Kuinka arvioida ja saavuttaa arvoa liiketoiminnalle master data management:lla

  • 1

Kuinka arvioida ja saavuttaa arvoa liiketoiminnalle master data management:lla

Tags : 

Mielenkiintoinen artikkeli: linkki tässä

Artikkeli antaa kompaktissa muodossa hyviä näkökulmia aiheeseen. Pidän erityisesti liiketoimintaprosessi -näkökulmasta tieto-/metatietonäkökulman oheen nostettuna.

MDM:ssa on kysymys nimenomaan liiketoiminnan prosessien määrittelystä. Tieto, data, tulee siinä sitten heti seuraavana. – Minun näkökulmani asiaan – Lähtökohdaksi tulee ottaa hyöty liiketoimintaprosessille, sen tuottaman hyöty liiketoiminnalle parempana tuottavuutena, yhtenäisenä asiakaskuvana, parempana asiakastyytyväisyytenä, oikeaan osuvampina linjauksina ja päätöksinä.

Artikkelissa otetaan eturivin esimerkiksi asiakasnäkökulma, asiakasta koskettavat liiketoimintaprosessit ja asiakasdata. Tämä toimii hyvin esimerkkinä, koska suurimmassa osassa liiketoimintaprosesseja on asiakastieto keskeinen ja kaikki liiketoiminnan prosessit johtavat tavalla tai toisella asiakkaaseen. Koko liiketoiminnan tulee virittyä tuottamaan asiakashyötyä ja tätä kautta uutta liiketoimintaa ja tulosta, myös nk. tausta- tai tukiprosessien kehittämisessä tulee olla asiakashyötynäkökulma jatkuvasti esillä.

Ja tästä päästään taas seuraavaan hankalaankin asiaan, joka artikkelissa nostetaan tärkeänä esille. Tiedon omistajuus, vastuu tietoon liittyvistä määrityksistä ja tiedon oikeellisuuden määrittelystä, “data governance”. Kuinkahan monessa organisaatiossa on saatu sovittua ja toteutettua kaikkia tyydyttävä toimiva ratkaisu asiakastiedon ympärille? Kuten todettu, asiakastietoon kytkeytyvät melkein kaikki organisaation prosessit jollain tasolla: myynnin vaiheet, markkinointiaktiviteetit, tuotannollinen toiminta, ylläpito- ja jatkuvat palvelut, ja myös johtaminen, henkilöstöhallinnon tehtävät, talouden prosessit. Tiedon “omistajuus” ei ole tässä kontekstissa yksiselitteisen helppo asia, kun tiedon omistajuutta haetaan liiketoiminnasta. Mikä prosessi, kuka ottaa huolehtiakseen kaikkien näkökulman ja kaikkien prosessien laatua parantavan “hallinnon” asiakastiedosta? Toivottavasti ette ole kuitenkaan luovuttaneet kesken ja todenneet “tietohallinto vastatkoon näistä”. Kysymys ei kuitenkaan ole sen “asiakasrekisterin” keskittämisestä yhteen paikkaan ja asiakasnimien ja yritysnimien virheiden poistamisesta. Ei siis yksin niistä. Kysymys on paremman asiakashyödyn tuottamisesta liiketoiminnan jokaisessa prosessissa ja asiakas-masterdatan muokkaamisessa tähän tavoitteeseen sopivaksi. Liiketoiminnan prosessi on tärkeä ja prosessia tukevat ratkaisut ja prosessien ja ICT-ratkaisujen yhteydet tietoon tuottajina ja hyödyntäjinä.

Olen itse saanut mahdollisuuden tehdä ja oppia sekä nk. business intelligence (bi) -sovellusalueilla että nyt myös viime vuosina nk. sisällönhallinnan (ECM) sovellusalueilla. Molemmat tähtäävät tuloksekkaampaan tiedon hallintaan, bi toimii ehkä näistä tietokeskeisemmin, kun taas ecm on hyvin prosessilähtöinen. Molempia koskettavat myös MDM ja moninaiset metadata -ratkaisut. Näistä sitten myöhemmin lisää.

