Promise - Löydämme yhdessä uusista näkökulmista uudenlaisen tuottavuuden

Ideointi

Kuinka kulttuuri, erilaiset toimintatavat ja rakenteet ottavat idean vastaan?

Onko idean yhteys strategiaan helposti ymmärrettävä ja sovellettava?

Tuntuuko uusille ideoille olevan kehittämisen suunnasta ahnasta imua?

Toimintatapa

Miten ohjatusti ja rohkaisevasti ideointi on liitetty toimintakulttuuriin?

Miten kehittäminen ja innovaatiotoiminta toteutuvat eri toiminnoissa ja eri tasoilla?

Kuinka käytännönläheisesti strategian esille tuoma toiminta-ajatus on ymmärrettävissä ja sovellettavissa päivittäisessä toiminnassa?

Strategia

Kuinka kattavasti ja ajantasaisesti visioita ja strategisia tavoitteita käsitellään organisaatiossa strategian kehittämisen yhteydessä?

Millainen valmius on muovata strategiaa ja muokata kehittämistä ideoiden jatkuvalla syötöllä?

Miten strategiassa käsitellään ja miten strategiassa näkyy uudistava ja uutta luova kehittäminen?

Kehittäminen

Kuinka ideat saadaan tuoreesti ja kattavasti mukaan kaikkeen kehittämiseen?

Kuinka kattavasti kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutukset käsitellään organisaatiossa ennen kehittämistä ja kehittämisen yhteydessä?

Onko kehittämistoimenpiteiden yhteys strategiaan helposti ymmärrettävä ja ovatko kehittämistoimenpiteiden vaikutukset käytännössä strategian kautta mitattavia?

Suorituskyvyn johtaminen

Mitkä ovat edellytyksemme johtaa vaikutuksia tapahtumien lisäksi?

Methods - Menetelmällisesti ja johdonmukaisesti tuloksia

Stories - Eräitä toimeksiantojani ...

Conceptualization of group-level business data model for terms customer and customer relationships; role business and information management consultant. -- at the service of Petri Hakanen Oy

Concepts and analysis to a large financial services group: banking and insurance

( )

Developing information management methods and concepts, management models, information architecture and management reporting concepts; role consultant; related mainly to Supply Chain metrics but also group level -- at the service of BBI Group Oy

Consulting a company in pharmaceutical industry

( )

Operational Orders and Sales Planning solution, forecasting and budgeting; role project manager. -- at the service of Petri Hakanen Oy

Planning solution to a large media company

( )

Analysis phase related to renewal of a group-wide strategic and operational reporting; role business consultant; analyzing business reporting requirements and information. -- at the service of Petri Hakanen Oy

Analysis to a a large forest industry group

( )

A preparatory analysis of reporting and data warehousing PCI compliance related to the safety of card payment and certification requirements. -- at the service of Petri Hakanen Oy

Analysis to a Nordic digital payments company

( )

Kaikki kirjoitukseni - My blog posts ...

Recent News - Viimeaikaiset kirjoitukseni

Ideapyörä & Kehityspyörä – Digiloikka 2017

Tags : 

.Design (pistedisain) on ajatusmalli, suunnittelu- ja työmalli, joka kokoaa kehittämisen erilaiset lähtökohdat, ideat, osaamiset ja näkökulmat. Tämä työmalli auttaa meitä rakentamaan muutoksen ja toiminnallisen kokonaisuuden ottaen huomioon kunkin kehityspisteen omat lähtökohdat, kehittämismenetelmät ja vaikutustavoitteet. Yksi keskeinen lähtökohta tässä ajatus- ja työmallissa on, että tässä ei ensin opetella tiettyyn kehittämispisteeseen tai prosessiin (jälleen) uutta menetelmää ja

Read More

Vaikutuksen johtaminen. Utelias johtaminen. Utelias tekeminen.

Tags : 

– Työkaluja uudistamiseen, parempaan suorituskykyyn ja vaikuttavuuteen – TEKSTI: PETRI HAKANEN. Marraskuu 2016. Tämä kirjoitus avaa esitystäni 9.11.2016 Tietojohtamisen teemapäivillä. Tässä ovat esityksessä puhumani asiat muutamalla lisäslaidilla höystettynä. Tämä pidempi versio vaikutuksen ja vaikuttavuuden johtamisesta löytyy täältä.   Omalla tavallaan ”keskiöajattelulla” on merkitystä, koska se ohjaa ajattelua ja tekemistä – ainakin jossain määrin. Mitä tai mikä

Read More

Petri Hakanen at Your service

Tags : 

Lisää luovuutta, jakamista, vaikuttavuutta ja tulosta – Strategia.Design – Digiloikka.Design – Palvelu.Design – Tietojohtaminen.design – Johtaminen.Design Etsitkö, tarvitsetko juuri nyt, minua tukemaan toimintanne kehittämistä, tietojohtamisen laajaan kokonaisuuteen liittyen, ehkä digitalisaation kehittämispisteiden konkretisoinnissa tai mahdollisesti toimenpiteiden strategiakytkentöjen ja vaikuttavuuden varmistajana – projektiin, hankekokonaisuuteen, linjavastuuseen, määrittelijäksi, toteuttajaksi – you name it! Palvelut: Palveluni .Design (pistedisain) on ajatusmalli,

Read More

Digimurros. Integraatiot. Tietojohtaminen.

