Tiedätkö mikä Tiedolla Johtamisessa mättää, vai mättääkö? Millä oletuksilla?

Mitä tiedolla johtaminen on johtajien ja johtamisen näkökulmasta tarkasteltuna?

Tiedolla johtamista tarkastellaan tavallisesti tietojohtamisen näkökulmasta, millä tarkoitan esimerkiksi tiedon tuottamiseen ja käyttöön liitettyjä kypsyysmalleja ja kypsyysmallien kautta organisaatioiden tietojohtamisen osa-alueiden kypsyyttä mittaavia tutkimuksia. Yleisesti olettamana on, että mitä kypsempi organisaatio on tietyn mallin suhteen tarkasteltuna, sitä parempaa tietoa organisaatiolla on käytettävissään päätöksenteon tukena – josta vahvana oletuksena ovat paremmat päätökset – ja menestyksekäs toiminta.

Tämä tutkimukseni kohdistuu suomalaisten organisaatioiden ylimpään johtoon ja tutkii päättäjien johtamista ja päätöksentekoa tiedolla johtamisen viitekehyksessä. – Olemmeko onnistuneet kehittäessämme tietojohtamista vastaamaan tiedolla johtamisen tarpeeseen? – Tunnemmeko tiedolla johtamisen tarpeet, ja kehitämme tarpeeseen? – Vai perustuuko kehitystoimintamme mahdollisesti vahvaan ”hypeen” ja uskoon panostuksen kautta syntyvästä paremmasta kilpailukyvystä?

Kyselytutkimus

Olen saanut tähän mennessä (22.9.-14) kyselyyn vastauksen 482 henkilöltä 294 eri organisaatiosta. Vastaajista 84 % edustaa organisaationsa ylintä johtamistasoa.

Tiedolla johtamisen tutkimus - Vastaajat tehtäväluokittain

Tiedolla johtamisen tutkimus - Vastaajat toimialoittain

Tiedolla johtamisen tutkimus - KPIt käytössä

Tiedolla johtamisen tutkimus - KPIt käytössä 2

Tiedolla johtamisen tutkimus - KPI määritys

Tiedolla johtamisen tutkimus - KPI muutokset

Tiedolla johtamisen tutkimus - Päätökset

Tiedolla johtamisen tutkimus - Muutokset

Tiedolla johtamisen tutkimus - Analytiikka

Tiedolla johtamisen tutkimus - Mikä vikana

Tiedolla johtamisen tutkimus - 360

 

Mielessäni oleva näkökulma perustuu ajatukseen menettelyistä, joilla tietojohtamisen kehittäminen saadaan lähemmäs päivittäisiä päätöksentekotilanteita – lähemmäs niitä tilanteita, joissa johto nyt sanoo tietävänsä mitä tekevät, tietoon pohjautumalla, ja että he jo tietävät, mitä tietoja he tulevat itse käyttämään toimenpiteiden ja muutosten seurantaan.

Todennäköisin nykytilanne on, että organisaatioissa käynnistetään ensin tiedolla johtamisen (tai tietojohtamisen) kehityshankkeita, ja silloin myös esitetään käyttäjille kysymyksiä mitä tarpeita heillä on – ja silloin me saamme huonoja vastineita, koska esittämämme kysymykset ovat vaikeita, liian yleisinä, eivätkä ne ole kytköksissä todelliseen päätöksentekotilanteeseen.

 

Vastausten laatu on huono – ei siksi, että kysymys olisi väärä – vaan tilanne, jossa me esitämme kysymyksen, on väärä. Joskus on myös vaikeaa määritellä oikeaa hetkeä kysymykselle. – Ehkä tieto voisi kulkea esittämättä erityistä kysymystä? Tiedon tuottaja tietää oikean hetken, jos tietää jossain olevan vastaanoton päällä ja kiinnostuksen korkealla.

 

 

Petri Hakanen is knowledge management specialist with more than 20 year experience in Business Intelligence, data and information management and supporting organizations to develop fact based decision making capabilities. Petri acts as an entrepreneur for Petri Hakanen Oy.

 


 

Katso myös: http://www.hakanen.eu/blog/2014/06/tiedolla-johtaminen-tuore-nakokulma-innovatiivinen-ote-tekemiseen/

 

Published on: Sep 22, 2014 / Petri Hakanen