Kuinka arvioida ja saavuttaa arvoa liiketoiminnalle master data management:lla

Mielenkiintoinen artikkeli: linkki tässä

Artikkeli antaa kompaktissa muodossa hyviä näkökulmia aiheeseen. Pidän erityisesti liiketoimintaprosessi -näkökulmasta tieto-/metatietonäkökulman oheen nostettuna.

MDM:ssa on kysymys nimenomaan liiketoiminnan prosessien määrittelystä. Tieto, data, tulee siinä sitten heti seuraavana. – Minun näkökulmani asiaan – Lähtökohdaksi tulee ottaa hyöty liiketoimintaprosessille, sen tuottaman hyöty liiketoiminnalle parempana tuottavuutena, yhtenäisenä asiakaskuvana, parempana asiakastyytyväisyytenä, oikeaan osuvampina linjauksina ja päätöksinä.

Artikkelissa otetaan eturivin esimerkiksi asiakasnäkökulma, asiakasta koskettavat liiketoimintaprosessit ja asiakasdata. Tämä toimii hyvin esimerkkinä, koska suurimmassa osassa liiketoimintaprosesseja on asiakastieto keskeinen ja kaikki liiketoiminnan prosessit johtavat tavalla tai toisella asiakkaaseen. Koko liiketoiminnan tulee virittyä tuottamaan asiakashyötyä ja tätä kautta uutta liiketoimintaa ja tulosta, myös nk. tausta- tai tukiprosessien kehittämisessä tulee olla asiakashyötynäkökulma jatkuvasti esillä.

Ja tästä päästään taas seuraavaan hankalaankin asiaan, joka artikkelissa nostetaan tärkeänä esille. Tiedon omistajuus, vastuu tietoon liittyvistä määrityksistä ja tiedon oikeellisuuden määrittelystä, “data governance”. Kuinkahan monessa organisaatiossa on saatu sovittua ja toteutettua kaikkia tyydyttävä toimiva ratkaisu asiakastiedon ympärille? Kuten todettu, asiakastietoon kytkeytyvät melkein kaikki organisaation prosessit jollain tasolla: myynnin vaiheet, markkinointiaktiviteetit, tuotannollinen toiminta, ylläpito- ja jatkuvat palvelut, ja myös johtaminen, henkilöstöhallinnon tehtävät, talouden prosessit. Tiedon “omistajuus” ei ole tässä kontekstissa yksiselitteisen helppo asia, kun tiedon omistajuutta haetaan liiketoiminnasta. Mikä prosessi, kuka ottaa huolehtiakseen kaikkien näkökulman ja kaikkien prosessien laatua parantavan “hallinnon” asiakastiedosta? Toivottavasti ette ole kuitenkaan luovuttaneet kesken ja todenneet “tietohallinto vastatkoon näistä”. Kysymys ei kuitenkaan ole sen “asiakasrekisterin” keskittämisestä yhteen paikkaan ja asiakasnimien ja yritysnimien virheiden poistamisesta. Ei siis yksin niistä. Kysymys on paremman asiakashyödyn tuottamisesta liiketoiminnan jokaisessa prosessissa ja asiakas-masterdatan muokkaamisessa tähän tavoitteeseen sopivaksi. Liiketoiminnan prosessi on tärkeä ja prosessia tukevat ratkaisut ja prosessien ja ICT-ratkaisujen yhteydet tietoon tuottajina ja hyödyntäjinä.

Olen itse saanut mahdollisuuden tehdä ja oppia sekä nk. business intelligence (bi) -sovellusalueilla että nyt myös viime vuosina nk. sisällönhallinnan (ECM) sovellusalueilla. Molemmat tähtäävät tuloksekkaampaan tiedon hallintaan, bi toimii ehkä näistä tietokeskeisemmin, kun taas ecm on hyvin prosessilähtöinen. Molempia koskettavat myös MDM ja moninaiset metadata -ratkaisut. Näistä sitten myöhemmin lisää.

Published on: Dec 18, 2010 / Petri Hakanen