Promise - Löydämme yhdessä uusista näkökulmista uudenlaisen tuottavuuden - #CIO #CDO #johtaminen #kehittäminen

Tietojohtamisen menetelmät ja arkkitehtuurit

Strategiat

Tiekartat

Kypsyysmallit

Tiedolla johtamisen kehittäminen

Tiedolla johtamisen toimintamallit ja prosessit

Hankkeet

Projektijohtaminen

Hankevalmistelut

Kilpailutukset

Tietojohtaminen

Kumppanisi tietojohtamisen johtamis- ja toteutusmallien suunnittelussa ja toimeenpanossa.

Ideointi

Kumppanisi ideointikyvyn ja ideoiden vaikuttavuuden kehittämisessä.

Toimintatapa

Kumppanisi toiminnan kehittämisessä.

Strategia

Kumppanisi toimeenpantaessa strategisia kehityshankkeita ja muutoksia muutoksen johtamisen tukena ja muutoksen vaikuttavuuden varmistajana.

Kehittäminen

Kumppanisi kehittämishankkeiden valmistelussa ja toteutuksessa ja kehittämisen vaikutusten varmistajana.

Suorituskyvyn johtaminen

Kumppanisi suorituskyvyn johtamisen mallien suunnittelussa ja asettamisessa.

Methods - Menetelmällisesti ja johdonmukaisesti tuloksia

Stories - Eräitä toimeksiantojani ...

Conceptualization of group-level business data model for terms customer and customer relationships; role business and information management consultant. -- at the service of Petri Hakanen Oy

Concepts and analysis to a large financial services group: banking and insurance

( )

Developing information management methods and concepts, management models, information architecture and management reporting concepts; role consultant; related mainly to Supply Chain metrics but also group level -- at the service of BBI Group Oy

Consulting a company in pharmaceutical industry

( )

Operational Orders and Sales Planning solution, forecasting and budgeting; role project manager. -- at the service of Petri Hakanen Oy

Planning solution to a large media company

( )

Analysis phase related to renewal of a group-wide strategic and operational reporting; role business consultant; analyzing business reporting requirements and information. -- at the service of Petri Hakanen Oy

Analysis to a a large forest industry group

( )

A preparatory analysis of reporting and data warehousing PCI compliance related to the safety of card payment and certification requirements. -- at the service of Petri Hakanen Oy

Analysis to a Nordic digital payments company

( )

Kaikki kirjoitukseni - My blog posts ...

Recent News - Viimeaikaiset kirjoitukseni

Rakenne edellä vaikka läpi harmaan …

Tags : 

Yksi haasteista ja hidaste “uudenlaiselle arvontuotannolle” tai “uudelle kulttuurille” ovat “rakenteet”. Me rakastamme rakenteita. Meidät on kouluissa ja työssä opetettu tuottamaan ensin rakenne, sitten toiminta. Me elämme nyt näissä rakenteissa ja huudamme samalla uudistumista – mutta, kun uudistamme, haluamme ensin löytää uudelle uuden rakenteen. Sitten kokeilemme, tuoko rakenne uudistumisen. Rakennamme rakenteen, “miehitämme” rakenteen – kerromme

Read More

Ideapyörä & Kehityspyörä – Digiloikka 2017

Tags : 

.Design (pistedisain) on ajatusmalli, suunnittelu- ja työmalli, joka kokoaa kehittämisen erilaiset lähtökohdat, ideat, osaamiset ja näkökulmat. Tämä työmalli auttaa meitä rakentamaan muutoksen ja toiminnallisen kokonaisuuden ottaen huomioon kunkin kehityspisteen omat lähtökohdat, kehittämismenetelmät ja vaikutustavoitteet. Yksi keskeinen lähtökohta tässä ajatus- ja työmallissa on, että tässä ei ensin opetella tiettyyn kehittämispisteeseen tai prosessiin (jälleen) uutta menetelmää ja

Read More

Vaikutuksen johtaminen. Utelias johtaminen. Utelias tekeminen.

Tags : 

– Työkaluja uudistamiseen, parempaan suorituskykyyn ja vaikuttavuuteen – TEKSTI: PETRI HAKANEN. Marraskuu 2016. Tämä kirjoitus avaa esitystäni 9.11.2016 Tietojohtamisen teemapäivillä. Tässä ovat esityksessä puhumani asiat muutamalla lisäslaidilla höystettynä. Tämä pidempi versio vaikutuksen ja vaikuttavuuden johtamisesta löytyy täältä.   Omalla tavallaan ”keskiöajattelulla” on merkitystä, koska se ohjaa ajattelua ja tekemistä – ainakin jossain määrin. Mitä tai mikä

Read More

Petri Hakanen at Your service

Tags : 

Lisää luovuutta, jakamista, vaikuttavuutta ja tulosta – Strategia.Design – Digiloikka.Design – Palvelu.Design – Tietojohtaminen.design – Johtaminen.Design Olen Petri Hakanen, yritykseni on Petri Hakanen Oy. Voinko olla mahdollisesti avuksi? Tai miten sinä voisit auttaa minua? Olen toiminut tiedonhallinnan alueella konsulttina ja projektijohtajana, liiketoiminnan kehitystehtävissä ja liiketoimintayksiköiden johdossa, asiakkuus- ja myyntijohtajanakin. Osaamisiani ovat tiedonhallinnan sovellusalueet, tiedolla johtaminen,

Read More

Digimurros. Integraatiot. Tietojohtaminen.

