Hissipuhe – Tiedolla johtaminen – 2x 360


Katso: Uusi Hissipuhe – Strategia.Design


 

Kehitystyö tiedolla johtamisen näkökulmista - Petri Hakanen
Tiedolla johtamisen 2x 360

Tiedolla johtamisen kehittäminen - Oppiminen - Petri Hakanen
Tiedolla johtamisen ja tietojohtamisen (tai tiedon johtamisen) toteuttamisessa pidämme tärkeänä (liike-) toiminnan ja johtamisen näkökulmien tasapainoista läsnäoloa.Tiedolla johtaminen 2x 360

Meillä on tälle toimintatavalle lempinimikin – 2x 360 asteen malli.

Miksi sitten tarvitsisimme tällaista mallia tueksemme?Osin kokemuksen ja tutkimustenkin kautta opittuna on hyvin todennäköistä, että ilman näitä menetelmiä, jotka pitävät kaikki näkökulmat jatkuvasti ja toistuvasti esillä, kehittämistoimenpiteet ja viestintä siiloutuvat. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi erillisiä kehittämistoimenpiteitä (liike-) toiminnan ja tiedonhallinnan ratkaisujen puolella, joissa viestintä pääasiassa keskittyy hankkeen vaatimusten kertaluontoiseen viestimiseen ja sen jälkeen projektien johtamisessa yksittäisen projektin vaatimusten ja muutosten johtamiseen. – Liiketoiminnan suorituksen johtaminen ja toiminnan muutosjohtaminen tarpeineen jäävät kovin helposti irrallisiksi, kun kehittäminen projektoidaan.

Mallissamme otamme korostetustikin esille tiedonhallinnan kehittämiseen menetelmiä liittyen esimerkiksi toimintaprosesseihin, tiedon käytettävyyteen ja hyötyyn. Nämä menetelmät ja näkökulmat pitävät (liike-) toiminnan ja johtamisen jatkuvassa yhteydessä tiedonhallinnan kehitykseen antaen samalla kaivatun tuen päätöksille. – Samalla rakennetaan yhteinen käsitteistö, kieli ja ymmärrys yli toimintorajojen ja työvaiheiden.

Esittämämme työtavan tavoitteena ja tarkoituksena on tarjota menetelmiä viestintään ja määritysvaiheisiin, joiden avulla toiminta, johtaminen ja tiedonhallinnan kehittäminen saadaan nivottua mahdollisimman tiiviisti yhteen ja kaikkien osapuolien ymmärtämäksi kokonaisuudeksi – ei vain projektikohtaisina ponnistuksina vaan jatkuvana toimintamallina.

Tiedolla johtamisen kehittämisen tulos - Petri Hakanen


qr-koodi Petri Hakanen käyntikortti

Kirjoittaja on yrittäjä ja konsultti Petri Hakanen Oy:ssä ja toimii tietojohtamisen osaamisyhteisön TDWI Finlandin puheenjohtajana – tietoammattilainen, johtaja, ja Tiedolla Johtamisen puolestapuhuja ja toteuttaja – Konsultti käytettävissäsi, johtaja vuokrattavissasi.

 

Published on: Nov 27, 2014 / Petri Hakanen