Nyt – on aika vetää esiin strategiakortti !

Katso myös: Uusi Hissipuhe – Strategia.Design , mutta lue ensin tämä tarina loppuun…

Nyt on aika vetää esiin strategiakortti ja lähteä rundille !

Strategiatyö, ideointi ja innovointi ovat pitkäjänteistä käytännönläheistä puurtamista. Yksittäiset irralliset pyrähdykset jonkin nopean ajatuksen perässä tuottavat harvemmin kokonaisuuden kannalta mahtituloksen.

Kokonaisuus taas koostuu ihmisistä, prosesseista, johtamisesta, organisaatiokulttuureista, kehittämisestä ja muuttumisesta, mikä tekee työstä mielenkiintoisen ja haasteellisen. Positiivinen muutos ei tapahdu ilman yksilön ymmärrystä ja motivaatiota. Ideointi ja innovaatiotyö ovat parhaimmillaan avoimessa organisaatiokulttuurissa, jossa jokaisen tekee aidosti mieli sparrata ja ymmärtää toistensa ideoita. Strategia kehittyy ja toteutuu parhaimmillaan, kun ihmisten, toiminnan, ideoiden ja innovaatioiden yhteydet strategiaan ja tavoitteisiin osataan kertoa saumattomasti ja jokaiselle ymmärrettävästi; mitä tämä tarkoittaa minulle. Näin myös jokainen yksilö oppii yhdistelemään ideansa strategisiin näkökulmiin. Voisi sanoa, että ymmärryksen kautta

jokainen ansaitsee Wau! fiiliksen huomatessaan oman toimintansa vaikutuksen kokonaisuudessa.

Mutta wau! ei synny ilman oikeanlaista johtamista ja johtamisen tukena olevaa vaikutuksia mittaavaa menetelmää.

Ilman oivallusta meille jää vain Was?

 

Innovaatiot ja Strategia - Petri Hakanen

 

Strategian, mittaamisen ja vaikutusten kuvaaminen käytännönläheiselle tasolle voi tämäkin tuntua puurtamiselta. Monilla on varmasti myös kokemusta tai kuulopuheena fiilistä pieleen menneistä mittaroinneista ja strategiakartan yritelmistä. Pieleenhän tuo menee, jos homma menee tuskastuttavan puurtamisen puolelle ja tekniseksi pipellykseksi. Ei sellaiseen juuri kukaan jaksa motivoitua ja tarkoituskin siinä matkalla hämärtyy ainakin silloin, jos toiselle tekee, eikä itseään kuvasta löydä.

Ilman oikeanlaista mittaamista emme saa ideointiin, kehittämiseen ja vaikkapa digitalisaation tavoitteluun tolkkua.

Helppoja asioita on helppo mitata kuten esimerkiksi ideoiden lukumäärää per x, mutta onko tuo sellainen mittari, joka oikeasti auttaa meitä tavoitteeseemme? Eikö meidän pitäisi mitata juurikin niitä seurauksia, valittuja strategisia muutoskohteita, kehittymistä ja ideoinnin ja innovaatiotyön tulosten laatua. Meidän tulee nitoa strategia, toteutus, ideointi ja kehittäminen yhteen ymmärrettävällä tavalla, muuten todennäköisesti hukkaamme resurssejamme eikä suorituskykymme kehity haluamallamme tavalla.

Kun koko organisaatio tämän oivaltaa, strategiakartan ‘piirtämisestä’ tulee kivaa puuhaa. Wau!

 

Strategia - Petri Hakanen

 

Ideat, kehittäminen ja oma paikka löytyvät kartalta. Jokaisella on mahdollisuus oppia esimerkin voimalla, miten idean kehittäminen liittyy ja vaikuttaa esimerkiksi strategisiin seurantatasoihin (ks. kuvan esimerkki edellä). Ideat ja kehittäminen opitaan ‘teemoittamaan’ ja tavoitteellistamaan.

 

Innovaatio ja Strategia - Petri Hakanen

 

Ilman kehittämisen ja strategian selkeää yhteyttä ideointi ja innovointi jäävät kovin helposti sirpalemaisiksi starteiksi, itseohjautuvuuden varaan. Tällöin ei vielä voida puhua innovaatiojohtamisesta tai johdonmukaisesta strategisen kyvykkyyden johtamisesta.

Strategia luo selkärangan, johon jokainen osaa ripustaa oman Wau! ‘nsa.

 

Katso myös ajatuksia luottamuksen johtamisesta http://www.hakanen.eu/blog/2015/10/luottamuksen-johtaminen/.

 


Innoituksen lähteitä edellisiin kuviin olen saanut mm.

  • Konseptoinnin strategiakehä (T. Apilo & T. Kaskinen, VTT, Innovaatiojohtaminen)
  • Rober S. Kaplan Harward Business School

 


Voit vielä kurkistaa data.strategiaan seuraavasta kuvasta aukeavasta esityksestä:

Data Strategia Design - Petri Hakanen


Data Strategia Design - Petri Hakanen

Olen yrittäjä-konsultti Petri Hakanen Oy:ssä ja toimin myös tietojohtamisen osaamisyhteisön TDWI Finlandin puheenjohtajana – ammattilainen tiedonhallinnan sovellusalueilla: tiedolla johtaminen, kehittämistoiminta sekä toimenpiteiden kytkeminen organisaation strategiaan ja tavoitteisiin. – Käytettävissäsi

Operational Intelligence meets Strategic Change

 

Published on: Aug 20, 2015 / Petri Hakanen