Asiakas ja asiakkuus – Strategian ja johtamisen kohteina?

Suomessa noin puolessa organisaatioista ylin johto käsittelee asiakkuuksia melko laajasti strategisena kohteena ja arvon luontiin keskeisesti liittyvänä asiana. Joka toisessa organisaatiossa johto katsoo jopa koko henkilökunnan olevan sitoutetun ja sitoutunut asiakkuuksiin. Ylimmän johdon mielessä, tai tämän hetken käytännön toteutuksissa, asiakkuuksien hallintaa ei niinkään käsitellä prosessien tai teknologiaratkaisujen integraatioina.

Suoritin verkkokyselynä tutkimuksen keväällä 2015. Tutkimuksen kohderyhmäksi oli valittu yritysten ja julkisten organisaatioiden ylintä johtoa Suomessa. Vastauksia saatiin 360 henkilöltä 269 eri organisaatiosta. Organisaatioiden ylintä johtoa edusti vastaajista noin 84 % ja keskijohtoa, kontrollereita ja muita asiantuntijoita noin 16 %.

Tämän tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää asiakkuuksien johtamiseen ja hallintaan liittyviä käytäntöjä ja näkökulmia suomalaisissa organisaatioissa.

Seuraavana yksi havainto tutkimuksestani poimittuna. Blokkaan havainnoistani lisää tulevina viikkoina.

Napauttamalla kuvaa saat sen näkyviin isompana.

Tutkimus Asiakas ja Asiakkuus - Petri Hakanen

 

Tutkimus Asiakas ja Asiakkuus - Petri Hakanen

 

Tutkimus Asiakas ja Asiakkuus - Petri Hakanen

 

Katso myös http://www.hakanen.eu/blog/2015/07/asiakas-ja-asiakkuus-odotuksissa-merkittavia-eroja/

ja “teoreettista” taustaa ja lisäpohdintaa löydät näille mitatuille asioille seuraavista

 


qr-koodi Petri Hakanen käyntikortti

Kirjoittaja on yrittäjä ja konsultti Petri Hakanen Oy:ssä ja toimii tietojohtamisen osaamisyhteisön TDWI Finlandin puheenjohtajana – tietoammattilainen, johtaja, ja tiedolla johtamisen, luottamuksen ja vaikuttavuuden johtamisen puolestapuhuja ja toteuttaja – Konsultti käytettävissäsi, johtaja vuokrattavissasi.

Published on: July 20, 2015 / Petri Hakanen