Tags : 

DIGIMURROS – JA TIETOJOHTAMINEN Strategiasta toiminnaksi – Kuinka otetaan DIGILOIKKA? TEKSTI: PETRI HAKANEN. Syyskuu 2016. Tästä kirjoituksestani on julkaistu versio Sytyke ry:n lehdessä, joka tuli ulos 6 lokakuuta 2016.   Murros. Kulttuurimuutos on perus­tavampi kuin ehkä osaat vielä villeimmissä ajatuksissasi kuvittaa. Miksi aloitan puhumalla strategioista, digiloikasta ja kulttuureista? Eikö tässä ollut kysymys tiedosta, datasta, tietoprosesseista

Read More

Tieto johtamisen tukena – Miten asian johtaja itse näkee?

Tags : 

JOHTAMINEN – JA TIETOJOHTAMINEN Tieto johtamisen tukena. – Miten asian johtaja itse näkee? TEKSTI: PETRI HAKANEN. Syyskuu 2016.   Tämä tutkimukseni selvitti johtamisen näkökulmaa ja johtajien näkökulmaa tiedolla johtamiseen perustuen johtajien omaan käyttäytymistapaan päätöstilanteissaan. Tutkimuksen kohderyhmäksi oli valittu yritysten ja julkisten organisaatioiden ylintä johtoa Suomessa. Suoritin tutkimuksen verkkokyselynä syksyllä 2014. Vastauksia saatiin 482 henkilöltä 294

Read More

Mitä liiketoiminnan kehittäjän ja johtajan tulee tietää alustoista, murroksesta, digitalisaatiosta?

Tags : 

Platform revolution. Platform businesses. Verkostoituvat markkinat. – Alustatalous murtaa vanhoja liiketoimintamalleja. Tässä kirjoituksessa nousee hyvinkin konkreettisesti esille teknologisten ratkaisujen, alustojen, ja liiketoiminnan murroksen, digitalisaation, välinen tiukkaakin tiukempi yhteys. – Mutta millainen yhteys? – Jos olet suunnittelija, tai johtamassa, ohjaamassa murrosta, tämä on MUST read! 😉 Kommentit ovat myös enemmän kuin tervetulleita. Suunniteltaessa ja johdettaessa näitä

Read More

Verkostoituvat markkinat. Alustatalous murtaa vanhoja liiketoimintamalleja.

Tags : 

Platform revolution. Platform businesses. Verkostoituvat markkinat. Alustatalous murtaa vanhoja liiketoimintamalleja. Alustojen tarkoitus on täyttää käyttäjiensä tarpeet yhdistämällä käyttäjien, yhteisön, tarpeet ja tarjonta mahdollistaen tavaroiden ja palvelujen sekä sosiaalisen pääoman vaihdannan yhteisön jäsenten kesken. Jokainen yhteisön jäsen tuottaa arvoa yhteisölle ja alustalle. Alustaperusteinen liiketoiminta luo arvoa käyttäen resursseja, joita se ei itse omista ja kontrolloi. Alustat

Read More

Edelleen sitä YHTÄ TOTUUTTA rakentamassa?

Tags : 

Intouduin tähän kirjoitukseeni eilen aamusella Twitterissä käydystä antoisasta keskustelusta. Keskustelumme kosketti tietoa, tunnetta, ajatusta, tiedon symmetriaa, luottamusta, päätöksentekoa. Tässä seuraavana on pari omaa näkemystäni, tietoa tunteella muokattuna. Syntyvätkö (hyvät) päätökset tiedolla vai tunteella? Onko olemassa oikeaa tietoa, joka tekee päätöksistä parempia? Kuinka vahvasti uskomme tiedon valtaan? Suuret päätökset syntyvät vahvalla tunteella. – Tästä painotuoreena esimerkkinä

Read More

Strategiamörkö. Klassinen ja Uusi. Digitalisaatio. Lean. Design.

Tags : 

Onko strategia mörkö? Löytyykö näitä mörköjä kaapistasi? – Strategia voi olla kuin vaate, jonka huolella käymme kokeilemassa, ostamme ja joka sitten hautautuu kaappiimme käyttöönoton osoittautuessa ikäväksi ja hankalaksi. Olimme innostuneita hetken strategiaa valitessamme, ideoidessamme kivassa porukassa, mutta sitten joku arvioi strategiamme rumaksi ja vartalollemme sopimattomaksi, ja näin me hiljaa jätämme strategiamme kaappiin. Rakennammeko huomaamattamme, mutta

Read More

Läpimurto. Muutos. Digitalisaatio. Lean. Design. Uusi ja Klassinen.

Tags : 

Oletteko panneet merkille – että toimintatapojen muutosta, “kulttuurimuutosta“, johtamisen muutosta, uusia ‘digitalisaation tuulia’ ja muuta nykymallin mukaan ketterää, avointa ja kivaa – toteutetaan kovin helposti ‘klassisen maailman’ opituilla ja omaksutuilla tavoilla. Klassinen olemassa oleva maailma klassisine kehityshankkeineen ja ohjausmalleineen nähdään helposti hieman vastahankana, luutuneena ja mörtsinä. Uusia “lean start-upeja”, palvelumuotoiluja, IoT:ia ja kokeilevaa kehittämistä halutaan tehdä

Read More