Olen yrittäjä-konsultti Petri Hakanen Oy:ssä ja toimin myös tietojohtamisen osaamisyhteisön TDWI Finlandin puheenjohtajana – Käytettävissäsi

Petri Hakanen


Teen datahankkeiden työsuunnittelun ja polutuksen, läpiajon ja tueksi jäsennän operaatiot & johtamismallit. Voin auttaa mm. operatiivisen toiminnan ja tietoarkkitehtuurin liitynnöissä, dataan liittyvien hallinta- ja käsittelymallien kanssa, johtamismalleissa, ja myös operaatioiden liitynnöissä organisaation strategioihin, suoritusten ja tavoitteiden seurantaan ja kyvykkyysrakenteisiin. Voin toimia toimeksiantajan organisaatiossa ”interim”.  #tietostrategia #datagovernance


Olen toiminut tiedonhallinnan alueella konsulttina, suunnittelijana, arkkitehtina, projektijohtajana, projektitoiminnan ja liiketoiminnan kehitystehtävissä, ja liiketoimintayksiköiden johdossa, asiakkuus- ja myyntijohtajana. Olen tehnyt organisaation toiminnan kehittämistä; johtamis- ja ohjausmalli, toiminnan jäsennys, kyvykkyydet, prosessijäsennys, toimintatavat. Osaamisiani ovat tiedonhallinnan sovellusalueet, vaatimusmääritykset, tiedolla johtaminen, kehittämistoiminta sekä toimenpiteiden kytkeminen asiakasorganisaation strategiaan ja tavoitteisiin.


Linkedin profiilini https://fi.linkedin.com/in/petrihakanen. Lähetän sinulle halutessasi CV:ni.


Petri Hakanen Oy
Business ID / Y-tunnus: 2450682-3, VAT: FI24506823

Tilaajavastuu
Reliable Partner quick check https://zeckit.com/selvitys/FI/2450682-3?lang=en 
Luotettava Kumppani -pikatarkistus https://zeckit.com/selvitys/FI/2450682-3?lang=fi


Muutamia tehtäviä viime vuosilta

Konsultti. Tiedonhallinnan kehittämisen jäsennys, erityisesti data governance toimintamallien soveltaminen; roadmaps. Asiakasorganisaatio on suuri finanssialan toimija Suomessa.


Konsultti. Tiedonhallinnan kehittämisen jäsentäminen ja ensivaiheen roadmap valittua viitekehystä soveltaen. Asiakasorganisaatio on suuri toimija kiinteistöjohtamisessa ja kiinteistövälityksessä.


Liiketoiminta-/prosessikonsultti. Tiedonhallinnan koulutuksia järjestävän koulutus- ja konsultointiyrityksen sisäisen prosessin selvitys, kuvaus ja analysointi. Prosessikuvaus, jonka avulla voidaan havaita prosessin eheys, eteneminen, prosessin kannalta mahdollisia riskitekijöitä ja epäjatkuvuuskohtia. Kehittämisen kannalta mielenkiinnon kohteena ovat mahdollisuudet automatisoida joitain prosessin osia, prosessin jäljitettävyys, ennakoitavuus ja prosessissa syntyvien prosessi- ja liiketoimintatietojen eheys ja oikeellisuus.


Turvajärjestelyjen suunnittelun ja kehittämisen tukeminen (fyysisistä teknisiin ja toiminnallisiin turvajärjestelyihin), vaatimusten hallinta, johtamismallit, operatiiviset toimintamallit, kyvykkyysalueet; suuressa energia-alan yrityksessä, erittäin suuressa rakentamisohjelmassa.


Koulutusohjelmien suunnittelu tiedonhallinnan koulutuksia järjestävässä koulutus- ja konsultointiyrityksessä.


Konsultti. Pankki-/vakuutuskonsernin ydintiedon (mdm) määrittelyä ja tulevia ratkaisuja tukeva “liiketoiminnan tietomalli” liiketoiminnan edustajien kanssa ja tulosten kuvaaminen. Toimeksiannon tietokohteina “asiakas” ja “asiakkuus” -määritelmät, termien merkitys ja käyttö.


Konsultti, fasilitoija, toimituskoordinoija. Lääketeollisuusalalla toimivan konsernin toimitusketjun tiedolla johtaminen; tiedonhallinnan määrittelyn työtapoja ja konsepteja, hallinta- ja johtamismalleja, tietoarkkitehtuuria ja johdon työpöytäratkaisujen konseptia. Alustava tiekartta toteutukselle. Suunnitteluprosessin läpiviennin konsepti: Tiedon käyttötavat ja työpöydät.


Konsultti. Pohjoismainen sähköisen maksamisen ratkaisuja tarjoava toimija. Valmisteleva analyysi raportoinnin ja tietovarastoinnin PCI vaatimustenmukaisuus; kortti­maksamisen turvallisuus /sertifiointivaatimukset.


Liiketoimintakonsultti. Metsäteollisuuskonsernin strategisen ja operatiivisen raportoinnin uudistamiseen liittyen liiketoiminnan tieto- ja raportointi­vaatimusten analysointivaiheen läpivienti, jonka tuotoksena hanke projektoitiin.


Projektipäällikkönä ja osin suunnittelussa. Media-alan konserni Suomessa. Operatiivinen tilausten/myynnin suunnittelun ratkaisu ja tilausten tuottojen ja tiettyjen kustannusten ennustamisen ja budjetoinnin ratkaisu.