Kaikki blogit

qr-koodi Petri Hakanen käyntikortti

Kyky ja Muutos - Petri Hakanen

Strategia.Studio Strategia.News Palvelu.Design Palvelu.Studio

Mitä liiketoiminnan kehittäjän ja johtajan tulee tietää alustoista, murroksesta, digitalisaatiosta?

Platform revolution. Platform businesses. Verkostoituvat markkinat. – Alustatalous murtaa vanhoja liiketoimintamalleja. Tässä kirjoituksessa nousee hyvinkin konkreettisesti esille teknologisten ratkaisujen, alustojen, ja ...
Read More

Verkostoituvat markkinat. Alustatalous murtaa vanhoja liiketoimintamalleja.

Platform revolution. Platform businesses. Verkostoituvat markkinat. Alustatalous murtaa vanhoja liiketoimintamalleja. Alustojen tarkoitus on täyttää käyttäjiensä tarpeet yhdistämällä käyttäjien, yhteisön, tarpeet ja tarjonta mahdollistaen ...
Read More

Edelleen sitä YHTÄ TOTUUTTA rakentamassa?

Intouduin tähän kirjoitukseeni eilen aamusella Twitterissä käydystä antoisasta keskustelusta. Keskustelumme kosketti tietoa, tunnetta, ajatusta, tiedon symmetriaa, luottamusta, päätöksentekoa. Tässä seuraavana ...
Read More

Strategiamörkö. Klassinen ja Uusi. Digitalisaatio. Lean. Design.

Onko strategia mörkö? Löytyykö näitä mörköjä kaapistasi? – Strategia voi olla kuin vaate, jonka huolella käymme kokeilemassa, ostamme ja joka ...
Read More

Läpimurto. Muutos. Digitalisaatio. Lean. Design. Uusi ja Klassinen.

Oletteko panneet merkille – että toimintatapojen muutosta, "kulttuurimuutosta", johtamisen muutosta, uusia 'digitalisaation tuulia' ja muuta nykymallin mukaan ketterää, avointa ja ...
Read More

Liiketoimintamalli järistysten muotoiltavana

Digi ja Data ovat muuttamassa maailman. Muotoilu rakentaa muutosta toiminnassamme. Muotoilu ei ole enää ihan uusi virtaus. Muotoilu on kuitenkin hyvä ...
Read More

Muotoile – Canvas liiketoimintamallin muutoksissa

Kun Digi ja Data ovat muuttamassa maailman, Muotoilu rakentaa muutosta toiminnassamme. Muotoilu ei toki ole enää ihan uusi virtaus. Ajatus muotoilusta ...
Read More

Strategiasta finanssialalla osuustoiminnallisessa kontekstissa (OP Ryhmä)

Tämä kirjoitukseni perustuu vain julkisista lähteistä keräämiini tietoihin. Olen informoinut etukäteen OP Ryhmän ylintä johtoa aikeistani julkaista tämä kirjoitukseni, lähtien kuitenkin ...
Read More

Sales Growth – 5 käytössä todistettua myynnin strategiaa

Jaan kanssanne kurkistuksen kirjaan ja strategioihin, jotka käsittelevät myynnin tekemistä ja johtamista maailman johtavien myynnin tekijöiden kokemuksella. – Sales Growth – ...
Read More

Perustaa – Liiketoimintamallit digitalisaation puristuksessa

Data ja Digi muuttavat maailman. Tämä ei toki ole enää mikään uusi ajatus eikä uusi näkökulma. Ajatus on kuitenkin joskus hyvä ...
Read More

Näkökulma: Miksi Suomen ICT-satsaukset eivät ole tuoneet toivottuja tuloksia ja tehokkuutta?

