Rakenne edellä vaikka läpi harmaan …

Yksi haasteista ja hidaste “uudenlaiselle arvontuotannolle” tai “uudelle kulttuurille” ovat “rakenteet”.

Me rakastamme rakenteita.

Meidät on kouluissa ja työssä opetettu tuottamaan ensin rakenne, sitten toiminta.

Me elämme nyt näissä rakenteissa ja huudamme samalla uudistumista – mutta, kun uudistamme, haluamme ensin löytää uudelle uuden rakenteen. Sitten kokeilemme, tuoko rakenne uudistumisen. Rakennamme rakenteen, “miehitämme” rakenteen – kerromme rakenteeseen kuuluville, kuinka rakenteessa tulee toimia ja mitä tarkoitusta uusi rakenne palvelee.

Nyt raha rakennetaan näissä nykyisissä “rakenteissa”. Sitä ei voi väheksyä. Kukaan ei varmasti tiedä etukäteen, tuoko jokin uusi rakenne paremman hyvän. Mutta –

Ajatustavan voimme uudistaa ensin.

Toiminta muuttuu hyväksi koetun ajatuksen kautta. Rakenteet sorvautuvat sitten lopulta kuitenkin tarpeettomiksi jäävien laihtuessa ja heikentyneenä pudoten kyydistä. – Menetkö sinä rakenne edellä?

Operaatioiden ja Strategian moderni liitos - Petri Hakanen

Asiakaskokemuksen mittaaminen - Petri Hakanen

Asiakkaan matka tieto ja palvelukeskeisesti - Petri Hakanen

Muutos – Kaikki johtaminen on muutosjohtamista (Hiltunen).

Epilogue

Arto Hiltusen hieno oivallus tuossa edellä ohjaa vahvaan muutosjohtamisen ajatteluun. Mielestäni muutosjohtamisen määrittely tällä tavalla ei kuitenkaan auta toiminnan kehittämistä eteenpäin ilman oivalluttavaa jäsennystä. Olen itse pohtinut jäsennystä mm. seuraavasti jakaen asian “bisnekseen”, kehittämiseen ja “strategiseen muutokseen”. Näissä jokaisessa toisiinsa liittyvässä “osiossa” on toisesta poikkeava ohjausmalli ja erilainen muutosohjausmalli.

Edellisessä sanomaani liittyen pohdin, että luonteet & käyttäytymismallit hyvä osata, mutta “tosihetkinen kosketus” vielä tärkeämpi. Mitä tarkoitan tosihetkisellä kosketuksella? Tarkoitan tällä (tekniikka-avusteista) johdonmukaista menettelyä, jolla saamme ajantasaisesti kerättyä dataa ja tuntumaa ihmisten suoriutumisesta ja fiiliksestä niin “bisnesprosessissa” kuin kehittämisprosessissa. # ‘Personality Intelligence’. # ‘Real time touch’.


Voit vielä kurkistaa data.strategiaan seuraavasta kuvasta aukeavasta esityksestä:

Data Strategia Design - Petri Hakanen


Olen yrittäjä-konsultti Petri Hakanen Oy:ssä ja toimin myös tietojohtamisen osaamisyhteisön TDWI Finlandin puheenjohtajana – ammattilainen tiedonhallinnan sovellusalueilla: tiedolla johtaminen, kehittämistoiminta sekä toimenpiteiden kytkeminen organisaation strategiaan ja tavoitteisiin. – Käytettävissäsi

Operational Intelligence meets Strategic Change

Published on: Apr 30, 2017 / Petri Hakanen