Innovaatio, strategia ja johtaminen ovat arkisia asioita

Innoituksen tähän kirjoitukseen sain tänään #digitalist innovation forumissa #if14.

Teen tällä hetkellä tiedolla johtamiseen liittyvänä pienimuotoista tutkimusta. Itse asiassa kyselytutkimukseni on sarjassaan jo toinen tänä vuonna. Kolmannen aihio on mielessäni jo kypsymässä. Tutkimukseni on vielä vastausten keruuvaiheessa, mutta vastauksia on jo (16.8. mennessä) 457 henkilöltä 281 organisaatiosta. Kohderyhmäksi tutkimukseeni olen valinnut yritysten ja julkisten organisaatioiden ylintä johtoa Suomessa.Tiedolla johtaminen 2x 360

Tutkimuksessani mieltäni lämmittää erityisesti, nyt ensin, vastaajien suuri määrä, joka vahvistaa tuntumaa tiedolla johtamisen kiinnostavuudesta ja ajankohtaisuudesta. – Kaikki te, jotka olette tehneet kyselytutkimuksia laajalla yleisellä sähköpostijakelulla, osaatte varmaankin myös arvostaa saamaani noin 9 % vastaajien osuutta – erityisesti vieläpä tässä kohderyhmässä! – Ja nyt te, matematiikasta tykkäävät, ehdittekin jo laskea, että vastauspyyntöni lähetin noin viidelle tuhannelle johtajalle. Pelaammehan faktoilla, tiedolla, tarkkuudella.

Tutkimusvastausten joukossa on paljon arvokkaita opettavia kommentteja – mutta yhden hienon palautteen sain myös suoraan sähköpostiini eräältä johtajalta. “Hyvä kysely ja tärkeä asia. Tee väsymättä töitä asiassasi, niin saat jossain läpimurron aikaiseksi. Voimia siihen…”. – Tämä palaute näin henkilökohtaisena osoitettuna lämmitti mieltä välittömästi. Nyt huomaan, että tämä asia palautuu mieleeni eri yhteyksissä uudestaan ja uudestaan.

Palaute jäi soittelemaan mieleni kieliä. Ensin lämmitti, että sain palautteen, ja kyselyni oli koskettanut jollain tavalla. Nyt huomaan mielessäni pyörivän sanan läpimurron. Kommentin lähettäjä sparrasi minua tavoitteessani! Onko mielessäni läpimurron tavoittelu?

Tänään 21.8. #if14 tapahtumassa Ville Tolvanen @villetolvanen mainitsi, että Suomessa asetamme innovaatioille riman usein hyvin korkealle. Ajattelemme jotain hyvin suurta, ja ihan uutta. Suurtakin tulee tavoitella, mutta usein innovaatiot ovat tavallisten arkisten asioiden järjestämistä uudella tavalla toimivammaksi uudeksi toimintatavaksi, palveluiksi ja tuotteiksi – innovaatioiksi.

Voi hyvinkin olla, en pane pahakseni, jos olen eräänä päivänä mukana isossa läpimurrossa jossain hyvässä porukassa, mutta juuri nyt mietin omaa asiaani näin. – Jos löydän kokemuksistani ja tutkimuksistani lisää oppimalla sellaisia toimintamalleja, ja tiedolla johtamisen ja tietojohtamisen kentässä olevien kohteiden uudenlaisia kytköksiä, joilla voin olla suomalaisille yrityksille avuksi heidän innovaatioissaan ja läpimurroissaan – olen saavuttanut läpimurron!

 


 

Petri Hakanen – Kirjoittaja on tietoammattilainen, johtaja, ja Tiedolla Johtamisen puolestapuhuja ja toteuttaja – Konsultti käytettävissäsi, johtaja vuokrattavissasi

 

Published on: Aug 21, 2014 / Petri Hakanen