Ylimmän johdon tuki, ja Data Governance [datan hallinnointi]

Ylimmän johdon tuki, ja Data Governance [datan hallinnointi] # Melkoinen pähkinä. Vai onko?

Näkökulmia omassa organisaatiossa mietittäväksi:

Mehän jo teemme datan hallinnointia. Me vain teemme sen epävirallisin käytännöin. Toimivasti. Joskus ehkä tehottomasti, joskus vaikuttavuus on heikkoa. Ihmiset organisaatiossamme vastaavat jo nyt datasta. Nykyisiä käytäntöjä ja malleja tulee opiskella. Kehittää. Uusia yli nykyisten vastuualueiden vaikuttavia käytäntöjä, ja tietomalleja, on hyvä kehittää ja virallistaa. 

Voimme virallistaa data hallinnoinnin käytäntöjä jo sillä, että jäsennämme rakenteet nykyisiin toimintatapoihin. Organisaatiossamme on henkilöitä, jotka ohjaavat ja kehittävät datakäytäntöjä operatiivisesti, taktisesti, strategisesti, ja tukevat datan käyttöä. Nykyisiä vastuualueita tulee opiskella, ja mallintaa muodolliset rakenteet nykyisiin käytäntöihin ja vastuisiin [mm. RACI]. Uusia hallinnoinnin käytäntöjä on hyvä tuoda informoimaan datavastuullisia liiketoimintasäännöistä ja säännöksistä.

Kehittämällä esimerkiksi tiedon laadun hallinnoinnin käytäntöjä voimme hallita ja pienentää niitä riskejä, joita ihmiset ja liiketoimintamme kohtaavat toimiessaan epävarman ja mahdollisesti puutteellisen tiedon pohjalta.

Datan hallinnoinnin [Data Governance] kehittämiseen ei tarvitse upottaa isoja omaisuuksia. Toimintamallin soveltaminen on organisaatiokohtaista. Datan hallinnoinnin kehittäminen saattaa joissain tapauksissa olla investointi käytettävään omaan aikaamme. Se, minkä näemme tarpeelliseksi hyväksyttävän tason saavuttamiseen. Yksi virheellisistä olettamista onkin, että datan hallinta olisi nykyisten toimintamallien päälle lisättävää uutta toimintaa ja uusia rakenteita. Kutsumalla tätä esimerkiksi datan hallinnan tai hallinnoinnin prosessiksi luomme helposti vaikutelman, että hallintamallit ovat tiedonhallinnan ja datan hallinnoinnin vika sen sijaan, että ajatuksena on varmistaa asianmukainen, yhtenäinen ja soveltuva toimintatapa [behaviors].

Me tarvitsemme rakenteita ja jäsennystä. Osallistaminen kehittämiseen ei saa kuitenkaan olla uhkaavaa, haitallista ja vaikeasti lähestyttävää. Datan hallinnointi edellyttää liiketoiminta-alueilla ja teknologia-alueilla jäsennettyä ja virallistettua toimintatapaa, myös jaettuja vastuita. Tarkoituksenamme on tuoda uutta arvoa toimintaan. Ei häiritä toimintaa ja päivittäisiä tehtäviä. Läpinäkyvästi. Tukien. Yhteistyössä.

Nämä eväät olen ostanut ja omaksunut muiden muassa Robert S. Seiner ‘ltä


Kirjoittaja toimii konsulttina yrityksensä Petri Hakanen Oy kautta. Petri on myös tiedonhallinnan osaamisyhteisön ja yhdistyksen TDWI Finland ry puheenjohtaja. Petrin mielenkiinnon alueita ovat johtamismallien, liiketoiminnan ja tiedonhallinnan kehittäminen ja toimenpiteiden linkittäminen organisaation strategioihin, tavoitteisiin ja kyvykkyyksiin.