Minkä tarinan data (tieto) kertoo? Minkä tarinan me haluamme sen kertovan?

Elokuvassa ”Thank You for Smoking” (satiirinen tietenkin) kuvataan, kuinka tupakkateollisuus perusti oman ”akatemian” tuottamaan tutkimuksia tupakoinnin epäterveellisyystutkimuksia vastaan. – Ihmisillä ja organisaatioilla on omia tavoitteita, joita tukevia datoja etsitään enemmän kuin tavoitteita vastaan kertovia datoja.

Ihminen luonnostaan myös uskoo helpommin itselleen hyviä kuin huonoja uutisia. – Tätä tapahtuu joka päivä mm. talouden tilaa analysoitaessa. Suurin osa analyytikoista on pankkien, vakuutusyhtiöiden, osake- ja raaka-ainemarkkinoiden välittäjien ja pörssiyhtiöiden palveluksessa. Omaa liiketoimintaa tukevaa faktaa etsitään ja julkaistaan aktiivisesti.

Hyvät talouden kehittymistä kuvaavat uutiset päätyvät viestimiin huonoja uutisia helpommin. Oikeita signaaleja on viestinnän kautta vaikeaa ja jopa lähes mahdotonta tunnistaa.

Entä sitten päätöksenteko yrityksissä? Perustuuko se painottuen omia päätöksiä tukevan faktan arvostukseen ja etsimiseen, tai faktaperusteiseen päätöksentekoon?