Tutkimus – Suomalainen johtaja johtaa ja päättää tiedolla

Tiedolla johtamisen tutkimus kesällä 2014 – Petri Hakanen

Tutkimukseni on vielä vastausten keruuvaiheessa, mutta kurkitaan uteliaana hieman vastauksia. Mielestäni voimme sen nyt tehdä, kun vastauksia on jo 457 henkilöltä 281 organisaatiosta!

Kyselyn suoritin verkkokyselynä, jonka kohderyhmäksi olen valinnut yritysten ja julkisten organisaatioiden ylintä johtoa Suomessa.

Kysyn lämmittelevänä kysymyksenä vastaajalta aluksi – Mieti viimeisimpiä itsenäisiä päätöksentekotilanteitasi ja ryhmässä syntyneitä päätöksiä. Miten arvioisit, missä määrin päätöksiä tehdään taustatiedon pohjalta, missä määrin tunteen ja tuntuman perusteella?

Tiedolla vai tunteella - Petri Hakanen - Tiedolla johtaminen

Keskimäärin lähes 75 % kertoo päätösten syntyneen taustatiedon perusteella ja tunteella ja tuntumalla on vain noin 25 % merkitys. Julkishallinnon puolella jopa yli 80 % vastaajista arvioi päätösten perustuneen tietoon. – Vastausten vaihteluväli on merkittävä, kahdestakymmenestä täyteen sataan prosenttiin.

Keskiarvot ovat tietysti usein huonosti toimivia, kun analysoidaan varsinaista käyttäytymismallia ja syitä ja seurauksia. – Tässä tutkimuksessani selvitän muilla kysymyksilläni päätöksen tekijän ja toimenpiteiden ja muutoksen johtamisen yhteyksiä, ja yhteyttä päätetyn johtamisessa käytettävään tietoon, sekä mahdollisia tiedolla johtamista haittaavia tekijöitä päättäjän ja johtamisen näkökulmasta. – Näitä analysoin, ja avaan oppimaani hieman myöhemmin.

 


Tiedolla johtamisen koulutus ja sparraus, ks. myös http://www.hakanen.eu/blog/2014/06/tiedolla-johtaminen-tuore-nakokulma-innovatiivinen-ote-tekemiseen/.


 

Petri Hakanen – Kirjoittaja on tietoammattilainen, johtaja, ja Tiedolla Johtamisen puolestapuhuja ja toteuttaja – Konsultti käytettävissäsi, johtaja vuokrattavissasi

 

Published on: Aug 17, 2014 / Petri Hakanen