Vaikutuksen johtaminen. Utelias johtaminen. Utelias tekeminen.

Työkaluja uudistamiseen, parempaan suorituskykyyn ja vaikuttavuuteen

TEKSTI: PETRI HAKANEN. Marraskuu 2016.
Tämä kirjoitus avaa esitystäni 9.11.2016 Tietojohtamisen teemapäivillä. Tässä ovat esityksessä puhumani asiat muutamalla lisäslaidilla höystettynä. Tämä pidempi versio vaikutuksen ja vaikuttavuuden johtamisesta löytyy täältä.

tiedolla-johtamisen-ytimessa- Petri Hakanen

Omalla tavallaan ”keskiöajattelulla” on merkitystä, koska se ohjaa ajattelua ja tekemistä  ainakin jossain määrin.

Mitä tai mikä voisi olla tietojohtamisen tai tiedolla johtamisen ytimessä? – Onko se tieto? Entäs, onko sinun mielestäsi johtaminen tiedolla johtamisen tai tietojohtamisen ytimessä? Pitäisikö keskiössä olla asiakas ja asiakaskokemus? Entä strategia, toiminnan kehittäminen, suorituskyky, vaikuttavuus?

Ytimiä on monia. On hyödyllistä sovittaa näkökulmaa tarpeen mukaan.

alusta-ja-verkostotalous- Petri Hakanen

Alusta- ja Verkostotalous.

Tarkastellaan asiaa tällaisen ajatuksen kautta.

Toiminta muuttuu. Ennen oli toimitusputkia tai toimitusketjuja, niiden hallintaa ja johtamista. Nyt mennään enemmän ja enemmän alustoihin ja verkostoihin. Ihan joka alalla.

Miten tähän sopii vaikkapa ajatus asiakkaasta keskiössä? Kuka on asiakas ”alustalle”?

integraatiot-kokemus- Petri Hakanen

Integraatiot.

Nyt meillä onkin useita osapuolia, jotka ovat kiinnostuneita toisistaan, arvosta, jonka toiselta voi saada.

Meillä ei enää ole yksiselitteisesti ja selkeästi oma yritys tai organisaatio, joka taustalla hallitsee toimittajat ja tuottajat. Osapuolet etsivät toisiaan, toistensa tuomaa arvoa. Osapuolet integraation molemmin puolin ovat uteliaita toisistaan. Paras mätsi rakentaa luottamusta.

integraatiot-digiloikka- Petri Hakanen

Katsotaan hieman ”tietokeskeisempää” esitystä.

Mistä syntyy luottamus? – Luottamus syntyy arvokkaasta tiedosta.

Mutta tieto ei olekaan enää, pelkästään, meidän itsemme tuottamaa, vaan osapuolet ovat kiinnostuneita toisten osapuolten mielipiteistä ja jokaisen osapuolen itse täydentämästä tiedosta.

On tavallista, että tässä keskeisin integraatio perustuu tietoon, jolla tyydytetään uteliaisuus ja saadaan luottamus.

Luottamus johtaa mahdollisiin ostoihin, palvelujen hankkimisiin.

Analytiikalla on kasvava merkitys luottamusta vahvistavan tiedon löytämisessä ja muokkaamisessa. Liika tieto ja satunnainen tieto eivät kasvata luottamusta.

tietojohtaminen-rakentamisen-nakokulmia- Petri Hakanen

Meillä on menetelmä- ja järjestelmälähtöistä kehittämistä, myös strategiaprosessilähtöistä ja toiminnan kehittämisestä lähtevää kehittämistä.

kehityspisteet- Petri Hakanen

strateginen-kehittaminen- Petri Hakanen

toiminnallinen-kehittaminen- Petri Hakanen

vaikuttavuus-monipisteinen-kehittaminen- Petri Hakanen

Vaikuttavuus.

Milloin me vaikutamme?

Kehittäminen jakautuu moneen pisteeseen, moniin rakenteisiin, moniin ohjausmalleihin ja monenlaisiin menetelmiin.

Kehittämisellä on tapana sulkeutua. Menetelmällisesti. Kehittäminen tarkastelee maailmaa sisältäpäin.

Osallistamme rakentamalla ohjausmallin rooleineen. Keskitymme pisteen tavoitteisiin.

Jaamme sitä, minkä katsomme olevan muille tärkeä tietää.

Usein jakaminen tehdään niillä menetelmillä, joilla pistettä kehitämme, jonka osaamme siinä pisteessä hyvin. Yritämme opettaa menetelmää muille, että saisimme muut ymmärtämään.

Mutta ovatko muut vähääkään kiinnostuneita? Otammeko selvää, kuka on kiinnostunut ja kuka ei? Tiedämmekö, mistä ihmiset ovat kiinnostuneita? – Keskitymme pisteisiimme.

uteliaisuus-design- Petri Hakanen

Uteliaisuus.

Ihminen on syntymäutelias. Mutta miten utelias on ”systeemi”?

Miten meidän ”systeemimme” vastaavat uteliaisuuteen?

Miten uteliaisuutta voisi vahvistaa?

Pitää olla myötäutelias ja vastautelias. Toisen uteliaisuutta pitää arvostaa ja uteliaisuudelle pitää antaa vastakaikua ja ennen kaikkea tilaa.

vaikuttavuus-13-isoa-kysymysta- Petri Hakanen

vaikuttavuus-13-isoa-kysymysta- Petri Hakanen

vaikuttaminen-13-uteliasta-kysymysta- Petri Hakanen

Olen itse miettinyt asiaa pidemmälle ja rakentanut vaikutuksen johtamisen tueksi ”kehikkoja” – 13 ISOA kysymystä – 13 uteliasta kysymystä – ja 6 kehittämisen kiilaa, jotka ryhmittelevät kehittämiskohteita.

Utelias ideointi, utelias ihminen asettaa kysymykset toimintaa, strategiaa ja kehittämistä kohden.

Vastaavasti Utelias toimintatapa konkretisoituu uteliain kysymyksin kohdistuen ideointiin, kehittämiseen ja strategiaan.

Samaa mallia noudattaen voidaan katsoa uteliaan strategian kautta …

… ja uteliaan kehittämisen kautta.

vaikuttaminen-kehittyminen- Petri Hakanen

suorituskyvyn-johtaminen- Petri Hakanen

Suorituskyvyn johtamisen keskiöön onkin nyt löytynyt

Utelias ihminen, utelias toimintatapa, utelias kehittäminen, strategia  ja näiden myötävaikutuksella luottamus ja vaikuttavuus.

Voit katsoa vielä tämän esityksenä ja vaikkapa halutessasi ladata sen itsellesi.


Luethan myös http://www.hakanen.eu/blog/2016/08/mita-liiketoiminnan-kehittajan-ja-johtajan-tulee-tietaa-alustoista-murroksesta-digitalisaatiosta/

Olen yrittäjä-konsultti Petri Hakanen Oy:ssä ja toimin myös tietojohtamisen osaamisyhteisön TDWI Finlandin puheenjohtajana – ammattilainen tiedonhallinnan sovellusalueilla: tiedolla johtaminen, kehittämistoiminta sekä toimenpiteiden kytkeminen organisaation strategiaan ja tavoitteisiin. – Käytettävissäsi

Operational Intelligence meets Strategic Change

Published on: Nov 10, 2016 / Petri Hakanen