NÄKÖKULMA on julkaistu Tietoasiantuntijat ry:n julkaisussa 4 / 2015 Miksi Suomen ICT-satsaukset eivät ole tuoneet toivottuja tuloksia ja tehokkuutta? TEKSTI: ...
Read More

Fiktiivinen opas esimiehille – Näin rakennat ‘digiajan’ kulttuurin

Voisiko tuota ISOA asiaa, johtamisen kulttuurin ja yritys- ja organisaatiokulttuurin, lähestyä näinkin - ohjeistamalla ensin unelma? Unelmasta rakentuneesta ohjeesta voisi ...
Read More

Strategia.Design – Ihminen ja toiminta kehittämisen keskiössä

Kuinka rakennamme pohjaa johtamiselle, muutoksille, strategialle ja uusille innovaatioille – lisäämällä ymmärrystä ja sen kautta luottamusta? Ymmärryksen lisäämistä ja merkityksen luomista ...
Read More

Luottamuksen johtaminen – Ihmislähtöistä suorituskyvyn ja kehittämisen johtamista

Vieläkö strategioiden ja muutosten parempaan toteuttamiseen löytyisi uutta näkökulmaa, uusi mielet avaava ja tajunnan täräyttävä malli? – Kyllä löytyy! Pakkohan ...
Read More

Uusi Hissipuhe – Petri Hakanen – Strategia.Design

"Innostunut ja innostuksissaan ideoiva ja innovoiva ihminen on uusi öljy, josta voimme jalostaa maailmanluokan tuotteet ja palvelut" – Petri Hakanen ...
Read More

Kuka kerää tuotot uusista öljylähteistä?

"Data on uusi öljy" Haluamme uskoa. Tiedonhallinta on täynnä vahvoja dataan ja tietoon liittyviä uskomuksia. Vahva usko saattaa johtaa ylimalkaiseen suunnitteluun, ...
Read More

Aika kutsua sisään Into Innovaatio

Ideasta Strategian kautta Innovaatioon– Laita organisaatiosi rundille.   Voisiko organisaation kaikki kehittäminen olla innovaatioita tuottavaa toimintaa? (Read More

Nyt – on aika vetää esiin strategiakortti !

Katso myös: Uusi Hissipuhe – Strategia.Design , mutta lue ensin tämä tarina loppuun... Nyt on aika vetää esiin strategiakortti ...
Read More

Kulttuurirundi – Mitä asiakkuus teillä tarkoittaa, oikeasti ? !

Katso myös Uusi Hissipuhe – Strategia.Design, mutta lue tämä tarina ensin loppuun ja palaa sitten tähän. Kulttuurirundi – tutustu ...
Read More

Asiakas ja asiakkuus – CRM!? Missä tarkoituksessa?

Pyysin tutkimuksessani vastaajia arvioimaan erityisen CRM järjestelmän käyttökohteita organisaatiossaan ja arvioimaan myös omaa CRM järjestelmän käyttöään. Vastaajat olivat organisaatioiden ylintä johtoa ...
Read More

Asiakas ja asiakkuus – Digitalisaatio ja kanavien merkitys

Pyysin tutkimuksessani vastaajia kertomaan, mitä markkinointi-, myynti- ja tiedotuskanavia ja mitä asiakaspalvelukanavia heillä organisaatiossaan on käytössä, ja toisaalta pyysin arvioimaan, ...
Read More

Asiakas ja asiakkuus – Digitalisaatio ja kehittäminen

Pyysin tutkimuksessani vastaajia arvioimaan tiettyjä kysyttyjä digitalisaatioon liitettävissä olevia asioita; millä tavalla asiat ovat heillä nyt esillä. Vastaajat olivat organisaatioiden ...
Read More

Asiakas ja asiakkuus – Johtaminen – Tutkittua tarinaa!

Asiakkuuksia käsitetään ja käsitellään suomalaisissa organisaatioissa, niiden sisällä, hyvinkin toisistaan poikkeavilla tavoilla ja ihmisillä on hyvinkin toisistaan poikkeavia ...
Read More

Asiakas ja asiakkuus – Kenen kuuluu johtaa! Kuka suorittaa?

Pyysin tutkimuksessani vastaajia arvioimaan; kenelle asiakkuuksiin liittyvien asioiden käytännön tekeminen ja toisaalta asiakkuuksien johtaminen organisaatiossaan kuuluvat. Vastaajat olivat organisaatioiden ylintä ...
Read More

Asiakas ja asiakkuus – Mitä Suomessa mitataan?

