Kuka kerää tuotot uusista öljylähteistä?

“Data on uusi öljy” Haluamme uskoa.

Tiedonhallinta on täynnä vahvoja dataan ja tietoon liittyviä uskomuksia.

Vahva usko saattaa johtaa ylimalkaiseen suunnitteluun, oman tarpeen ja tavoitteiden pintapuoliseen tarkasteluun. Näin ei tapahdu tiedostaen, ihminen vain toimii luonnostaan näin etenkin silloin, kun tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittämisestä tuntuvat ideat loppuvan. Tehtävä voi myös vaikuttaa monimutkaiselta tai kovasti todellisuudesta irralliselta.

Näen ilmassa uskomuksen trendin vain vahvistuvan.

Näin käy, vaikka samaan aikaan uskotaan tiedon määrän lisääntyvän päätöksenteossa. Trendi vahvistuu mm. sellaisen aaltojen kuin digitalisaatio ja teollinen internet vaikutuksesta. Uskomme datan ja erityisesti big datan olevan runsauden sarven, josta ideat eivät lopu. Haalimme lisää ja lisää dataa, etsimme ja rikastamme olemassa olevaa dataa ja pöyhimme siitä vastaukset kysymyksiimme. Datasta löytyy kaikenmoinen ymmärrys, ymmärrys oman henkilöstön käyttäytymiseen ja asiakasymmärrys. Kunhan vain teemme vielä hieman lisää valmistelevaa kehitystyötä datan parissa.

Kuka oikeasti pumppaa tuotot uusista öljylähteistä?

Mitä voi tapahtua? – Seuraavana todentuntuinen “fiktiivinen” tarina.

Strategiatyön yhtenä tuloksena on todettu henkilöstön osaamisen kehittämisen olevan yhden kriittisen menestystekijän, joka on sijoitettu henkilöstö ja osaaminen -näkökulmaan. Asiakas -näkökulmaan on löydetty paremman asiakaskokemuksen tuottaminen. Mahdollisesti strategiassa on mainittu digitalisaatio ja siihen liittyvien valmiuksien kehittäminen. Talousnäkökulmaan on saatettu löytää liikevaihdon, myynnin, kasvutavoite ja kannattavuuden parantaminen ja ehkä vielä nähty yhtenä kriittisenä menestystekijänä eri liiketoimintojen palvelujen ja tuotteiden ristiinmyynnin mahdollisuus. –

Koska rakenteet ja johtamisjärjestelmä seuraavaa askelta hyvin tukevat, ottaa henkilöstöjohtaja vastatakseen henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja näkee siihen liittyvän ehkä myös digivalmiuksien kasvattamisen. Talousjohtaja näkee eri liiketoimintojen ristiinmyynnin johtamisessa tiedonhallintaan liittyviä ongelmia. Joka tapauksessa taloudelliset tavoitteet paalutetaan nykyisen rakenteen mukaisesti välittömästi liiketoiminnoille ja myynnille tavoitteina ja budjetoidaan. –

Koska kukaan ei vielä oikein osaa hahmottaa, millaisia toiminnallisia muutoksia olisi parasta suunnitella, päätetään kuitenkin edetä strategian mukaisena kehittämisenä keskittyen tiedonhallinnan valmiuksiin ja “luotettavampaa tietoa johtamisen tueksi” nähdään myös tärkeänä pohjatyönä kaikelle kehittämiselle.

Myynti-, markkinointi- ja tietohallintojohtaja löytävät yhteisen sävelen huomatessaan, että parempaa asiakaskokemusta voidaan melko varmalla olettamuksella tuottaa uusimalla internet sivustot ja tuomalla sinne trendien mukaiset välineet.

Henkilöstöjohtaja päättää käynnistää osaamisen kehittämisen tueksi ensin nykyisen osaamisen tiedon keruun ja analysoinnin käynnistämällä tähän liittyen myös uuden tietojärjestelmähankkeen.

Talousjohtaja tulee tulokseen, että liiketoimintojen tietojen parempaan ristiin vertaamiseen ja yhteen kehittämiseen tulee käynnistää taloustietojen konsolidointihanke. Myös myyntijohtaja alkaa puoltaa tätä, koska hän on huomannut asiakastietojen ja myyntitietojen olevan ristiin johtamiseen kelvottomien.

Näistä taas seuraa tietohallinnon tuella ja ulkoisten vaikutteiden paineessa hankkeita master dataan, big dataan jne. – “Data on uusi öljy”, kaikki uskovat. Tällä haetaan vielä tarvittavia lisärahoituksia ja hyväksyntää kehittämiselle. Tulosten, johtamisen, ideoidenkin uskotaan seuraavan.

Toiminnan kehittäminen!

… Mutta, missä ja milloin tapahtuu se strateginen toiminnan kehittäminen? Tämä tavoite edelleen on olemassa, entistä kiireellisempänä, mutta, valmiuksien luominen kestää vielä parisen vuotta?

Kirjoitin hieman enemmän tämän tarinan ympärille strategiatyöstä ja kehittämisestä täällä: http://www.hakanen.eu/blog/2015/09/aika-kutsua-sisaan-into-innovaatio/

Olethan yhteydessä halutessasi! Keskustellaan asian ympärillä. Ja keskustellaan asiat auki verkoilla, revitään ja rikastetaan tämä maailma.

 

Kehittäminen ja Strategia - Petri Hakanen

 


qr-koodi Petri Hakanen käyntikortti

Kirjoittaja on yrittäjä ja konsultti Petri Hakanen Oy:ssä ja toimii tietojohtamisen osaamisyhteisön TDWI Finlandin puheenjohtajana – tietoammattilainen, johtaja, ja Tiedolla Johtamisen puolestapuhuja ja toteuttaja – Konsultti käytettävissäsi, johtaja vuokrattavissasi.

Published on: Sep 5, 2015 / Petri Hakanen