Tags : 

DIGIMURROS – JA TIETOJOHTAMINEN Strategiasta toiminnaksi – Kuinka otetaan DIGILOIKKA? TEKSTI: PETRI HAKANEN. Syyskuu 2016. Tästä kirjoituksestani on julkaistu versio Sytyke ry:n lehdessä, joka tuli ulos 6 lokakuuta 2016.   Murros. Kulttuurimuutos on perus­tavampi kuin ehkä osaat vielä villeimmissä ajatuksissasi kuvittaa. Miksi aloitan puhumalla strategioista, digiloikasta ja kulttuureista? Eikö tässä ollut kysymys tiedosta, datasta, tietoprosesseista

Read More

Tieto johtamisen tukena – Miten asian johtaja itse näkee?

Tags : 

JOHTAMINEN – JA TIETOJOHTAMINEN Tieto johtamisen tukena. – Miten asian johtaja itse näkee? TEKSTI: PETRI HAKANEN. Syyskuu 2016.   Tämä tutkimukseni selvitti johtamisen näkökulmaa ja johtajien näkökulmaa tiedolla johtamiseen perustuen johtajien omaan käyttäytymistapaan päätöstilanteissaan. Tutkimuksen kohderyhmäksi oli valittu yritysten ja julkisten organisaatioiden ylintä johtoa Suomessa. Suoritin tutkimuksen verkkokyselynä syksyllä 2014. Vastauksia saatiin 482 henkilöltä 294

Read More

Mitä liiketoiminnan kehittäjän ja johtajan tulee tietää alustoista, murroksesta, digitalisaatiosta?

Tags : 

Platform revolution. Platform businesses. Verkostoituvat markkinat. – Alustatalous murtaa vanhoja liiketoimintamalleja. Tässä kirjoituksessa nousee hyvinkin konkreettisesti esille teknologisten ratkaisujen, alustojen, ja liiketoiminnan murroksen, digitalisaation, välinen tiukkaakin tiukempi yhteys. – Mutta millainen yhteys? – Jos olet suunnittelija, tai johtamassa, ohjaamassa murrosta, tämä on MUST read! 😉 Kommentit ovat myös enemmän kuin tervetulleita. Suunniteltaessa ja johdettaessa näitä

Read More

Verkostoituvat markkinat. Alustatalous murtaa vanhoja liiketoimintamalleja.

Tags : 

Platform revolution. Platform businesses. Verkostoituvat markkinat. Alustatalous murtaa vanhoja liiketoimintamalleja. Alustojen tarkoitus on täyttää käyttäjiensä tarpeet yhdistämällä käyttäjien, yhteisön, tarpeet ja tarjonta mahdollistaen tavaroiden ja palvelujen sekä sosiaalisen pääoman vaihdannan yhteisön jäsenten kesken. Jokainen yhteisön jäsen tuottaa arvoa yhteisölle ja alustalle. Alustaperusteinen liiketoiminta luo arvoa käyttäen resursseja, joita se ei itse omista ja kontrolloi. Alustat

Read More

Edelleen sitä YHTÄ TOTUUTTA rakentamassa?

Tags : 

Intouduin tähän kirjoitukseeni eilen aamusella Twitterissä käydystä antoisasta keskustelusta. Keskustelumme kosketti tietoa, tunnetta, ajatusta, tiedon symmetriaa, luottamusta, päätöksentekoa. Tässä seuraavana on pari omaa näkemystäni, tietoa tunteella muokattuna. Syntyvätkö (hyvät) päätökset tiedolla vai tunteella? Onko olemassa oikeaa tietoa, joka tekee päätöksistä parempia? Kuinka vahvasti uskomme tiedon valtaan? Suuret päätökset syntyvät vahvalla tunteella. – Tästä painotuoreena esimerkkinä

Read More

Strategiamörkö. Klassinen ja Uusi. Digitalisaatio. Lean. Design.

Tags : 

Onko strategia mörkö? Löytyykö näitä mörköjä kaapistasi? – Strategia voi olla kuin vaate, jonka huolella käymme kokeilemassa, ostamme ja joka sitten hautautuu kaappiimme käyttöönoton osoittautuessa ikäväksi ja hankalaksi. Olimme innostuneita hetken strategiaa valitessamme, ideoidessamme kivassa porukassa, mutta sitten joku arvioi strategiamme rumaksi ja vartalollemme sopimattomaksi, ja näin me hiljaa jätämme strategiamme kaappiin. Rakennammeko huomaamattamme, mutta

Read More