Pyysin tutkimuksessani vastaajia arvioimaan; mitä asiakkuuksiin ja asiakkuuksien johtamiseen liittyviä mittareita ja seurantakohteita he tietävät heillä olevan jo käytössä tai ...
Read More

Asiakas ja asiakkuus – Vallitseva strateginen toimintatapa, tai ajatus siitä

Pyysin tutkimuksessani vastaajia arvioimaan toimintaansa kokonaisuutena; mitkä toimintatavat kuvaavat heidän toimintaansa. Vastaajat olivat organisaatioiden ylintä johtoa edustaen näin siis myös strategista ...
Read More

Asiakas ja asiakkuus – Johtamismalli ja tiedon omistajuus

Lähes puolessa organisaatioista ylin johto kokee heillä asiakkuuksien ja asiakastietojen omistajuuden olevan hyvin tärkeänä asiana esillä. Noin joka neljännellä heistä on ...
Read More

Asiakas ja asiakkuus – Strategian ja johtamisen kohteina?

Suomessa noin puolessa organisaatioista ylin johto käsittelee asiakkuuksia melko laajasti strategisena kohteena ja arvon luontiin keskeisesti liittyvänä asiana. Joka toisessa ...
Read More

Asiakas ja asiakkuus – Odotuksissa merkittäviä eroja

Asiakkuuksia käsitetään ja käsitellään suomalaisissa organisaatioissa, niiden sisällä, hyvinkin toisistaan poikkeavilla tavoilla ja ihmisillä on hyvinkin toisistaan poikkeavia odotuksia asiakkuuksiin ...
Read More

Digitalisaatio huutaa hyvää ideakonetta ja ketteryyttä strategiaan

Digitalisaatio huutaa muutosta! Mitä tämän "muutos" mielessäni tarkoitaa? Voisimmeko sijoittaa "uudessa kulttuurissamme" ideointimallin kaiken toiminnan yhteyteen, eteen ja keskelle. Meillä on useita ...
Read More

Strategia voi olla välipala, kevyt tai rasvainen

Miksi tämä on niin #p...n vaikeaa?! Ja miksi kaikki kestää niin #p...n kauan?! Haluaisin kääntää maailman ylösalaisin! "Upside down ..., you turn me Inside ...
Read More

Tiedolla johtamisen uusi tuleminen – uusin oivalluksin

Liiketoiminnan ja tiedolla johtamisen kehittäminen ovat erottamattomia – menestys tulee yhdessä. Näemme liiketoiminnoissa ja laajasti yhteiskunnallisessa kehityksessä murroksia ja epäjatkuvuuksia, ...
Read More

Tiedolla johtaminen – Tutkimus 2 – 2014

Seuraavana on poimintoja tutkimuksesta, jonka suoritin syksyllä 2014. Kysely suoritettiin verkkokyselynä, jonka kohderyhmäksi oli valittu yritysten ja julkisten organisaatioiden johtoa Suomessa. Vastauksia ...
Read More

Tiedolla johtaminen – Tutkimus 1 – 2014

Seuraavana on poimintoja tutkimuksesta, jonka suoritin keväällä 2014. Kysely suoritettiin verkkokyselynä, jonka kohderyhmäksi oli valittu yritysten ja julkisten organisaatioiden johtoa Suomessa. Vastauksia ...
Read More

KUTSU – CRM-CEM-Barometri – Kyselytutkimus

Pyydän - tutkimukseen asiakkuuksien johtamisesta ja hallinnasta - autathan - – Haluaisitko auttaa olemalla mukana vastaamassa asiakaskokemuksen ja asiakkuuksien hallinnan ...
Read More

Maailmaa voidaan muuttaa oivallus kerrallaan

Tiedolla johtamisen viitekehyksessä. Oivallus – Yhteinen ymmärrys – Yhteinen tekeminen – Parempi lopputulos. Maailma junnaa paikoillaan ainakin TIVIAn ...
Read More

Tiedolla johtaminen – Päällekkäiset hallintamallit ja johtamisen sirpaleet

Tiedon laatu tai ”masterointi” – Osaoptimointiako? Päätin käsitellä asiaa kyseisten tiedonhallinnan osa-alueiden esimerkkien kautta, koska mm. näiden yhteydessä esitetään usein ...
Read More

Real Turning Point and Revolution comes with Understanding

I published this first in Cloudriven’s blog as guest writer. When guys from Cloudriven contacted me because of ...
Read More

