Muutos – Kaikki johtaminen on muutosjohtamista?

Muutos – Kaikki johtaminen on muutosjohtamista (Hiltunen).

Arto Hiltusen hieno oivallus tuossa edellä ohjaa vahvaan muutosjohtamisen ajatteluun. Mielestäni muutosjohtamisen määrittely tällä tavalla ei kuitenkaan auta toiminnan kehittämistä eteenpäin ilman oivalluttavaa jäsennystä. Olen itse pohtinut jäsennystä mm. seuraavasti jakaen asian “bisnekseen”, kehittämiseen ja “strategiseen muutokseen”. Näissä jokaisessa toisiinsa liittyvässä “osiossa” on toisesta poikkeava ohjausmalli ja erilainen muutosohjausmalli.

Edellisessä sanomaani liittyen pohdin, että luonteet & käyttäytymismallit hyvä osata, mutta “tosihetkinen kosketus” vielä tärkeämpi. Mitä tarkoitan tosihetkisellä kosketuksella? Tarkoitan tällä (tekniikka-avusteista) johdonmukaista menettelyä, jolla saamme ajantasaisesti kerättyä dataa ja tuntumaa ihmisten suoriutumisesta ja fiiliksestä niin “bisnesprosessissa” kuin kehittämisprosessissa. # ‘Personality Intelligence’. # ‘Real time touch’.

 

Operatiivinen ja strateginen asiakasäly – Operational and strategic Customer intelligence (mp4 66 Mb)

Operaatioiden ja Strategian moderni liitos - Petri Hakanen

Katso myös: Itseohjautuva organisaatio? Operatiivis-strategisen johtajuuden syntymä? Utopiaako?

 

 


Voit vielä kurkistaa data.strategiaan seuraavasta kuvasta aukeavasta esityksestä:

Data Strategia Design - Petri Hakanen


Data Strategia Design - Petri Hakanen

Olen yrittäjä-konsultti Petri Hakanen Oy:ssä ja toimin myös tietojohtamisen osaamisyhteisön TDWI Finlandin puheenjohtajana – ammattilainen tiedonhallinnan sovellusalueilla: tiedolla johtaminen, kehittämistoiminta sekä toimenpiteiden kytkeminen organisaation strategiaan ja tavoitteisiin. – Käytettävissäsi

Operational Intelligence meets Strategic Change

 

Published on: Jun 17, 2017 / Petri Hakanen

 

viitattu: Hiltunen, A. 2011. Johtamisen taito, elämänmittainen matka. WSOYpro Oy.