BI ja Analytics voivat myös pelottaa organisaatiota

BI ja Analytics voivat myös pelottaa organisaatiota. Oikeaan tietoon perustuva päätöksenteko (Fact Baced Decision Making) — Päätöksenteon ”rakenteet” muuttuvat ja rikkovat vallitsevia ja perinteisiä totuttuja päätöspolkuja. – Kulttuurin muutos, joka pitää valmistella huolella, muuten se ei toteudu parhaalla tavalla. – Tarvitaan myös tietomalleja ja tarvitaan ”governance”; hallinto-/hallintamalleja. – Pitää etsiä vastauksia kysymyksille ”Mitä päätöksiä me mahdollistamme?” ”Mitkä ovat edut ja mitkä ovat riskit?”