Data | Practice | Design

Olen yrittäjä ja konsultti yrityksessäni Petri Hakanen Oy.

Teen datahankkeiden työsuunnittelun ja polutuksen, läpiajon ja tueksi jäsennän operaatiot & johtamismallit.

Petri Hakanen Oy

Palvelut

#datastrategia #tietostrategia #datagovernance #johtaminen


Jäsennän tiedonhallinnan kehittämisen, tehtävät, ja suunnittelen ja johdan projektit.


Löydämme kehityskohteet. Priorisoimme, ja polutamme.

Otamme hyödyn tämän hetken ratkaisuista. Kohdistamme panokset sinne, missä voimme parantaa.


Näkökulma voi olla Master Data governance & management.


Näkökulma voi olla esimerkiksi data governance & data management.


Näkökulmana voivat olla esimerkiksi datan laatuun liittyvät kehittämissuunnitelmat.


Perspektiivi voi olla laajempikin liittyen esimerkiksi data ja datasovellus -arkkitehtuurin kehittämisen ja tiedonhallinnan johtamisen kysymyksiin.


Kehityspolun taustalla voi olla esimerkiksi evoluutioon perustuva kehitysmalli. Kehittäminen harvoin alkaa tyhjältä pöydältä.


Käytä. Lainaa. Kopioi. Ole hyvä.

Tavoitteiden johtaminen. Käsikirja. Viitekehys. Vahvasti jäsentävä.

Poimi tästä (.pdf).

Tarkastelee kehittämisen lähtökohtia, erilaisia näkökulmia, ajatuksia ja olettamia toimintatavoista.


petri@hakanen.eu — https://www.linkedin.com/in/petrihakanen/