Kulttuurirundi – Mitä asiakkuus teillä tarkoittaa, oikeasti ? !

Katso myös Uusi Hissipuhe – Strategia.Design, mutta lue tämä tarina ensin loppuun ja palaa sitten tähän.

Kulttuurirundi – tutustu omassa organisaatiossasi itsellesi vieraisiin kulttuureihin – itsellesi vähemmän tuttuihin toimintamalleihin, ajatusmalleihin ja osaamisiin – opit arvostamaan niitä, opit suvaitsevaiseksi ja huomaat, kuinka laajenevaan organisaatiokuvaasi alkaa pulpahdella aivan uudenlaisia ideoita. Vie ajatus ja ideat matkalle, kolua organisaation sopukat, anna itsellesi ja muille todellinen mahdollisuus ymmärtää ja kehittyä – ja kehittää.

Tuloksena voi olla – motivoiva, koska ymmärrettävä, ja todella hyödylliseltä tuntuva tiedolla johtamisen toimintatapa, kulttuuriksikin joskus kutsuttu. Strateginen ajattelukin kehittyy, kun erilaiset ja eriävät näkökulmat löytyvät ja niitä opitaan yhdessä käsittelemään. – Houkutteleva ajatus, eikö vain; ajatuksena ei edes uusi. Ajatuksen toteuttamisessa riittää vielä työsarkaa.

Meistä jokainen pyrkii löytämään viisasten kiven valmistuskaavan tiedossamme jo olevista ”alkuaineista” kuten osallistaminen, viestintä, koulutus, arvostus, innovaatio, idea, johtaminen, myyminen, markkinointi, palvelu, asiakas, tuotanto, kehittäminen – tehokkaammin, osuvammin, enemmän, lisää, yhdessä, verkostoitumalla, digitalisoimalla, automatisoimalla, muuttamalla. – Mutta edelleen, usein, ideointi- ja valmistusprosessia vaivaavat lopulta samat kysymykset –

Mitä? Miksi? Miksi pitäisi? Kenen pitäisi? Miksi juuri nyt? Mitä sitten?

Joku saattaa tietää vastauksen, tai arvella tietävänsä. Kaikki eivät tiedä. Kaikki eivät ymmärrä. – Voidaanko kaikki osallistaa? Voidaanko laajempi ymmärrys saavuttaa viestimällä niille, joita ei ole voitu enempää osallistaa? Onko viestitty oikeita asioita? Onko viestin vastaanottajan arvomaailma ja toimintatavat ymmärretty? Mitä sitten tapahtuu? Ja mitä väliä sillä sitten on? Onko näkökulmia ja ideoita riittävästi koluttu eri puolilta organisaatiota? Entä asiakkaiden nurkkien koluaminen? Pitäisikö? Olisiko pitänyt? Miksi pitäisikään?

Eikö tämä nykyinen tapa jo riitä?

Meille on tarjolla aivan hyviä kehittämis- ja kommunikointimalleja, erilaisia työn tekemisen ja innovoimisen viitekehyksiä, strategiatyöpajoja, toiminnan ja mittaamisen kehittämisen malleja. Ja näitä kannattaa ilman muuta käyttää hyödyksi. Mutta jotain jää mielestäni silti usein puuttumaan.

Kuinka usein meillä onkaan kokemuksia työpajoista, joilla osallistetaan eri tahoja kehittämään tiettyä valittua asiaa yhdessä – strategiaa esimerkiksi, tai vaikkapa strategiaan liittyviä mittaustapoja. Toiset kokevat olevansa asiassa sisällä ja motivoituneita, toiset ehkä vasta pohtivat omaa rooliaan työpajassa ja asiassa. Yhdessä kehittäminen muuttuu helposti yhdeltä toisille viestimiseksi, jotain tiettyä tavoitetta kohti puskemiseksi. Tai sitten otetaan tavoitteeksi kehittää jotain jo valmiiksi samanhenkisemmällä porukalla, esimerkiksi myynnin kehittäminen myyntitiimin voimin. Tällöin asiassa todennäköisesti päästään jouhevammin yhteistuumin eteenpäin, mutta näkemys saattaa olla hyvinkin siilomainen ja kangistunut.

