Tiedosta tekoihin – Mitä teet tiedoillasi? – Operational Intelligence

Business Intelligence (BI) ja Data Warehousing (DW) ovat kehittyneet viimeisen 15-20 vuoden ajan rinnakkain toinen toisiinsa liittyen. Nyt on näkyvissä rinnakkaiselon haasteita. BI ja DW vastaavat kysymykseen ”Tunnetko liiketoimintasi ja tunnetko liiketoimintaympäristösi?”. Tälle tietämykselle on tullut haastaja kysymyksessä ”Mitä teet tiedollasi?”.

– Tiedosta tekoihin – Tekeminen luo liiketoiminnalle arvoa. Mutta mitä tämä voisi tarkoittaa käytännössä?

Actionable Business Analytics – Näkemys muodostetaan tiedon perusteella ja samassa yhteydessä samassa kontekstissa mahdollistetaan välitön toiminta.

Lähtökohtainen ongelma: Perinteinen ERP ympäristö tarjoaa tapahtumien käsittelyn, mutta ei kokonaisnäkymää liiketoimintaan. Kokonaiskuvaa varten on rakennettu DW ja raportointiratkaisuja ja analyyttisempia ratkaisuja, jotka ovat kuitenkin irrotettuja kontekstista ja liiketoiminnan prosesseista ja ihmisistä.

Ratkaisu: ”Actionable Analytics” – sukua myös ”Operational Intelligence”

 • Lyhennetään aika tapahtumasta analyysiin mahd. pieneksi, jopa välittömäksi
 • Viedään analyysi (mittari) ”yksinkertaisempana” sovellutuksena osaksi operatiivista päivittäistä toimintaprosessia sitoen se tiettyyn kontekstiin, tehtävään, rooliin, käyttäjään
 • Mahdollistetaan analyysiin perustuva toimenpiteen käynnistäminen heti, integroituna samaan prosessiin ja järjestelmäänkin
 • Poikkeamahälytykset ovat integroituna prosessiin ja käyttöliittymään

Lisäksi:

 • Mahdollisuus analyyseihin missä vain ja millä vain
 • kontekstiin liittyvät analyysit helposti ilman eri kirjautumisia ”upotettuina” liiketoimintaprosessiin
 • BI ei vain taustalla need-to-know –tarpeisiin ja johdolle isoihin päätöksiin vaan myös etulinjassa operatiivisessa toiminnassa, ja myös asiakkaiden, toimittajien ja muiden liiketoiminta-kumppaneiden kosketeltava

Pilvi: yhdistetään “ketteryyteen” ja “paikka- ja laiteriippumattomuuteen” – käytön helppouteen ja käyttöönoton helppouteen ja nopeuteen – sekä yhteen toimimiseen, yhteistyöhön, osallistamiseen ja yhteisöllistämiseen (Collaboration, Crowd-sourcing)

 • Pilvi(palvelut) ovat tulleet osittain tähän saumaan – ”pienet” kohdennetut analyysit/sovellukset, ja ”matkan päällä” sama data/sovellus päätelaiteriippumattomasti
 • Miten arkkitehtuurissa sijoittuu esimerkiksi keskitetty tietovarasto (EDW), jos tietovarasto on rakennettava tai halutaan rakentaa on-site ja toisaalta painetta on operatiivisille sovelluksille kera ”Actionable Analytics” monipäätelaite –tuella?
 • Mikäli DW/Raportoinnin/Analysoinnin rakentamiseen ja käyttöönottoon liittyy ”projekti” ja aikaa sekä rahaa isosti vieviä piirteitä, ei tätä kyetä helposti perustelemaan pilviratkaisuna
 • Pilviratkaisujen yleistyessä myös tietoarkkitehtuuri liikkuu hajautuneempaan suuntaan.

Tietoarkkitehtuuri tulee jokaisessa tapauksessa, kuitenkin, osata sekä mallintaa että hallita. Päätöksenteon perustana tulee säilyttää luottamus omaan tietoon ja sitä kautta osaaminen liiketoiminnan tärkeistä ajureista ja ansaintamalleista. – Kompleksisuus on lisääntynyt

Päätöksenteon perustan luovat ”Actionable Analytics” ja DW perusteiset ”johdon raportit/analyysit” yhdessä. Enää pelkästään keskitetty ja hitaammin päivittyvä analyysi-/raporttisetti ei tyydytä päätöksenteon pohjana. Eikä siinä ole riittävästi nykyisin odotettua toiminnan ja johtamisen ketteryyden tuntua. – Halutaan muutosta: reaktiivisesta proaktiiviseksi, strateginen mutta samalla myös operatiivinen, kaikki-tieto-saatavilla -> tieto-saatavilla-nyt, luotettava mutta samalla myös tuottava ja vastuullinen.

 


lisäys 5 vuotta myöhemmin

… ja miten aika rientääkään! Kirjoitin tämän blogitekstin operatiivisesta älystä ja kyvystä (operational intelligence) jo viisi vuotta sitten, ja nyt asia on noussut entistäkin ajankohtaisemmaksi ja ennen kaikkea toteutettavammaksi.

Saan ilon esittää johdannon aiheeseen: Operational Intelligence Forum – Toiminta kohtaa strategian – Operatiivinen älykkyys strategisen muutoksen edessä | 9.11.2017 # Operational Intelligence # Enterprise Operational Intelligence # tietojohtaminen #muutos #transformaatio # strategy-to-execution # execution-to-strategy :: http://events.almatalent.fi/operational-intelligence-forum/


qr-koodi Petri Hakanen käyntikortti

Kirjoittaja on yrittäjä ja konsultti Petri Hakanen Oy:ssä ja toimii tietojohtamisen osaamisyhteisön TDWI Finlandin puheenjohtajana – tietoammattilainen, johtaja, ja Luottamuksen ja Vaikutuksen Johtamisen puolestapuhuja ja toteuttaja – Konsultti käytettävissäsi, johtaja vuokrattavissasi.

Published on: Apr 12, 2012 / Petri Hakanen