Myös LinkedIn ryhmän keskusteluissa: TDWI Finland

Published on: Dec 18, 2010 / Petri Hakanen


About Author

Petri Hakanen

at Your service. Data & Strategy Design | operational & strategic readiness | security | freelancer | interim | Petri Hakanen Oy

1 Comment

Petri Hakanen

December 20, 2010at 7:27 am

cio.com:ssa on julkaistu Vitaly Dubravin’in blogi, jossa Vitaly jäsentää MDM:ia “seitsämään pylvääseen”.

http://advice.cio.com/vitaly_dubravin/10015/7_pillars_of_a_successful_master_data_management_implementation
http://droidcafe.wordpress.com/2010/10/21/7-pillars-of-a-successful-master-data-management-implementation/

“7 Pillars of a Successful Master Data Management Implementation”
“Should I start a MDM project now or later?”

Pidän tätä hyvänä yhteenvetona liittyen tuohon kysymykseen, tulisiko aloittaa nyt vai myöhemmin. Vitali myös painottaa hankkeen johtamista ja tukemista yritystasoisena eikä yksin teknologiavetoisena. Oikein hyvä kooste otsaketasolla.

1. MDM on liiketoiminnan projekti

Liiketoiminnan johto pitää usein MDM hankkeita teknologiahankkeina, IT:n hankkeina. Sitä ne osittain ovatkin. Mutta liiketoiminta tarvitsee niitä eniten.

2. MDM on (tiedon) laatua

Liiketoiminnassa nähdään laatu usein esimerkiksi asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksina. Omat sisäiset systeemit jäävät vähemmälle huomiolle. Huonoa tiedon laatua ja sen vaikutuksia ei tunnisteta heti. Sen kanssa opitaan elämään, kuten kroonisen sairaudenkin kanssa voidaan oppia. Voit elää sen kanssa, voit myös oppia sietämään jatkuvaa tasaista kipua. Mutta myöhäiset parantamisyritykset maksavat enemmän ja vaativat suurempia uhrauksia.

3. MDM:ssä yritys voittaa, osasto maksaa

MDM:n implementointi tarkoittaa usein uusia prosesseja ja prosessien muutoksia. Laatuun pitää panostaa. Tässä voitot tulevat yritystasolla, mutta osastot joutuvat usein maksumiehiksi.

4. MDM on yhteinen sovellusalusta

“Siiloissa” toimiva liiketoiminta sovelluksineen voi olla hyvinkin tehokas itsessään. Tarve hyvälle MDM:lle kasvaa merkittävästi niissä tilanteissa, joissa tulee nopea tarve parantaa “ristiin myyntiä” ja oppia esimerkiksi toisen “siilon” asiakaskunnan käyttäytymistä. MDM auttaa löytämään yhteisen kielen horisontaalisti.

5. MDM on elämäntapa, ei kertarykäisy

MDM tulee ujuttaa liiketoiminnan prosesseihin pysyvästi ja jatkuvana toimintana. Se ei ole kertatoimenpide. Kun olet kerran saanut treenattua itsesi kuntoon, tulee kunnon säilyttämiseksi tehdä jotain jatkuvasti. Muuten kunto rapistuu nopeasti.

6. MDM jakaa valtaa uudella tavalla

Uudet tiedon käsittelyn prosessit vaativat uusia tiimejä käsittelemään poikkeuksia, auditoimaan ja kouluttamaan säännöllisesti henkilöstöä. Tämä vaatii usein tehtävien ja toimivallan uusjakoa, josta kaikki esimiehet eivät ehkä pidä.

7. MDM on (ylimmän) johtotason ohjelma

MDM vaikuttaa kaikkien osastojen ja lähes kaikkien työntekijöiden toimintaan. Näin ollen hankkeen tulee olla ylimmän johdon tukema, jotta asetetut tavoitteet täytetään. Ihmiset ovat hyvinkin halukkaita käyttämään parempaa tietoa, mutta harvoin ovat halukkaita panostamaan yhteiseen hyvään. Siksi ylimmän johdon tulee puuttua asiaan ja johtaa MDM hankkeita.

Onko siis aika ryhtyä toimeen nyt, tai odottaisiko vielä vähän…?

Myös LinkedIn ryhmän keskusteluissa: TDWI Finland

Leave a Reply

*