Ideasta Strategian kautta Innovaatioon – 5 vinkkiä ! –

Katso myös: Uusi Hissipuhe – Strategia.Design

sekä luettuasi tarinan loppuun, voit palata tähän ja katsoa myös Luottamuksen johtaminen – Ihmislähtöistä suorituskyvyn ja kehittämisen johtamista.

 

Ideasta Strategian kautta Innovaatioon – Laita organisaatiosi rundille.

Rundeista viis – vinkkiä !

Painimme, tai voisi jopa sanoa rundaamme, jatkuvasti samojen kysymysten ja haasteiden äärellä. Trendit, virtaukset hieman muuttuvat, kysymykset säilyvät.  Digitalisaatio. Teollinen Internet. Big Data. Palavelumuotoilu. Asiakkuuksien johtaminen. Asiakaskokemus. Innovaatiokulttuuri. Strateginen ymmärrys. Kokeilukulttuuri. – Kuinka muutos saadaan vietyä läpi organisaation? Kuinka strategia toteutuu yksilötasolla? Missä näkyy johdon sitoutuminen kehittämiseen? Miten yhdessä tekeminen oikeasti tehokkaimmin tapahtuu? Missä johtaminen on? Teemmekö oikeita asioita?  Mitä nyt pitäisi kehittää; myyntiä, markkinointia, viestintää, kanavia, tuotteita, palveluja, henkilöjohtamista,  …

Pistemäiset suoritukset houkutavat, mutta kokonaisuus on hyvä hahmottaa ja ymmärtää ennen pistemäisiin suorituksiin kiirehtimistä. Pistemäinen suoritus ja tulos jää usein harvojen herkuksi, harvojen ymmärtämäksi, ulkopuoliseksi jääneiden ihmettelemäksi ja hylkimäksi.

Seuraava viitekehys auttaa haasteen pureskelemisessa ja nielemisessä. Toivon sen olevan myös sinulle avuksi.

 

Suorituskyvyn johtaminen - Petri Hakanen

 

Idea on kaiken alku ja voima.

Organisaation tulee pyrkiä maksimoimaan ideointikykynsä niin hyvin kuin suinkin mahdollista niin omassa organisaatiossa, asiakkuuksissa kuin kumppanuuksissakin. Ideointi syntyy yksilötasolla motivaatiosta, rohkaisusta, tulosten ymmärtämisestä  ja näkemisestä. Ideoinnissa mitään nurkkaa ei kannata jättää koluamatta. Ideointiin rohkaiseminen on paljon muuta(kin) kuin kaiken nielevä aloitelaatikko kahvittelunurkassa.

Ideointi tulee valjastaa strategiaa tukevaksi ja heti alkuunsa strategiaa rakentavaksi. Yksi idea on harvoin timantti sellaisenaan, mutta rikastuessaan muiden ideoilla ja laajemmalla ymmärryksellä, ymmärryksellä sen liittymistä strategisiin kehityskohteisiin, saamme ideoinnista tavoitteita ja johtamista tukevan. Ideoiden liittyessä strategisiin kehittämisteemoihin mahdollistetaan vaikutusten arviointi ja mittaaminen ja tavoitteellinen johtaminen.

Organisaatiolla on useinmiten enemmän kuin yksi perustava toimintatapa tai toiminta-ajatus. Toimintatapojen arviointia harjoitetaan uskoakseni melko vähän. Organisaatiossa toimivilla on mielikuvia toimintamallista, mutta tarkempi tarkastelu löytää useita ajatusmalleja sulassa sovussa tai mahdollisesti hienoisessa riitasuhteessa. Erilaisten toimintamallien ymmärtäminen ja yhteen sovittaminen on ensiarvoisen tärkeää. Toimintamalleihin liittyvät johtaminen ja tavat mitata tuloksia; tavat määritellä tulokset. Toimintamalleista rakentuu organisaatiokulttuuri.

Erityyppisistä toimintamalleista voit lukea lisää mm. täältä http://www.hakanen.eu/blog/2015/07/asiakas-ja-asiakkuus-vallitseva-strateginen-toimintatapa/.

Voimme yhdistää tavoitteet ymmärtää toimintaa paremmin ja maksimoida organisaation ideointikyky menetelmällisesti kierrättämällä ja rikastamalla ideat läpi toimintojen ja eri näkökulmista toimintaa tarkastelevien kautta.

Jos ideaa tarkastellaan vain rajatuissa puitteissa niissä yhteksissä, joissa se on ensimmäisen kerran tullut jollekulle mieleen, se helposti näivettyy. Lähin esimies ei välttämättä ole kokonaisuuden kannalta paras ensimmäinen ideasuodin. Idean merkitys kokonaisuudelle ja strateginen potentiaali löytyvät rundaamalla ideaa järjestelmällisesti.

Strategia on hyvä sekä isäntänä että renkinä.  Strategiasta kannattaa ottaa irti kaikki mahdollinen.

