Petri


Olen yrittäjä-konsultti Petri Hakanen Oy:ssä ja toimin myös tietojohtamisen osaamisyhteisön TDWI Finlandin puheenjohtajana – ammattilainen tiedonhallinnan sovellusalueilla: tiedolla johtaminen, kehittämistoiminta sekä toimenpiteiden kytkeminen organisaation strategiaan ja tavoitteisiin. – Käytettävissäsi

Olen toiminut tiedonhallinnan alueella konsulttina, suunnittelijana ja projektijohtajana, liiketoiminnan kehitystehtävissä ja liiketoimintayksiköiden johdossa, asiakkuus- ja myyntijohtajanakin. Osaamisiani ovat tiedonhallinnan sovellusalueet, tiedolla johtaminen, kehittämistoiminta sekä toimenpiteiden kytkeminen asiakasorganisaation strategiaan ja tavoitteisiin.

Melko kattavana ‘julkisena ansioluettelona’ CV:n virkaa ajaa ajan tasalla oleva Linkedin profiilini https://fi.linkedin.com/in/petrihakanen. Laitan sinulle halutessasi linkin eri CV-dokumenttiin, jossa koko tarina keisseinä ja numeroinakin (suomeksi). Thesis.Muutamia tehtäviä viime vuosilta


Data Strategia Design - Petri HakanenLiiketoiminta-/prosessikonsultti. Tiedonhallinnan koulutuksia järjestävän koulutus- ja konsultointiyrityksen sisäisen prosessin selvitys, kuvaus ja analysointi; koulutussuunnittelu–julkaisu–ilmoittautuminen–varaukset–materiaalitoimitukset–laskutukset–maksut. Tarkoitukseen soveltuva prosessi-/tehtäväkuvaus, jonka avulla voidaan havaita prosessin eheys, eteneminen, prosessin kannalta mahdollisia riskitekijöitä ja epäjatkuvuuskohtia. Kehittämisen kannalta mielenkiinnon kohteena ovat mahdollisuudet automatisoida joitain prosessin osia, prosessin jäljitettävyys, ennakoitavuus ja prosessissa syntyvien prosessi- ja liiketoimintatietojen eheys ja oikeellisuus.


Data Strategia Design - Petri HakanenTurvajärjestelyjen suunnittelun ja kehittämisen tukeminen (fyysisistä teknisiin ja toiminnallisiin turvajärjestelyihin), vaatimusten hallinta, johtamismallit, operatiiviset toimintamallit, kyvykkyysalueet; suuressa energia-alan yrityksessä, erittäin suuressa rakentamisohjelmassa.


Data Strategia Design - Petri HakanenKoulutusohjelmien suunnittelu tiedonhallinnan koulutuksia järjestävässä koulutus- ja konsultointiyrityksessä.


Data Strategia Design - Petri HakanenPäävastuullinen konsultti. Pankki-/vakuutuskonsernin, ryhmätason, ydintiedon (mdm) määrittelyä ja tulevia ratkaisuja tukeva “liiketoiminnan tietomallin” selvittäminen liiketoiminnan edustajien kanssa (n. 30 henkilöä) ja tulosten kuvaaminen. Toimeksiannon tietokohteina “asiakas” ja “asiakkuus” -määritelmät, termien merkitys ja käyttö. Ryhmätasoinen kokoava hyväksytty määritelmä ja jäsennys kohteena olleille termeille, liiketoimintayhteydet muihin keskeisiin esille nousseisiin termeihin, erilaisten liiketoimintojen soveltamistapojen kuvaus ja kokonaisuuden hahmotteleminen “liiketoiminnan tietomallina”.


Data Strategia Design - Petri HakanenKonsultti, fasilitoija, toimituskoordinoija. Lääketeollisuusalalla toimivan konsernin toimitusketjun tiedolla johtaminen – kehittäen tiedonhallinnan määrittelyn työtapoja ja konsepteja, hallinta- ja johtamismalleja, tietoarkkitehtuuria ja johdon työpöytäratkaisujen konseptia. Toimitusketjun KPI määritykset, tiedon lähteet, soveltaminen. Alustava tiekartta toteutukselle. Suunnitteluprosessin läpiviennin konsepti: Tiedon käyttötavat ja työpöydät.


Data Strategia Design - Petri HakanenPäävastuullinen konsultti.Pohjoismainen sähköisen maksamisen ratkaisuja tarjoava toimija. Valmisteleva analyysivaihe raportoinnin ja tietovarastoinnin PCI vaatimustenmukaisuuteen liittyen kortti­maksamisen turvallisuuteen /sertifiointivaatimuksiin.


Data Strategia Design - Petri HakanenLiiketoimintakonsultti. Ison metsäteollisuusyrityksen konsernin laajuiseen strategisen ja operatiivisen raportoinnin uudistamiseen liittyen liiketoiminnan tieto- ja raportointi­vaatimusten analysointivaiheen läpivienti, jonka tuotoksena hanke projektoitiin.


Data Strategia Design - Petri HakanenProjektipäällikkönä ja osin suunnittelussa. Media-alan konserni Suomessa. Operatiivinen tilausten/myynnin suunnittelun ratkaisu ja tilausten tuottojen ja tiettyjen kustannusten ennustamisen ja budjetoinnin ratkaisu. – Tulokset osaksi konsernitason kokonaiskuvaa.


Tietoa palveluistani ja hinnoistani löydät täältä: http://www.hakanen.eu/petri-hakanen-at-your-service/.

Löydät kirjoituksiani, sivuston valikossa BLOG’it: http://www.hakanen.eu/strategia-studio-blogit/.

Petri Hakanenpetri@hakanen.eu – Petri Hakanen Oy

TDWI Finland – petri.hakanen@tdwi.fihttp://www.tdwi.fi/

LinkedIn: Petri HakanenFacebook: Petri HakanenTwitter: Petri Hakanen

Petri Hakanen Oy
Business ID / Y-tunnus: 2450682-3 (FI24506823)

The Finnish Business Information System BIS (fin. YTJ): 2450682-3

Tilaajavastuu

Reliable Partner quick check https://zeckit.com/selvitys/FI/2450682-3?lang=en 

Luotettava Kumppani -pikatarkistus https://zeckit.com/selvitys/FI/2450682-3?lang=fi