Liiketoimintamalli järistysten muotoiltavana

Digi ja Data ovat muuttamassa maailman. Muotoilu rakentaa muutosta toiminnassamme.

Muotoilu ei ole enää ihan uusi virtaus. Muotoilu on kuitenkin hyvä kiinnittää tutulta tuntuviin liiketoimintamalleihin ja työvälineisiin, jolloin muutos on helpompi ymmärtää, muutosta on helpompi muotoilla ja muutosta myös onnistuen viestiä.

Kyky ja Muutos - Petri HakanenKun tässä puhun muotoilusta, ajattelen muotoilun laajemmin kuin palvelumuotoilu. Näen muotoilun johtamisen, strategian, toiminnan ja asiakaspalvelun kautta – yhdessä toisiinsa liittyen – johtamismallien muotoilu, strategian muotoilu, toiminnan muotoilu ja palvelumuotoilu.

Kirjoitin aiemmin muutamia perusteita Business Model Canvas -tyyppisen rakenteen yhteydestä liiketoiminnan suunnitteluun – Canvas liiketoimintamallin muutoksissa. Voit käydä halutessasi poimimassa nuo tärpit tuolta linkin takaa.

Liiketoimintamallia tai toimintaa yleensä muotoiltaessa, muutettaessa, on innovaatioilla, hankkeilla ja projekteilla, toivottuun ja haluttuun muutokseen liittyvillä tehtävillä, luonnollisesti keskeinen sija mallissa.

Innovaatioiden ja tehtävien, hankkeiden, vaikutusta arvioidaan järistysalueittain. Järistysalue on se vaikutus pintaan, toimintamalliin, muotoilu, muutos, jonka pinnan alla sijaitseva järistyskeskus, hanke, projekti, innovaatio saa tapahtumaan.

Jotta muutos on ymmärrettävä, hallittu ja haluttu, on yhdistettävä, ymmärrettävä, järistyskeskusten ja järistysalueiden yhteydet toisiinsa.

Canvas ja Innovaatioiden jaristysalueet - Petri Hakanen

Tässä innovaatioita on tarkasteltu Canvas -tyyppisen jäsennyksen pohjalla. Innovaation sijaan tai lisäksi samalla mallilla voi tarkastella hankkeita, projekteja, kehitystehtäviä.

(1) Resurssikeskeiset tai resurssilähtöiset innovaatiot lähtevät olemassa olevan infrastruktuurin tai kumppanuuksien hyödyntämisestä ja tältä pohjalta halutaan laajentaa tai muuttaa liiketoimintamallia.

(2) Tarjoamakeskeiset tai tarjoamalähtöiset innovaatiot luovat uusia arvolupauksia, jotka vaikuttavat myös muihin liiketoimintamallin osioihin.

(3) Asiakaskeskeiset tai asiakkuuslähtöiset innovaatiot perustuvat asiakkaiden tarpeisiin, helpompaan saavutettavuuteen tai  esimerkiksi lisääntyvään mukavuuteen.

(4) Talouslähtöiset ts. tulovirta-, hinnoittelumalli- tai kustannussäästökeskeiset innovaatiot vaikuttavat nekin liiketoimintamallin muihin osioihin. Tällaiset innovaatiot saattavat esimerkiksi pohjata olemassa olevan tuotteen uuteen hinnoittelu- ja palvelumallin yhdistelmään, jolla on mahdollista saavuttaa uusia asiakasryhmiä.

Kuten kaikilla innovaatioilla, jotka saavat alkunsa jostain tietystä järistyskeskuksesta, on näillä vähintään heijastevaikutus liiketoimintamalliin järistysalueensa kautta.

Innovaatioilla, kehitystoimenpiteillä, on mahdollisesti useita keskeisiä vaikutuspisteitä, useita järistysalueita, ja tällöin vaikutus useisiin liiketoimintamallin osioihin on erittäin merkittävä. Ja on myös huomattava yhden järistysalueen heijaste toiseen alueeseen, vaikka vaikutusta ei olisi välttämättä ensin huomattu mallintaa.

Innovaatio ja kehityspisteet - Petri Hakanen

Voimme suunnitella ja tarkastella toimenpiteitä ja vaikutuksia myös muiden mallien kautta. Vähintään kahden tarkastelumallin, ajatusmallin, näkökulman käyttäminen on muutenkin hyvä lähtökohta. – Siinä missä Canvas saattaa ensin vaikuttaa omasta toiminnasta irralliselta, isolta kuvalta, ja näin hieman hankalalta tavalta suunnitella käytännön kehitystoimenpiteitä – on hyvä lisäksi käyttää rakennemallia, josta jokaisella on mahdollisuus nähdä oma sijaintinsa ja kohdat, joihin hankkeilla, innovaatioilla, halutaan vaikuttaa.

Innovaatioiden ja Kehityksen Järistysalueet - Petri Hakanen

Johtamisen ja viestinnän, muutoksen tekemisen kannalta on tosi tärkeää rakentaa selkeä kuva – järistyskeskuksien,  joissa tekeminen tapahtuu – ja järistysalueiden, joissa muutos tapahtuu – innovaatioiden, tekemisen ja muutosten välisistä yhteyksistä.

Joskus saatamme keskittyä haluttuihin muutoksiin vain järistysalueita mallintamalla. Viestimme halutut järistysalueet muille. Näemme vision järistysten jälkeen muuttuneesta pinnasta – tätä, tällaista maailmaa me tavoittelemme.

Jos yhteys tekemisen ja muutoksen välillä on epäselvä, on meillä ongelma.

Joskus järistyskeskus sijaitsee niin syvällä rakenteissamme, että se ei enää heijastakaan pintaan, johtamiseen, toimintaan. Saatamme omassa asiantuntijuudessamme kaivautua syvälle rakenteeseen tutkimaan ja suunnittelemaan, toteuttamaan muutosta, jota ei pinnalla havaita. Tutkimuksella saattaa olla kauaskantoisia merkityksiä, mutta pinta ei värise. Kukaan ei huomaa. Kukaan ei ymmärrä. Ei jaksa odottaa. Tällöin meillä on ongelma.

Kun pinta ei edes värise, mikään ei muutu.

Innovaatio ja kehityspisteet ja rakenteet - Petri Hakanen

Onko teillä selkeä kuva haluttujen heijasteiden, järistysten sijainnista ja vaikutuksista? Onko sinulle selkeää, missä sijaitsevat hankkeesi, projektisi, järistysalueet? Onko tämä muille selvää?

LÄHTEITÄ

Osterwalder A & Pigneur Y. 2010. Business Model Generation. A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers.


Luethan myös http://www.hakanen.eu/blog/2016/04/sales-growth-5-kaytossa-todistettua-myynnin-strategiaa/

Kirjoittaja on yrittäjä ja konsultti Petri Hakanen Oy:ssä ja toimii tietojohtamisen osaamisyhteisön TDWI Finlandin puheenjohtajana – tietoammattilainen, johtaja, ja tiedolla johtamisen, ymmärryksen ja vaikuttavuuden johtamisen puolestapuhuja ja toteuttaja – Konsultti käytettävissäsi, johtaja vuokrattavissasi.

Published on: May 1, 2016 / Petri Hakanen