvin palveluarkkitehtuurin kuvaamiseen kunkin tason sisällä sekä eri tasojen välillä ja tukee erinomaisesti kokonaisarkkitehtuurityötä. ArchiMate on tuettu useissa eri mallinnusvälineissä.

BPMN 2.0 mallinnuskieli kuvaa toimintaprosessit tutuilla uimaratakaavioilla. BPMN 2.0 kuvauksia voidaan laatia karkealla tasolla tarkoituksena toimintaprosessien karkea ymmärrys. BPMN 2.0 kuvauksia voidaan myös laatia hyvin yksityiskohtaisella tasolla ja niistä voidaan tuottaa prosessia suoritusta ohjaavaa BPEL (Business Process Execution Language) -koodia, joka on tarkoitettu prosessimoottorin käyttöön. BPMN 2.0 käyttö on useissa yrityksissä perusta SOA-arkkitehtuurin toteuttamiseen Web Service palveluina.

Published on: Mar 2, 2012 / Petri Hakanen