Johtaminen – ajatuksia (MDM) hallintamalleistakin

(kommenttini LinkedIn keskustelussa)

Janne Maijanen kirjoittaa hyvin. Tuosta postauksesta saa jo hyvän kuvan, mitä MDM voi tarkoittaa. Ja myös niistä haasteista, joita ”MDM-toteutus” usein kohtaa, joihin se usein törmääkin.

Haluaisin virittää hieman keskustelua tämän Jannen kirjoituksenkin pohjustamana. Millaisia kokemuksia ja ”business caseja” Jannen esille nostamalla tavalla löytyy?

Itse tekee mieleni kääntää ajatusmalleja hieman ympäri ylösalaisin, ainakin ajatusleikkinä. Tosielämässä, ei vain teoriassa. Josko näin joku ikisolmu aukeaisi. Niin kauan kuin minä olen ollut asioissa mukana, ovat ”tietoteknikot” peräänkuuluttaneet liiketoiminnan aktiivista mukanaoloa, sen tärkeyttä, liiketoiminnan hankeomistajuutta ja vastuun ottamista. Näin siis hankkeissa, joiden olemassaolon oikeutuksen ”ict” on mielestään ymmärtänyt ja ehkä jo toimet aloittanut, ja liiketoiminnan puolelta etsitään jotakuta jota kiinnostaisi. – Kuin narua putkeen työntäisi eikä kukaan tunnu tarttuvan toiseen päähän vetääkseen. Tosi turhauttavan tuntuista eikö totta. Kuka on tilanteessa ollut, tietää, että kyllä kiukuttaa – kun kukaan ei tunnu ymmärtävän niin tärkeää asiaa.

Nyt Janne yhdistää tätä näkökulmaa MDM hankkeisiinkin. Näin mielessäni tulkitsen tuota postia. – Jos Janne olet näillä linjoilla, kommentoithan vapaasti.

Janne kirjoittaa yhtenä keskeisenä ajatuksena ”business casen” ”ongelmana” ja case -kuvauksen työkaluna, jonka avulla asia (tässä tapauksessa nyt MDM-investointi) tulee liiketoiminnan hyödyn näkökulmasta arvioitavaksi ja tätä kautta liiketoiminnasta kiinnostusta hankkeen omistajuuteenkin voi herätä. Hanke tuntuu koskettavan monia liiketoiminta-alueita. Hankkeelle etsitään liiketoiminnan ja johdon puolelta omistajaa. – Josta taas seuraa, että mahdollisille prosessimuutoksille ja muille muutoksille löytyisi liiketoiminnan johdon taholta muutosjohtajuutta ja tukea; sponsorointiakin – näin tämä menee usein – eikö tunnu tutulta.

Kirjoituksen ”tarina” etenee sen suuntaisena, että ensin on MDM-hanke ja –investointi, ehkä useita. Näissä alkavat yhdistyä tiedon laadun näkökulmat ja kehitystarpeet, ja tietointegraatiot ja järjestelmäintegraatiot ja kysymykset johtavat keskeisen tiedon omistajuuteenkin. Huomataan asian koskettavan tietomallinnuksen ja tiedon laadun lisäksi prosessien mallintamista, prosessien kehittämistä. Tiedon omistajuuskysymyksen lisäksi nousee esille lisätarpeita ”governancelle”, hallintamalleille – ja nyt ollaan jo ihan liiketoiminnan johtamisen ja organisoitumisen iholla. – Edelleen tässäkin vaiheessa jossain peräänkuulutetaan josko jotakuta johdossa ”MDM-hankkeemme” kiinnostaisi – että asia edistyisi – tästä se ei edisty, jos se ei ole vielä liiketoimintajohdolle kirkas.

Ylösalaisin käännettynä – Mitä jos – Mitä jos ”governance” luodaankin ensin – ja samalla johdon mukanaolo. Liiketoiminnan keskeisten ajureiden ja tarpeiden edistämiseksi (tämä kiinnostaa johtoa aina), johdon ja ”liiketoiminta-arkkitehdin” ja mahdollisesti ”yritystietoarkkitehdin” (vain viimeinen on ict-resu) ajamana ”mallinnetaan”, kuvataan ja päätetään, miten toiminnan tavoitteiden kannalta ”tietokeskeiset” toiminnot ja tietovarannot otetaan haltuun ja johdetaan – josta sitten poikii mahdollisia ”caseja” myös MDM kehityshankkeiksi. – Johtaminen ja hallintomallit ovat ensin, sitten tietokeskeiset liiketoiminnan kehittämistarpeet, joista poikii johdon johtamia ja tukemia sekä tiukasti seuraamia toimenpiteitä.

Harvoin mitään aloitetaan tyhjältä pöydältä. Ajatus on kuitenkin helppo kääntää ympäri ensin. Mitä siitä sitten seuraa…

Published on: Feb 4, 2013 / Petri Hakanen