Tiedolla johtamisen uusi tuleminen – uusin oivalluksin

Liiketoiminnan ja tiedolla johtamisen kehittäminen ovat erottamattomia – menestys tulee yhdessä. Näemme liiketoiminnoissa ja laajasti yhteiskunnallisessa kehityksessä murroksia ja epäjatkuvuuksia, mutta samalla myös valtavia mahdollisuuksia mm. digitalisaation, teollisen internetin ja startup-yrittäjyyden nousuissa. Tiedolla johtaminen ei saa jarruttaa tätä kehitystä eikä muodostua kehityksen painolastiksi. Myös tiedolla johtamisen pitää kehittyä.

Huomisen tiedolla johtaminen syntyy uusin menetelmin, uudenlaisella yhteisellä ymmärryksellä, uusin oivalluksin

Olemme tottuneet määrittelemään tiedolla johtamisen ja tietojohtamisen tekniikkoina, ohjelmistoratkaisuina, johtamisjärjestelminä, hallintamalleina, erilaisina arkkitehtuureina ja tiedonhallintaa ja tietojärjestelmäkehitystä lähellä olevina projekteina, osaamisina ja ihmisinä. Tänä päivänä puhumme samassa yhteydessä sujuvasti myös palvelujen digitalisoitumisesta, Big Datan luomista mahdollisuuksista, teollisesta internetistä tai kaiken internetistä, analytiikan uudenlaisesta esiintulosta, automatisoinnista, robotiikasta, kehittämisen ja liiketoiminnan ketteryydestä, paremmasta asiakasymmärryksestä, asiakkuuksien johtamisesta ja tiedosta tiedolla johtamisessa yleensä.

Omat tottumuksemme ja osaamisemme muokkaavat ajattelutapaamme ja uskomuksiamme, jonka myötä organisaatiot koostuvat omissa uskomuksissaan vahvoista ”siiloista”. Niin liiketoiminnan ja johtamisen kuin kehittämisen alueella ovat omat ammattikuntansa ja asiantuntijansa. On varsin tavallista, että eri osa-alueiden välillä ei vallitse täyttä ymmärrystä toisen kuvaamasta asiasta. Liiketoiminnan ja johtamisen tarpeet heijastuvat kehitystoiminnaksi ja ICT-ratkaisuiksi vaatimuksina, hankkeina ja projekteina, erilaisina hallintamalleina sekä arkkitehtuureina. Usein kehitettäviä asioita siirretään henkilöltä seuraavalle siiloista toiseen vaatimuksina, joita ketjussa tulkitaan kukin oman kokemuksensa ja osaamisensa näkökulmasta ymmärtäen ja vaatimuksia edelleen muokaten. On myös varsin tavallista kehitystoiminnan parista nostaa esille uusia innostavia kehitysaihioita kykenemättä kuitenkaan kommunikoimaan johdolle niihin liittyviä liiketoimintahyötyjä.

Uskon, että voimme päästä tulevaisuudessa tiedolla johtamisen kehittämisessä parempiin tuloksiin hyödyntämällä uudella tavalla organisaatioiden sisäiseen kulttuuriin, toimintatapoihin ja tottumuksiin liittyvää dynamiikkaa. Tätä tavoitetta varten luon oivalluksille ja yhteisen ymmärryksen tavoittamiselle kehyksen. Kehys ja menetelmällisyys ovat tarpeen rakentaaksemme yhteistä ymmärrystä johdonmukaisesti. Eri ”siiloissa” olevat ajattelevat asioista erilaisin hyvinkin toisistaan poikkeavin näkökulmin.  Erilaiset toimintatavat ja ajatusmaailmat ovat todellisia olemassa olevia toimintatapoja, joihin uusien ajatusten tulee kytkeytyä. Kytkeytyviä ja oivalluttavia ajatusmalleja soveltaen kykenemme määrittelemään olennaiset vastauksia kaipaavat kysymykset ja kykenemme löytämään kyseisistä kysymyksistä kiinnostuneet ja vastauksien etsimiseen motivoituneet henkilöt eri ”siiloista”.

Yksilö ja Strategia - Petri Hakanen

Tiedolla johtamisen kehittäminen - Oppiminen - Petri Hakanen

 

Varmistaaksemme innovatiivisuutemme, tehokkuutemme ja kilpailukykymme meidän pitää olla valmiita muuttamaan työtapojamme myös tiedolla johtamisen ja tietojohtamisen alueilla. Uusi digimaailma ja sen uudet teolliset ja palvelutalouden mallit edellyttävät selviytyjiltä monitaitoisuutta ja kokonaisuuksien ymmärtämistä ja uusiutumiskykyä. Kokonaisuus ja monitaitoisuus koostuvat yksilöiden taidoista ja näkemyksistä, josta tehokas kokonaisuus ja menestys rakentuvat yhteisesti oivaltaen. – Ymmärryksen löydämme tiedolla johtamisen keskiöstä.

 


qr-koodi Petri Hakanen käyntikortti

Kirjoittaja on yrittäjä ja konsultti Petri Hakanen Oy:ssä ja toimii tietojohtamisen osaamisyhteisön TDWI Finlandin puheenjohtajana – tietoammattilainen, johtaja, ja Tiedolla Johtamisen puolestapuhuja ja toteuttaja – Konsultti käytettävissäsi, johtaja vuokrattavissasi.

Published on: May 27, 2015 / Petri Hakanen