Thesis Petri Hakanen Tavoitteiden johtaminen Managing Objectives

The development model employs the theory of organizational operating models and operating cultures, the business concept, strategic architecture, setting the direction of change and the implementation of strategic change.

It is important that the current situation is recognized and areas for improvement identified to support the journey towards the strategic goal.

The results of the thesis are tools and methods supporting the progress of the strategy process.

The thesis is based on the theme: Managing Objectives at a Real Estate Management Software Service provider. Tavoitteiden johtaminen kiinteistöhallinnan ohjelmistopalveluja tuottavassa yrityksessä.

Assessment of the thesis 5/5 excellent.

Degree Programme in Business Administration: 210 credits with an average grade 4,30 (/5).

https://www.theseus.fi/handle/10024/265119

Kirjoittaja toimii konsulttina yrityksensä Petri Hakanen Oy kautta. Petri on myös tiedonhallinnan osaamisyhteisön ja yhdistyksen TDWI Finland ry puheenjohtaja. Petrin mielenkiinnon alueita ovat johtamismallien, liiketoiminnan ja tiedonhallinnan kehittäminen ja toimenpiteiden linkittäminen organisaation strategioihin, tavoitteisiin ja kyvykkyyksiin.