Strategia.Studio – Slide’it & Film’it:

DataStrategia ja moderni arkkitehtuuri. Asiakkaan ja palvelutuotantomme matka. Hyppy tieto- ja palvelukeskeiseen kehittämiseen. Kyky vastata uteliaisuuteen. Kyky rakentaa luottamus. # Customer journey # Human Capital # Data Strategy # Moderni # Ajantasainen # Mitattava # Johtaminen #

Katso slaidit tästä: https://www.youtube.com/watch?v=wfxB6OcVEeo from Youtube: Petri HakanenOperational meets strategic. Tuottavuus, muutoskyky ja DataStrategia! – Oikea-aikaisuus! – Timely Intelligence – Aika (-jana) on strategisesti ehkäpä kaikkein tärkein suunnitteluelementti rakennettaessa kyvykkyyttä datan tuella. Korrelaatiot ja konteksti löytyvät käyttämällä monipuolisesti oikea-aikaista dataa automaation mahdollistamana ja tekoälyn rikastamana.

Katso slaidit tästä: https://www.youtube.com/watch?v=s1pY0gyyeSQ from Youtube: Petri HakanenMiten lähestyt datalla liiketoimintaa ja strategiaa? Onko datallasi osaa tarinassasi? Fiksailetko pikkuisen vain masterdatojasi ja puhdistelet datajärviäsi. Ehjät työkalut ja puhdas vesi ovat toki tärkeitä, mutta liiketoiminta ja strateginen muutosjohtaminen pitävät niitä usein itsestäänselvyyksinä. Mikä rooli datalla on tarinassasi ja näytelmässäsi? Datasta kehittyy ”tarina” ja data kytkeytyy tarinan kautta toimintaan, johtamiseen, kulttuuriin.

Katso slaidit tästä: https://www.youtube.com/embed/sFI67Qtoinc from Youtube: Petri HakanenOperatiivisen ja strategisen ohjauksen moderni yhteys. Organisaatio on harvoin optimoitu muuttumaan; se on optimoitu tuottamaan. Ja niin pitääkin olla, eikö vain. Olet ehkä eri mieltä. Näkökulmat saattavat riidellä toistensa kanssa. Meillä on sekä liikevaihdon ja tuloksen tuottava nykyinen toiminta, kehittäminen että mahdollisesti tavoitteena strateginen muutos tulevaisuutta varten. Operatiivinen “prosessiäly” ja “data-äly” voidaan kytkeä modernein keinoin organisaation ja liiketoiminnan strategiseen ohjaukseen; sekä operatiivinen toiminta itsessään että strategisten muutosten toteutus.
# operational # organisational # strategic # intelligence # enterprise operational intelligence # enterprise business process analysis # execution-to-strategy

Katso slaidit tästä: https://www.youtube.com/embed/-QGW886dzW0 from Youtube: Petri HakanenTiedonhallinnan määritys Asiakaskokemuksen ja Palvelukokemuksen kautta. Otetaan uusi avaava näkökulma, eikö vain. Katsotaan, miltä tiedonhallinta, asiakkaan ja palvelutuotantomme “kosketuspisteet” voisivat näyttää, kun irroitamme ajatuksemme hetkeksi olemassa jo olevista “perusprosesseista”.
# asiakaskokemus # asiakkaan matka # customer experience # customer journey # customer journey data architecture # transformation

Operatiivisen ja strategisen ohjauksen moderni yhteys. Operatiivinen “prosessiäly” ja “data-äly” voidaan kytkeä modernein keinoin organisaation ja liiketoiminnan strategiseen ohjaukseen; sekä operatiivinen toiminta itsessään että strategisten muutosten toteutus.
# operational # organisational # strategic # intelligence # enterprise operational intelligence # enterprise business process analysis # execution-to-strategy

Katso slaidit tästä: https://www.youtube.com/embed/XhOS8dGL6G0 from Youtube: Petri HakanenDigitalisaatio? – Tietojohtaminen – Strateginen muutoskyky ja kehittämisen ketteryys! – Dataa, arkkitehtuureja, menetelmiä? – Tietojohtamisen teemapäivänä 12.5.2017.

Katso slaidit tästä:  Tietojohtamisen Teemapäivänä 12.5.2017 – Petri Hakanen from SlideShare: Petri HakanenIdeapyörä.Design & Kehityspyörä.Design — Palveluni .Design (pistedisain) on ajatusmalli, suunnittelu- ja työmalli, joka kokoaa kehittämisen erilaiset lähtökohdat, ideat, osaamiset ja näkökulmat.