Tiedolla johtamisen murros syntyy ymmärryksestä

Kirjoitin tästä ensin vieraskirjoituksena Cloudrivenin blogissa. Kun kaverit Cloudrivenistä ottivat yhteyttä tämän kirjoituksen merkeissä, otin haasteen tyytyväisenä vastaan ...
Read More

Hissipuhe – Tiedolla johtaminen – 2x 360

Katso: Uusi Hissipuhe – Strategia.Design   Tiedolla johtamisen 2x 360 Tiedolla johtamisen ja tietojohtamisen (tai tiedon johtamisen) ...
Read More

Johtamisen ytimessä – Talousjohtaja, moniosaaja ja strategiataituri

Tämä kirjoitukseni peilaa Talousjohtaja 2014 tapahtumassa 13.11.14 kokemaani ja kuulemiani esityksiä. Johtaminen ja erityisesti talousjohtaminen on ehdottomasti tiedolla johtamisen ...
Read More

Tiedon käyttötavat ja Työpöydät – tiedolla johtamisessa

Suunnitteluprosessin läpiviennin konsepti Tiedon käyttötavat ja Työpöydät Summary
  • Kommunikointi- ja tiimityökalu tiedon käyttötapojen ja tiedon esittävien työpöytien suunnitteluun.
  • Innovoi ja rohkaisee johtoa ...
    Read More

The top management viewpoints – Summary

The top management viewpoints are based on two surveys carried out by Petri Hakanen in 2014. The surveys have been ...
Read More

Verkkoviestintä ja yksityisyrittäjän brändi – Buli safka snadilla fyrkalla?

Olin tänään #Digitalist verkoston aamukahvilla, vaikuttajakoulussa, jossa parituntisen kahvittelun aiheena oli #henkilöbrändit. Tilaisuuden loppupuolella Ville Read More

Tiedolla Johtamisen – aava ulappa ja houkuttelevat rannat

Tiedolla Johtaminen Tuntuuko sinusta joskus – kuin olisit jännittävän ja kutsuvan äärellä, mutta arvaamaton myös pelottaa? Tiedolla johtaminen on ...
Read More

BICC – vaihtoehtoisena johtamisen mallina – BI Communication Channel

Tiedolla johtaminen – Johtaminen ja kommunikointi – BICC vaihtoehtoisena johtamisen mallina, tai, oivalluttamisen mallina BICC ...
Read More

Tiedätkö mikä Tiedolla Johtamisessa mättää, vai mättääkö? Millä oletuksilla?

Mitä tiedolla johtaminen on johtajien ja johtamisen näkökulmasta tarkasteltuna? Tiedolla johtamista tarkastellaan tavallisesti tietojohtamisen näkökulmasta, millä tarkoitan esimerkiksi tiedon tuottamiseen ja ...
Read More

The Top Management Viewpoints

Topic: The top management viewpoints based on 2 surveys (2014) by Petri Hakanen – Reference framework: Information and Knowledge Management The ...
Read More

Innovaatio, strategia ja johtaminen ovat arkisia asioita

Innoituksen tähän kirjoitukseen sain tänään #digitalist innovation forumissa #if14. Teen tällä hetkellä tiedolla johtamiseen liittyvänä pienimuotoista Read More

Tutkimus – Suomalainen johtaja johtaa ja päättää tiedolla

Tiedolla johtamisen tutkimus kesällä 2014 – Petri Hakanen Tutkimukseni on vielä vastausten keruuvaiheessa, mutta kurkitaan uteliaana hieman vastauksia. Mielestäni voimme sen ...
Read More

Johdon näkökulma – Big Data ja esineiden internet vielä hyvin etäisiä

Tiedolla johtamisen tutkimus keväällä 2014 - Petri Hakanen Mikä on johdon näkökulma tiedolla johtamiseen? – Kysely selvitti ylemmän johtotason näkemystä tulevista ...
Read More

Tiedolla johtaminen – Johtamisen paluu

Miten tiedolla johtaminen toteutetaan Suomalaisissa organisaatioissa? – Kuinka johto ja johtaminen ovat läsnä tiedolla johtamisessa? – Kuinka johtaminen toteutuu tiedolla ...
Read More