Strategia - Petri HakanenStrategia toimii tukirankana sekä toiminnan ymmärtämiselle että ideoille (twiittaa tuo edellinen) silloin, kun se on valjastettu aidosti toiminnan ohjaamiseen ja johtamiseen. Tällä en tarkoita tiivistettyä strategiajulkaisua, joka pyritään virallista reittiä pitkin viestimällä kertomaan ja jonka odotetaan esimiesten suulla leviävän organisaation toimintaa muuttavalla tavalla. Sen sijaan tarkoitan strategisten näkemysten teemoittamista kehitysaihioiksi kaiken ideoinnin ja kehittämisen yhteydessä siten, että teemoissa tulevat esille ainakin tavoiteltu vaikutus asiakkuus-, talous-, toiminnan kehittämis- ja yksilöiden osaamisen ja järjestelmien kehittämisen näkökulmista.

Strategiateemojen kautta jokaisen on mahdollista ymmärtää toiminta ja ymmärtää myös tavoiteltu muutos. Ideointikulttuurin menetelmällinen rakentaminen ja kytkeminen strategiateemoja hyödyntäväksi ja hyödyttäväksi tuo toimintaan kaivatun tavoitteellisen kommunikointimallin. Ideat, kehittäminen ja oma paikka löytyvät kartalta. Jokaisella on mahdollisuus oppia esimerkin voimalla, miten idean kehittäminen liittyy ja vaikuttaa esimerkiksi strategisiin seurantatasoihin (ks. kuvan esimerkki edellä. Klikkaa isommaksi). Ideat, toimintavat ja kehittäminen opitaan ‘teemoittamaan’ ja tavoitteellistamaan.

Ilman kehittämisen ja strategian selkeää yhteyttä ideointi ja innovointi jäävät kovin helposti sirpalemaisiksi starteiksi, itseohjautuvuuden varaan. Tällöin ei vielä voida puhua innovaatiojohtamisesta tai johdonmukaisesta strategisen kyvykkyyden johtamisesta.

Innovaatioiden kehittäminen ja muu kehittäminen toimivat kokonaisuutta tukien parhaimmalla tavalla, kun ideat kyetään hyödyntämään laajasti ja erilaisilla näkökulmilla rikastettuna.


Yhteenvetona nostan seuraavat viisi vinkkiä:

(1) Jäsennä kaikki kehittäminen myös strategisten teemojen avulla eri näkökulmat kattaviksi tavoitteiksi. Voit aloittaa miettimällä näköpiirissä olevan kehittämisen ja strategisten tavoitteiden välisiä yhteyksiä.

(2) Rakenna organisaatioon strategisiin teemoihin tukeutuva ideointikulttuuri. Voit aloittaa rundaamalla joitain näköpiirissä olevia kehitysaihioita mahdollisimman laajasti ja erityisesti sellaisilla tahoilla, jotka eivät vielä ole “sanaansa päässeet sanomaan”.

(3) Unohda kokonaan ajatus, ettei tästä asiasta kaikkien tarvitsekaan tietää. Jos näin ajattelet, todennäköisesti timantit valuvat sormiesi välistä kuin hiekka tuuleen.

(4) Miettiessäsi seuraavaa kehityspanosta, pohdi tämän yhteyttä tunnistettuihin strategisiin kehittämisteemoihin. Jos yhteyttä ei löydy, arvioi panostuksen tarpeellisuutta. Toisaalta tämä voi myös tarkoittaa, että olet löytänyt vielä yhden uuden strategisesti tärkeän teeman.

(5) Kannattaa aloittaa nyt eikä myöhemmin. Myöhemmin ei ole paremmin, se on vain myöhemmin. Edellä kuvattu viitekehyskin on ajateltu siten, että toimeen voi ryhtyä mistä kohdasta vain; ensin ei tarvitse tehdä mitään erityistä, ryhtyä vain toimeen!

(6) Lupasin viisi. Tässä yksi ekstra. Lue myös Luottamuksen johtaminen – Ihmislähtöistä suorituskyvyn ja kehittämisen johtamista.

 

Ole yhteydessä halutessasi! Keskustellaan asian ympärillä. Ja keskustellaan asiat auki verkoilla, revitään ja rikastetaan.

 

Katso myös ajatuksia kulttuurirundista http://www.hakanen.eu/blog/2015/08/kulttuurirundi-mita-asiakkuus-teilla-tarkoittaa-oikeasti/.

 


qr-koodi Petri Hakanen käyntikortti

Kirjoittaja on yrittäjä ja konsultti Petri Hakanen Oy:ssä ja toimii tietojohtamisen osaamisyhteisön TDWI Finlandin puheenjohtajana – tietoammattilainen, johtaja, ja Tiedolla Johtamisen puolestapuhuja ja toteuttaja – Konsultti käytettävissäsi, johtaja vuokrattavissasi.

Published on: Aug 24, 2015 / Petri Hakanen