Petri Hakanen, at Your service, Petri Hakanen Oy and TDWI Finland. Development & Strategy. Lead. Design. Coach. Speaker. Transformation. – Operational Intelligence meets strategic change.


Siirry: Kaikki blog’it


Strategia.Studio – Blog’it – Tiedolla johtamisen tutkimus

Tieto johtamisen tukena – Miten asian johtaja itse näkee?

JOHTAMINEN – JA TIETOJOHTAMINEN Tieto johtamisen tukena. – Miten asian johtaja itse näkee? TEKSTI: PETRI HAKANEN. Syyskuu 2016. Tämä tutkimukseni ...
Read More

Asiakas ja asiakkuus – CRM!? Missä tarkoituksessa?

Pyysin tutkimuksessani vastaajia arvioimaan erityisen CRM järjestelmän käyttökohteita organisaatiossaan ja arvioimaan myös omaa CRM järjestelmän käyttöään. Vastaajat olivat organisaatioiden ylintä johtoa ...
Read More

Asiakas ja asiakkuus – Digitalisaatio ja kanavien merkitys

Pyysin tutkimuksessani vastaajia kertomaan, mitä markkinointi-, myynti- ja tiedotuskanavia ja mitä asiakaspalvelukanavia heillä organisaatiossaan on käytössä, ja toisaalta pyysin arvioimaan, ...
Read More

Asiakas ja asiakkuus – Digitalisaatio ja kehittäminen

Pyysin tutkimuksessani vastaajia arvioimaan tiettyjä kysyttyjä digitalisaatioon liitettävissä olevia asioita; millä tavalla asiat ovat heillä nyt esillä. Vastaajat olivat organisaatioiden ...
Read More

Asiakas ja asiakkuus – Johtaminen – Tutkittua tarinaa!

Digitalisaatio ja Asiakaskokemus? Mitä asiakas ja asiakkuus tarkoittavat, miten asiakkuus ilmentyy toiminnassa? Suoritin verkkokyselynä tutkimuksen keväällä 2015. Tutkimuksen kohderyhmäksi oli ...
Read More

Asiakas ja asiakkuus – Kenen kuuluu johtaa! Kuka suorittaa?

Pyysin tutkimuksessani vastaajia arvioimaan; kenelle asiakkuuksiin liittyvien asioiden käytännön tekeminen ja toisaalta asiakkuuksien johtaminen organisaatiossaan kuuluvat. Vastaajat olivat organisaatioiden ylintä ...
Read More

Asiakas ja asiakkuus – Mitä Suomessa mitataan?

Pyysin tutkimuksessani vastaajia arvioimaan; mitä asiakkuuksiin ja asiakkuuksien johtamiseen liittyviä mittareita ja seurantakohteita he tietävät heillä olevan jo käytössä tai ...
Read More

Asiakas ja asiakkuus – Vallitseva strateginen toimintatapa, tai ajatus siitä

Pyysin tutkimuksessani vastaajia arvioimaan toimintaansa kokonaisuutena; mitkä toimintatavat kuvaavat heidän toimintaansa. Vastaajat olivat organisaatioiden ylintä johtoa edustaen näin siis myös ...
Read More

Asiakas ja asiakkuus – Johtamismalli ja tiedon omistajuus

Lähes puolessa organisaatioista ylin johto kokee heillä asiakkuuksien ja asiakastietojen omistajuuden olevan hyvin tärkeänä asiana esillä. Noin joka neljännellä heistä on ...
Read More

Asiakas ja asiakkuus – Strategian ja johtamisen kohteina?

Suomessa noin puolessa organisaatioista ylin johto käsittelee asiakkuuksia melko laajasti strategisena kohteena ja arvon luontiin keskeisesti liittyvänä asiana. Joka toisessa ...
Read More

Asiakas ja asiakkuus – Odotuksissa merkittäviä eroja

Asiakkuuksia käsitetään ja käsitellään suomalaisissa organisaatioissa, niiden sisällä, hyvinkin toisistaan poikkeavilla tavoilla ja ihmisillä on hyvinkin toisistaan poikkeavia odotuksia asiakkuuksiin ...
Read More

Tiedolla johtaminen – Tutkimus 2 – 2014

Seuraavana on poimintoja tutkimuksesta, jonka suoritin syksyllä 2014. Kysely suoritettiin verkkokyselynä, jonka kohderyhmäksi oli valittu yritysten ja julkisten organisaatioiden johtoa ...
Read More

Tiedolla johtaminen – Tutkimus 1 – 2014

Seuraavana on poimintoja tutkimuksesta, jonka suoritin keväällä 2014. Mikä on johdon näkökulma tiedolla johtamiseen? – Kysely suoritettiin verkkokyselynä, jonka kohderyhmäksi ...
Read More

The top management viewpoints – Summary

The top management viewpoints are based on two surveys carried out by Petri Hakanen in 2014. The surveys have been ...
Read More

Johdon näkökulma – Big Data ja esineiden internet vielä hyvin etäisiä

Tiedolla johtamisen tutkimus keväällä 2014 - Petri Hakanen Mikä on johdon näkökulma tiedolla johtamiseen? – Kysely selvitti ylemmän johtotason näkemystä ...
Read More