Entä sitten kokemuksemme mittaamisen kehittämisestä – Kuinka hieno ajatus, ja toteutuksetkin parhaimmillaan, on esimerkiksi strategiakartta menetelmänä, jossa erilaiset toiminnalliset ja strategiset näkökulmat kohtaavat toisensa luonnollisella ja ymmärrettävällä tavalla – oppiminen, toiminnan kehittäminen, talous ja asiakkuudet. Mutta, jos erilaisten toiminnallisten ja strategisten näkökulmien olemassaoloa saati niiden liittymiä toisiinsa ei ole laajasti ymmärretty, on koko strategiakartan ja mittariston työstäminen puuduttavaa puurtamista vailla kosketusta omaan tekemiseen ja organisaatiokuvaan.

No niin – selvää tähän asti – jargonia yhtä kaikki? Voihan tuo olla sitäkin, se ei ole täysin pois minustakaan. 😉

Olen nyt miettinyt asiaa kehittämisen kannalta, mitä voisi asialle käytännössä tehdä. Miten voisi menetelmällisesti tukea organisaation oppimista, ymmärryksen kasvamista, ideointikyvykkyyttä ja laajempaa strategista ajattelua.

Lähden perustavasta ajatuksesta, että oppimisen polulle tulee ottaa jokin riittävän laajasti kiinnostava ja koskettava teema, jotta alustava motivaatio on mahdollista löytää läpi organisaation. Kun valittu teema vieläpä koskettaa useiden ihmisten ja toimintojen päivittäisiä tehtäviä, on vaikutus laajempi. Lisäksi, jos teemalla on ylimmän johdon agendalla iso strateginen painoarvo, on onnistuminen taattu! Mikä voi silloin mennä enää vikaan? 🙂

Otan tässä teemaksi asiakkaan ja asiakkuuden. – Asiakas ja asiakkuus ovat nyt kehittämisessä ”in”. Asiakas ja asiakkuus ovat herkullisen monitahoisia määritelminä ja siksi haastaviakin. Organisaatioissa on harvoin yhtenäistä tapaa ajatella ja käsitellä asiakkuuksiin liittyviä asioita; ja näitä asioita ja näkökulmia on paljon.

Vien seuraavan kuvan avulla sinut esimerkinomaiselle kulttuurimatkalle asiakkuuteen. Lähtökohtainen ajatus on, että rundista saa parhaan kokemuksen ja opin, kun näkemykset ja kokemukset haetaan mahdollisimman laajasti eri henkilöiltä eri toimintoja ja rooleja koluten.

Kulttuururundi asiakkuuksiin - Petri Hakanen

Kulttuurirundilla voidaan poiketa esimerkiksi seuraavilla etapeilla, toimintokohtaisesti:

 

 

Kun nyt edellä kerroin muutoksen toteuttamista buustaavasta ymmärrystä luovasta ja epäilyksiä ja pelkotiloja poistavasta ‘mallista’, niin seuraavilla esityksillä tarkoitukseni on johdattaa ajatuksenne takaisin ‘klassisiin strategia- ja ideointimalleihin’. Klassiset mallit tuovat sinällään turvallisuuden tunnetta niiden ollessa jo itsessään tuttuja hyvinkin monille teistä. –

Menetelmällisesti ajatellen tekemisen tapoja ei kannata keksiä kokonaan uudestaan vaan liittää ”kulttuurirundi” sopiviin kohtiin muita kehitysmalleja – kunnes rundista muodostuu oppimisen myötä osa normaalia elämää ja kulttuurikasvatusta. Myös ”ihmisen kaipuu ihmisen luo” saa menetelmällisen johdettavissa olevan kehyksen toimiakseen tavoitteita tukevalla tavalla.

Kulttuurirundi ja muut kehittämismallit - Petri Hakanen

 

Digitalisaatiokin huutaa hyvää ideakonetta ja ketteryyttä strategiaan – Uskon tällaisen ”kulttuurirundin” auttavan myös ideakoneen määrittelyssä ja asentamisessa toimintakuntoiseksi strategiaa tukevaksi myllyksi antamalla ideaprosessille kontekstin, johon kiinnittyä.

 

Ideoinnin kehittäminen - Petri Hakanen

 

 

Kehitän omaakin ajatustani kulttuurirundista eteenpäin ja kirjoittelen näistä ja havainnoista tulevina viikkoina taas lisää.

 

 


qr-koodi Petri Hakanen käyntikortti

Kirjoittaja on yrittäjä ja konsultti Petri Hakanen Oy:ssä ja toimii tietojohtamisen osaamisyhteisön TDWI Finlandin puheenjohtajana – tietoammattilainen, johtaja, ja tiedolla johtamisen, luottamuksen ja vaikuttavuuden johtamisen puolestapuhuja ja toteuttaja – Konsultti käytettävissäsi, johtaja vuokrattavissasi.

Published on: Aug 17, 2015 / Petri Hakanen