Digitalisaatio huutaa hyvää ideakonetta ja ketteryyttä strategiaan

Digitalisaatio huutaa muutosta!

Mitä tämän “muutos” mielessäni tarkoitaa?

Voisimmeko sijoittaa “uudessa kulttuurissamme” ideointimallin kaiken toiminnan yhteyteen, eteen ja keskelle. Meillä on useita toiminta- ja johtamismalleja, jotka sisältävät ajoittaisia ideointivaiheita ja konseptointivaiheita. Ajoittaisia. Toisistaan toiminnallisesti, ajallisesti ja strategisesti irrallisia vaiheita.

Ideoinnin kehittäminen

Kykenisimmekö kokoamaan ideoinneista ja konseptoinneista yhtenäisen ja jatkuvan toimintatavan – kulttuurinkin. Voisimme kutsua tätä vaikkapa innovaatiokulttuuriksi, strategiseksi ketteryydeksi. Ajatusten, ideoiden, innovaatioidenkin jatkuva virta sisältä ja ulkoa, jokaiselta pohjautuen jokaisen yksilön riittävään osaamiseen ja strategisen ajattelun kasvamiseen – edellyttäen ehdotonta luottamusta organsiaation haluun ja kykyyn käsitellä jatkuva ideavirta osaavasti strategiaan ja toimintaan kytkien. – Malli, josta jokainen löytää oman paikkansa ja jossa jokainen oppii lisää esille tuomansa ajatuksen käsittelyssä.

Kulttuuri syö strategian…

Tämä lausahdus on meille jo niin tuttu. Tuskin jaksamme kiinnittää siihen enää huomiotakaan. Konsulttien viisastelua…

strategia ja kulttuuri _välipala

Mutta, mitä jos se on totta? Mitä jos antaisimme sen syödä? Jospa kulttuuri suorastaan haluaisi osallistua tähän mässäilyyn.

Olemme työelämässä kouliintuneet menetelmiin ja johtamismalleihin, joissa kehittäminen alkaa A:sta, “ylhäältä”, ja etenee analyyseistä, skenaarioista ja strategiatyöstä johdonmukaisesti lähestyen yksilöä viestimällä erilaisia hankkeita projektoiden. Kuinka usein olemmekaan olleet siinä ensimmäisessä työkokouksessa tyhjän lakanan äärellä ja saaneet kehotuksen alkaa ideoida lakanalle tulevaisuuttamme. Niin usein, kyllästymiseen saakka, että konsultin tai ehkä talossa uuden johtajan ehdottaessa jotain tällaista, mietimme mielessämme “ei taas” ja – ehkä toteamme haluavamme juuri nyt keskittyä meneillään oleviin hankkeisiin kuin aloittaa alusta jotain uutta pohdintaa.

Miksi tämä on niin #p…n vaikeaa?! Ja miksi kaikki kestää niin #p…n kauan?!

Haluaisin kääntää maailman ylösalaisin!

“Upside down
…, you turn me
Inside out
And round and round
Upside down
…, you turn me
Inside out
And round and round”

Ideointi tai skenaario ei kumpua kovin tehokkaasti tyhjästä lakanasta. Lakanan ympärille mahtuu kerrallaan rajallinen määrä ihmisiä. Kaikkia ei kyetä osallistamaan juuri tähän hetkeen. Voimme silti, toki, onnistua näillä tutuilla johtamismalleilla ja vuosien saatossa hioutuneillä menetelmillä. Niillä on paikkansa. Ne ovat luoneet pohjan, mallin toiminnastamme, johon voimme kiinnittyä. Pohjatyö on myös tärkeä.

Ideointikyky kumpuaa luottamuksesta ja motivaatiosta.

Ideointikyky kumpuaa motivaatiosta

Ruokimme ideoillamme strategiaa ja saamme sen kasvamaan!

Tällaisia ajatuksia kehitän nyt valon juhlassa Juhannuspäivänä 🙂 Entä sinä?

Katso myös ajatuksia kulttuurirundista http://www.hakanen.eu/blog/2015/08/kulttuurirundi-mita-asiakkuus-teilla-tarkoittaa-oikeasti/.


Innoituksen lähteitä edellisiin kuviin olen saanut mm.

  • Konseptoinnin strategiakehä (T. Apilo & T. Kaskinen, VTT, Innovaatiojohtaminen)
  • Strategiset kehitysportaat (Lindroos & Lohivesi)
  • Rober S. Kaplan Harward Business School


Kirjoittaja on yrittäjä ja konsultti Petri Hakanen Oy:ssä ja toimii tietojohtamisen osaamisyhteisön TDWI Finlandin puheenjohtajana – tietoammattilainen, johtaja, ja tiedolla johtamisen, luottamuksen ja vaikuttavuuden johtamisen puolestapuhuja ja toteuttaja – Konsultti käytettävissäsi, johtaja vuokrattavissasi.

Published on: June 20, 2015 / Petri Hakanen