Markkinatutkimus liiketoimintatiedon IT-valmiuksien ja tarpeiden tilannekuvasta Suomen Vähittäis- ja tukkukaupassa

Kohdennettuna pienille ja keskisuurille vähittäis- ja tukkukaupan yrityksille ict- alan palveluja tuottava Zoined Oy teettää kesä-heinäkuussa markkinaselvityksen, jossa kartoitetaan raportointi- ja analytiikkaratkaisujen käyttöä tukku- ja vähittäiskaupassa. Se toteutetaan yhteistyössä JM Tieto Oy:n and PHA Consulting:n (Petri Hakanen Oy) kanssa. Samalla selvitetään, millaisia kehitystarpeita yritysten päättäjät ovat itse tunnistaneet.

Tutkimus kohdistuu suomalaisiin kaupan alan yrityksiin, joiden liikevaihto on 2-100 miljoonaa euroa. Vastaavaa tutkimusta ei ole aiemmin Suomessa tehty.

Liiketoimintatiedon käyttö

Vähittäis- ja tukkukaupan yrityksillä on paljon arvokasta tietoa asiakkaidensa ostokäyttäytymisestä. Tieto on kuitenkin usein piilotettuna it-järjestelmiin ja harvalla yrityksellä kaikki heidän tietonsa ovat todellisessa hyötykäytössä tiedon syntyhetken jälkeen.

Mitä paremmin yritykset osaavat hyödyntää tietoa asiakkaittensa ostokäyttäytymisestä, sitä paremmat edellytykset niillä on menestyä.

Tutkimuksessa kartoitetaan liiketoiminnan analysoinnin ja raportoinnin tilaa tukku- ja vähittäiskaupassa. Toisin sanoen kartoituksella pyritään selvittämään kuinka laajasti tietoja hyödynnetään ja/tai onko tiedon hyödyntämistä tarkoitus kehittää. Kehittämisen kohteena yrityksessä voivat olla

  • liiketoimintatieto, ostoskorianalyysi ja kampanjanhallinta kohdistetussa markkinoinnissa
  • analytiikka varastotasojen ja varastonkierron optimoinnissa
  • yhteisötyökalujen käyttö liiketoiminnan tiedonkulussa, innovoinnissa, tehtävien tai dokumenttien hallinnassa ja virtuaalikokouksissa
  • paikasta riippumattomat palvelut kuten esimerkiksi pilvi- ja mobiilipalvelut

Tutkimuksen tuloksista tarkemmin täällä: https://www.zoined.com/fi/news/v%C3%A4hitt%C3%A4is-ja-tukkukaupan-liiketoimintatietotarpeiden-markkinatutkimus

Lisää Zoined:in sivuilla: Suomeksi in English

Published on: Jun 14, 2012 / Petri Hakanen