Tiedolla Johtaminen – Näkökulma – Kaksi ydintä

Tiedolla Johtaminen on nyt nousussa. Vai onko? Monet puhuvat tästä – Monet tietoammattilaiset ainakin. Termi on hieno, ja se tuo johtamisen näkökulman ja johtamisen loiston datankäsittelyn joskus arkiseenkin rutiiniin. Termillä myös viestitään liiketoiminnan johdolle – Kiinnostukaahan tästä tiedosta, mitä me teille tuotamme – Se on teille johtamista varten.

Tiedolla johtaminen on loistokasta, ja se on paljon muutakin. Ja juuri koska siihen liitetään niin paljon, on asian ymmärtäminen vaikeutunut. Liittymien kautta jokaisella on halutessaan mahdollisuus sanoa tekevänsä tai olevansa mukana Tiedolla Johtamisessa. Ja näin on tapahtunut. Näin teen nyt minä itsekin tätä kirjoittaessani. Haluan olla keskellä Tiedolla Johtamista tekemiselläni.

Leadership and BITiedolla Johtaminen tiivistyy kahteen ytimeen – Tietoon, ja Johtamiseen. Tiedolla Johtamisessa toista ei ole ilman toista. Asioiden suhteita ja painoja voi näitä ydinasioita hyödyntäen testata ja määritellä – jokainen omassa mielessään. Yhden asian ollessa ytimessä, sen ympärillä olevat liittyvät asiat ovat todennäköisimmin mahdollistajia. Keskiössä oleva on määräävässä roolissa. Tiedon ja Johtamisen välillä on mahdollistava, mutta samalla myös määräävä suhde. Tieto mahdollistaa, mutta myös määrää johtamisen, ja johtaminen määrää tiedon. Mikä vaikutus tällä on toimiimme ja liiketoimintaamme?

Minä en nostaisi Tiedolla Johtamisessa keskiöön esimerkiksi tietoammattilaisten keskuudessa tällä hetkellä suosiossa olevia arkkitehtuureja, kokonaisarkkitehtuuria ja tietoarkkitehtuuria, Big Dataa, tai hallintamalleja. Enkä laittaisi keskiöön osastrategioita ja linjauksia, kuten esimerkiksi business intelligence strategiaa tai ICT strategiaa. Nämä ovat toki erittäin tärkeitä osatekijöitä kokonaissuorituksessa. Tiedolla Johtamiselle nämä ovat mahdollistajia. Johtaminen määrää mahdollistavat, ei toisinpäin. Johtaminen määrää Tiedon, ja johtamisen tarvitsema tieto määrää mahdollistajat. – Mitä ihmettä?

Johtaminen ytimessä – Johtaminen saa voimaa selkeästä strategiasta ja toiminnan suuntaamisesta. Johtaminen on investointien strategian mukaista kohdentamista ja tehoa luovaa muutosta. Tiedolla Johtamiseen lähdetään strategia, johtaminen ja tehokkaan johtamisen mahdollistava Tieto edellä. Liiketoiminta ajaa Tiedolla Johtamista. Tiedolla Johtamista määriteltäessä lähdetään strategian toteutumiseen tähtäävän johtamisen tarvitsemasta laadukkaasta tiedosta – lähtötason analyysistä ja tarvittavien parannusten määrittämisestä ja toteuttamisesta – Mitkä tiedoistamme ovat johtamiseen tiukasti liittyviä, mitkä taas liittyvät johtamiseen löyhemmin, tai eivät tunnu liittyvän laisinkaan. Tiedolla Johtamisen kehittämisen toimenpiteet keskittyvät johtamiseen tiukasti sidoksissa oleviin Tietoihin, ja Johtamiseen sinällään.

Strategian määrittäminen ei ole Tiedolla Johtamista, melkein kaikki muu toiminta ja toiminnan kehittäminen sitten näihin kahteen ytimeen tavallaan jo liittyykin.  Kuten edellä kirjoitin liittyvät tiukasti, tai löyhemmin pidemmän ketjun kautta. Jotta niin kutsutusti mopo ei karkaisi käsistä, tai vankkurit eivät ohittaisi parivaljakkoa, muistetaan asioiden järjestys – Tieto ja Johtaminen määräävät kehittämistoimenpiteet lähtien itsestään toiminnan kehittämisestä ja johtamisen kehittämisestä sekä Johtamisen vaatiman Tiedon kehittämisestä.

 

Kirjoittaja on tietoammattilainen, johtaja, ja Tiedolla Johtamisen puolestapuhuja ja toteuttaja

 

Published on: Sep 10, 2013 / Petri Hakanen