Tämä työmalli auttaa meitä rakentamaan muutoksen ja toiminnallisen kokonaisuuden ottaen huomioon kunkin kehityspisteen omat lähtökohdat, kehittämismenetelmät ja vaikutustavoitteet.

Katso slaidit tästä: Ideapyörä & Kehityspyörä – Digiloikka 2017 from SlideShare: Petri HakanenMurros.Kulttuurimuutos on perustavampi kuin ehkä osaat vielä villeimmissä ajatuksissasi kuvittaa. Digisiemenellä on juurtuessaan murtava vaikutus. DIGIMURROS JA TIETOJOHTAMINEN. Strategiasta toiminnaksi – Kuinka otetaan DIGILOIKKA?

Katso slaidit tästä: Strategiasta toiminnaksi. Digiloikka? from SlideShare: Petri HakanenVaikutuksen johtaminen. Utelias johtaminen. Utelias tekeminen. Työkaluja uudistamiseen, parempaan suorituskykyyn ja vaikuttavuuteen. –

Systeeminen uteliaisuus. Systeeminen uteliaisuus rakentaa kykyä uudistaa ja uudistua. Uteliaisuus kasvaa, jos ‘systeemi’ siihen vastaa.

Sanovat – johtamisen pitää muuttua ja kulttuurin pitää muuttua ja ihan kaiken pitää muuttua – ennen kuin voimme oikeasti kehittää ja kehittyä – ja ennen kuin kannattaa mitään uutta yrittää!

Katso slaidit tästä: Vaikutuksen johtaminen – Työkaluja parempaan suorituskykyyn ja vaikuttavuuteen from SlideShare: Petri HakanenAsiakas ja Data Strategia. Digitalisaatio ja Asiakaskokemus? Tutkimus. Asiakkuuksien johtamiseen ja hallintaan liittyviä käytäntöjä ja näkökulmia suomalaisissa organisaatioissa. Tutkimuksen kohderyhmäksi oli valittu yritysten ja julkisten organisaatioiden ylintä johtoa Suomessa. Vastauksia saatiin 360 henkilöltä 269 eri organisaatiosta.

Katso slaidit tästä: Asiakas ja Asiakkuus – Tutkimus (2015) – Petri Hakanen from SlideShare: Petri HakanenTapahtuma: Tietojohtamisen teemapäivä 9.11.2016 – Petri Hakanen. Vaikuttavuuden rakentaminen! Tiedon lisääminen. Tiedon jakaminen. #tietojohtaminen #tiedollajohtaminen #digitalist #muutoksenjohtaminen. – Tiedolla johtamisen ytimessä.

Katso slaidit tästä: Tietojohtamisen teemapäivä 9.11.2016 – Petri Hakanen from SlideShare: Petri HakanenKlassisia kehitysmalleja – Strategiasta toiminnaksi. Olenko leka, kiila vai halkeava tukki?! – Murros – Haluan ymmärtää klassisen ymmärtääkseni murroksen! – Kehitysmallit – Ideointi, innovointi, toiminnan ja strategian. Johtaminen, muutosjohtaminen, tiedolla johtaminen ja suorituskyvyn johtaminen. Tässä ne kaikki. Ainakin melkein. Kurkista..

Katso slaidit tästä: Klassisia kehitysmalleja – Strategiasta toiminnaksi – Petri Hakanen from SlideShare: Petri HakanenJohtaminen tiedolla – Tiedolla johtamisen ilmentymiä Ylimmällä Päättäjätasolla – Tutkimus (2014). Tutkimukseni selvitti johtamisen näkökulmaa ja johtajien näkökulmaa tiedolla johtamiseen perustuen johtajien omaan käyttäytymistapaan päätöstilanteissaan. Vastauksia saatiin 482 henkilöltä 294 eri organisaatiosta.

Katso slaidit tästä: Tieto johtamisen tukena – Tutkimus (2014) – Petri Hakanen from SlideShare: Petri HakanenTiedolla johtaminen Suomessa (2014) – Tutkimus. Mikä on johdon näkökulma tiedolla johtamiseen? – Kysely suoritettiin verkkokyselynä, jonka kohderyhmäksi oli valittu yritysten ja julkisten organisaatioiden johtoa Suomessa. Vastauksia saatiin 376 henkilöltä 246 organisaatiosta. Kysely selvitti ylemmän johtotason näkemystä tulevista kehittämisen kohteista, miten vastaajat kokevat tuntevansa tiettyjä kyselyssä mainittuja asioita, miten mainitut asiat ovat organisaatiossa esillä yleensä ja läsnä päätöksenteossa.

Katso slaidit tästä: Tiedolla johtaminen Suomessa (2014) – Tutkimus – Petri Hakanen from SlideShare: Petri Hakanen