Asiakas ja asiakkuus – Odotuksissa merkittäviä eroja

Asiakkuuksia käsitetään ja käsitellään suomalaisissa organisaatioissa, niiden sisällä, hyvinkin toisistaan poikkeavilla tavoilla ja ihmisillä on hyvinkin toisistaan poikkeavia odotuksia asiakkuuksiin nähden.

Suoritin verkkokyselynä tutkimuksen keväällä 2015. Tutkimuksen kohderyhmäksi oli valittu yritysten ja julkisten organisaatioiden ylintä johtoa Suomessa. Vastauksia saatiin 360 henkilöltä 269 eri organisaatiosta. Organisaatioiden ylintä johtoa edusti vastaajista noin 84 % ja keskijohtoa, kontrollereita ja muita asiantuntijoita noin 16 %.

Tämän tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää asiakkuuksien johtamiseen ja hallintaan liittyviä käytäntöjä ja näkökulmia suomalaisissa organisaatioissa.

Seuraavana yksi havainto tutkimuksestani poimittuna. Blokkaan havainnoistani lisää tulevina viikkoina.

Napauttamalla kuvaa saat sen näkyviin isompana.

Tutkimus Asiakas ja Asiakkuus - Petri Hakanen

 

Asiakas ja Asiakkuus - Petri Hakanen

 

Katso myös http://www.hakanen.eu/blog/2015/07/asiakas-ja-asiakkuus-vallitseva-strateginen-toimintatapa/

ja “teoreettista” taustaa ja lisäpohdintaa löydät näille mitatuille asioille seuraavista

 


Kirjoittaja on yrittäjä ja konsultti Petri Hakanen Oy:ssä ja toimii tietojohtamisen osaamisyhteisön TDWI Finlandin puheenjohtajana – tietoammattilainen, johtaja, luottamuksen ja vaikuttavuuden johtamisen puolestapuhuja ja toteuttaja – Konsultti käytettävissäsi, johtaja vuokrattavissasi.

Published on: July 19, 2015 / Petri Hakanen