Johtamisen tuki ja ratkaisut reaaliaikaisena jokaiseen suoritukseen

Kauppalehti (printti 18.11., debatti s. 19B) – Eero Suominen Espoosta peräänkuuluttaa parhaista organisaatioista malliakin ottaen – Hyviä johtamisen työkaluja – joista “operatiivinen tulosraportointi” on keskeinen.

Toinen (tai ensimmäinen) hyvän organisaation johtamisen malli on operatiiviselle toiminnan tasolle yltävä “omavalvonta” ja sen tukeminen tällä tasolla (operatiivisella) toimivalla seurantajärjestelmällä. – Ei siis niin, että ylempi johto lukee raportiltaan ja kertoo “alaiselle” havainnoistaan hänen omaa suoritustaan kohtaan. – Vaan niin, että jokainen haluaa ja kykenee seuraamaan reaaliajassa omaa suoriutumistaan asetetuissa tavoitteissa ja tehtävissä.

Riittävät toimintavaltuudet, mahdollisuus seurata itse onnistumistaan, ja luottamuksen ilmapiiri.

– Hyvä! –

Omat havaintoni peilaavat edellistä. Yhtenä esimerkkinä “asiakaskannattavuuden” seuraaminen ylätason lasketuista luvuista ei suorittavalle tasolle vietynä kerro “asiakaskokemuksen” historiaa ja sen merkitystä.

Asiakaskokemus ei löydy tuloslaskelmasta vaan se löytyy (toivottavasti) operatiivisista järjestelmistä tapahtumatasolla. Talousjärjestelmiin, laskutukseen ja kirjanpitoon vietynä lopputuloksesta ovat jo “kadonneet” suorittavan tason asiakaskokemukseen johtaneet tapahtumat/tapaukset.

Ulottakaamme siis johtamisen tuki ja ratkaisut reaaliaikaisena jokaiseen suoritukseen.

 

Published on: Nov 18, 2013 / Petri Hakanen